úspěchy a ocenění v roce 2020

červen

březen

 • Modernizované oddělení pro výzkumné aktivity týmu Laboratoře modelování pro nanotechnologie disponuje speciálním laserem pro generaci ultrakrátkých femtosekundových pulsů, tedy laserových záblesků trvajících biliardtiny sekundy (10-15 s).

únor

 • Pořádali jsme NVIDIA AI & HPC Academy 2020 pro všechny příznivce umělé inteligence (AI) a high performance computing (HPC). Jednalo se o sérii tzv. hands-on školení NVIDIA Deep Learning Institute, které 90 účastníkům představily, jak optimálně navrhnout a implementovat algoritmy úloh umělé inteligence na výkonné superpočítače.
 • Georg Zitzlsberger získal další dvě certifikace v oblasti Deep Learning a AI — Fundamentals of Deep Learning for Multiple Data Types a Fundamentals of Deep Learning for Multi-GPUs.

leden

 • IT4Innovations a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava uzavřely memorandum ustavující Digitální inovační hub Ostrava.
 • Odstartovaly práce na projektu „Výzkum a vývoj funkčního vzorku železničního vozidla se schopností sběru dat a softwaru — simulátoru se schopností generování dat pro trénování detekce překážek v simulovaných podmínkách,“ který byl podpořen v 1. veřejné výzvě TA ČR, programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.
 • Zahájení projektu s názvem „Blockchain ENabled DEep Learning for Space Data“ (BLENDED), který byl vyhlášen v rámci veřejné soutěže Evropské vesmírné agentury ESA.

úspěchy a ocenění v roce 2019

Prosinec

 • Řešitelský kolektiv prof. Zelinky z VŠB-TUO a kolegové z Laboratoře pro big data analýzy získali čestné ocenění odborné poroty soutěže Vizionáři 2019 za mobilní aplikaci Chiméra pro šifrovanou komunikaci.

Listopad

 • Ve Štrasburku se uskutečnil slavnostní podpis smluv o hostování EuroHPC pre-exascale a petascale systémů, za přítomnosti zástupců zemí, ve kterých budou tyto systémy umístěny.
 • Proběhla 3. konference uživatelů IT4Innovations a 8. výroční konference Centra excelence IT4Innovations.
 • Digitální inovační hub IT4Innovations byl vyhlášen DIHem měsíce listopadu DIHnet EU.
 • IT4Innovations nechybělo mezi vystavovateli na Supercomputing Conference (SC19) v Denveru, USA. Na konferenci byly publikovány dva články Jakuba Beránka, zabývající se přenosem výpočtů na síťové karty a návrhem rozhraní pro komunikaci FPGA. U příležitosti 20letého výročí konání Supercomputing Conference byl mezi milníky konference vybrán software HyperLoom.

Říjen

 • Proběhl slavnostní ceremoniál ke spuštění nového superpočítače, jež dostal jméno Barbora.
 • Byla spuštěna Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC.
 • Barbora Kacerovská z Laboratoře modelování pro nanotechnologie zvítězila v soutěži Lady Business v kategorii Výjimečná studentka MS kraje.
 • Organizovali jsme Česko-francouzský workshop v oblasti nanotechnologií.
 • Podíleli jsme se na organizaci konference DS-RT (Distributed Simulation and Real Time Applications), Cosenza, Itálie.

Září

 • Započal další z projektů HORIZONT 2020 – OPENQKD, který implementuje a otestuje pilotní kvantovou komunikační infrastrukturu v několika evropských zemích.
 • Pavel Moravec z Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace získal ocenění Best paper na konferenci CISIM 2019 v Bělehradě v Srbsku.

Srpen

 • Již posedmé jsme se zapojili do programu PRACE Summer of HPC a během letní stáže jsme hostili dva zahraniční studenty. Program je určen studentům evropských univerzit a je zaměřen na projekty HPC v superpočítačových centrech, zapojených do projektu Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).
 • Budova IT4Innovations oslavila 5 let – jen v roce 2019 v ní přibyly dva superpočítače.

Červenec

 • V rámci projektu e-INFRA CZ jsme se spojili s dalšími dvěma výzkumnými infrastrukturami – sdružením CESNET a CERIT-SC provozovaný Masarykovou univerzitou. e-INFRA CZ je plně transparentním prostředím nabízející komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem, vývojem a inovacemi napříč odvětvími.

Červen

 • Uspěli jsme v celoevropské soutěži o hostitelství tzv. „EuroHPC petascale superpočítačového systému“.
 • Náš kolega Tomáš Martinovič, který prezentoval výzkum na téma „HPC Oriented Algorithm for Computation of Recurrence Quantitative Analysis“ získal ocenění Nejlepší výzkumný poster na ISC 2019.

Květen

 • Pořádali jsme konferenci High Performance Computing in Science and Engineering (HPCSE).
 • Stali jsme se součástí výzkumného konsorcia v oblasti personalizované medicíny – Národního centra kompetence PerMed.
 • Nejlepší poster konference PRACEdays19 získal náš kolega Martin Golasowski s příspěvkem „Distributed Environment for Traffic Simulations”.
 • Oficiálně byla zahájena v pořadí již 6. implementační fáze projektu PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).
 • Zasedala u nás komise o Cenu Josepha Fouriera.

Duben

Březen

 • Spustili jsme výpočetní systém NVIDIA DGX-2 pro výpočty umělé inteligence. Jedná se o první instalaci tohoto typu ve střední a východní Evropě.
 • Stali jsme se členem mezinárodní neziskové organizace Big Data Value Association (BDVA).
 • Proběhl u nás seminář Digitální revoluce sdružení CzechInno.
 • Proběhlo setkání partnerů projektu InnoHPC (Superpočítače pro efektivní inovace v Podunají).

Únor

 • Úspěšné zakončení projektu ExCAPE, jehož cílem bylo vyvinout počítačové programy, které dokážou najít nové léky s pomocí exascale výpočetních systémů.
 • Televizní stanice Euronews u nás natáčela reportáž v rámci programu Inteligentní regiony, který přináší zpravodajství o významných projektech s vysokou hodnotou pro občany Evropské unie.

Leden

 • Zahájili jsme projekt LEXIS – první projekt Horizont 2020 koordinovaný VŠB-TUO.
 • Hostili jsme FIJI Hackathon zaměřený na paralelizaci a HPC, který se poprvé konal v České republice.
 • Úspěšně jsme obhájili výsledky projektu ANTAREX.
 • Spolu s Centrem ENET jsme se zapojili do Národního centra pro energetiku (NCE).

úspěchy a ocenění v roce 2018

prosinec

 • Dva výsledky práce laboratoře byly nominovány na cenu Inovačního radaru Evropské komise. Aplikace Hyperloom pro jednoduché zpracování dat na superpočítačích byla nominována v kategorii Excelentní výzkum a inteligentní navigace vyvinutá ve spolupráci s firmou Sygic v kategorii Inovace v rané fázi. Inteligentní navigace postoupila na základě hlasování do finále.
 • Tomáš Martinovič v prosinci 2018 obhájil doktorskou práci Tools for Time Series Analysis of Nonlinear Dynamical Systems v oboru Výpočetní vědy pod vedením doc. RNDr. Marka Lamparta, Ph.D. Práce byla oceněna jako nejlepší disertační práce obhájená v roce 2018 v kategorii Informační technologie v mezinárodní soutěži vyhlášené konsorciem univerzit PROGRES 3.
 • Získání nového projektu H2020 s názvem „Open European Quantum Key Distribution Testbed“ (OPENQKD) v oblasti kybernetické bezpečnosti ve výzvě SU-ICT-04-2019. Projekt je koordinován Austrian Institute of Technology a je zaměřen na vysoce bezpečné sítě využívající pro distribuci klíčů principů kvantové mechaniky. Celkový rozpočet konsorcia projektu je 15 mil. €, čímž se z pohledu objemu financování řadí mezi klíčové záměry v oblasti bezpečnosti, které Evropská komise podpořila.

listopad

 • Ocenění Nejlepší poster za příspěvek „Workflow for Parallel Processing of Sequential Mesh Databases“ na Supercomputing Conference, listopad 2018, Dallas, USA.
 • Georg Zitzlsberger získal certifikát instruktora programu NVIDIA Deep Learning Institute (DLI). Jako ambasador NVIDIA DLI za VŠB – Technickou univerzitu Ostrava vedl kurz Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision.

říjen

 • Zapojení do 2nd French-Czech Barrande Workshop, který proběhl v Paříži v říjnu 2018.

září

 • Úspěšně dokončen a obhájen projekt ExCAPE. Součástí projektu byl vývoj platformy HyperLoom, která byla naplno využita při experimentech v rámci projektu. Platforma je dále modifikována pro využití v projektu ExaQUte.

srpen

 • Úspěšné obhájení a ukončení projektu ESA TEP URBAN TUrbO-Hub. Ke konci projektu požádalo více než 330 institucí z více než 40 zemí o přístup k produktům a službám vyvinuté platformy Urban TEP. Pokračování aktivit v navazujícím projektu ESA URBAN TEP II probíhá již od srpna 2018 s cílem vytvořit plně soběstačnou a udržitelnou platformu pro analýzu satelitních snímků z hlediska městské urbanizace.

červenec

 • Tibor Fördös v červenci 2018 úspěšně obhájil v Paříži (v Ecole Polytechnique, Palaiseau) disertační práci před francouzsko-českou komisí.

červen

 • Získání projektu H2020 ExaQUTE (Exascale Quantifications of Uncertainties for Technology and Science Simulation). Projekt započal v červnu 2018 a jeho hlavním cílem je vyvinout nové metody pro řešení komplexních inženýrských úloh s využitím numerických simulací a budoucích exascalových systémů.

květen

 • Úspěšná spolupráce s Univerzitou v Toulouse při výchově PhD studentů, 1 úspěšně obhájená práce před česko-francouzskou komisí (Cyril Van de Steen, Modeling of Transport Properties of Ions of Krypton and Xenon for Optimization Cold Rare-gas Plasmas Generators), 1 nový společný student v režimu cotutelle (Martin Beseda, Modelling of Transport Properties of Molecular Ions of Helium in Air) a získání financí na dalšího studenta.

březen

 • Úspěšné ukončení a obhájení projektu READEX financovaného programem Evropské unie H2020.

únor

 • Propagační snímek Agent 327: Operation Barbershop, který byl v rámci spolupráce s Blender Institute renderován s využitím infrastruktury IT4Innovations, získal prestižní celosvětovou cenu Webby Awards.

leden

 • Úspěch při podávání mezinárodního H2020 projektu LEXIS (Large-scale EXecution for Industry &  Society) do oblasti „ICT-11-2018-2019: HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and Applications“. Projekt byl přijat k financování s počátkem v lednu 2019. IT4Innovations je koordinátorem tohoto projektu, do kterého je zapojeno 15 dalších mezinárodních partnerů.