úspěchy a ocenění v roce 2024

ČERVEN

KVĚTEN

 • Paulina Lewandowska obdržela ocenění Nejlepší disertační práce z oblasti kvantové informace obhájená v Polsku, a to od National Quantum Information Centre (KCIK, výzkumná organizace sdružující dvanáct polských institucí) za práci „Validační metody pro moderní kvantové architektury“.

BŘEZEN

 • Radek Halfar si převzal ocenění za svou disertační práci „Dynamika modelů srdeční elektrofyziologie“. Jeho práce, kterou zpracovával pod vedením Marka Lamparta, se umístila na 1. místě v kategorii „Informační technologie a elektrotechnika“ soutěže VŠB-TUO na 7. místě soutěže Ceny Wernera von Siemense pro rok 2023.

ÚNOR

 • Zahájení projektu EPICURE, který si klade za cíl provozovat službu podpory HPC aplikací pro evropské vědce a výzkumné pracovníky. IT4Innovations je jedním z partnerů projektu.

LEDEN

 • Titulní stránku magazínu ChemPhysChem zdobí ilustrace z výzkumu Stanislava Paláčka z Laboratoře modelování pro nanotechnologie, na kterém spolupracoval s vědci z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a Université Toulouse III. Obrázek ilustruje experimentální nastavení paprsku héliového plazmatu pro biomedicínské aplikace. 
 • IT4Innovations je partnerem Centra excelence zaměřeného na optimalizaci výkonu a produktivity (CoE POP). Nyní začala třetí fáze projektu – POP3, jež se zaměří na vlajkové lodě evropských HPC aplikací vyvíjených v dalších centrech excellence. Zároveň bude i nadále poskytovat služby všem pravidelným uživatelům výpočetních prostředků a malým a středním podnikům.
 • Odstartoval projekt FALCON, v jehož konsorciu je i IT4Innovations. Ambicí projektu FALCON je zvýšit konkurenceschopnost evropského leteckého průmyslu zaměřením se při vývoji na jevy interakce tekutin s konstrukcí letadla za účelem zlepšení aerodynamických vlastností letadel.
 • IT4Innovations se zapojilo do projektu AVITHRAPID, který si klade za cíl podpořit hledání nových širokospektrálních antivirotických sloučenin rozvíjením různých metod.

 

úspěchy a ocenění v roce 2023

LISTOPAD

 • Zahájeno bylo druhé pokračování projektu Superheroes 4 Science, který se zavazuje představit mladé generaci úžasný svět vysoce výkonného počítání (HPC). Projekt je podpořen vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. 
 • Naši kolegové vydali novou knihu „Scalable Algorithms for Contact Problems“. Autory knihy jsou Zdeněk Dostál, Tomáš Kozubek, Marie Sadowská a Vít Vondrák, s příspěvky od Tomáše Brzobohatého, Lubomíra Říhy, Oldřicha Vlacha a Davida Horáka. 

ŘÍJEN

 • Novou „zelenou“ cestu pro výrobu hematenu, dvoudimenzionálního materiálu odvozeného od železitého minerálu hematitu s velkým potenciálem pro využití v oblasti čisté energie a v environmentálních aplikacích, nabízejí výzkumníci z Univerzity Palackého a VŠB-TUO v článku publikovaném v Applied Materials Today. Výzkum, na kterém se podílel i Michal Otyepka z IT4Innovations, pronikl i na titulní stránku časopisu. 

Září

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) schválilo financování projektu „IPs EOSC-CZ“, zastřešujícího mezinárodní iniciativu EOSC (European Open Science Cloud) v Česku. EOSC-CZ propojí existující vědecké komunity a vytvoří systém pro ukládání a sdílení dat. To usnadní a urychlí vědcům a vědeckým organizacím přístup k výzkumným datům.
 • Evropská kosmická agentura (ESA) podpořila projekt AIOPEN, na kterém IT4Innovations spolupracuje se společnostmi Space Applications Services, Telespazio, KP Labs a SERCO. Na platformě budou během projektu realizovány dvě případové studie, přičemž za řešení studie Detekce urbanistických změn pomocí tzv. transformer architektury je zodpovědné IT4Innovations. 
 • Odstartoval projekt s názvem Integration of biodiversity monitoring data into the Digital Twin Ocean (DTO-BioFLOW). Do řešení projektu je zapojeno 30 partnerů, včetně IT4Innovations, v čele s Vlaams Instituut voor de Zee. 
 • Dva studenti VŠB-TUO (programu Nanotechnologie na Fakultě materiálově-technologické) se úspěšně umístili v mezinárodní studentské soutěži Česko-slovenské studentské vědecké konference (ČSSVK) ve fyzice. Oba studenti pracují na dohody v naší NANO laboratoři, kde i zpracovávali výzkumné části svých bakalářských prací. Iva Hlobílková získala 3. místo v kategorii Fyzika kondenzovaných látek, vedoucím její bakalářské práce byl Pierre Koleják z IT4Innovations. Jakub Toběrný obsadil 2. místo v kategorii Všeobecná fyzika a didaktika fyziky a vedoucím jeho práce byl Tomáš Kohut z IT4Innovations. 
 • Jiří Tomčala získal certifikát Quantum Excellence udělovaný společností IBM.

SRPEN

 • Společný výzkum Akademie věd ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a IT4Innovations byl publikován v Nature Communications. Vědci se zabývali vizualizací π-děr v molekulách pomocí Kelvinovy sondy silové mikroskopie, pro které využili i superpočítače IT4Innovations. K autorům výzkumu patří i prof. Pavel Hobza a Maximilián Lamanec z IT4Innovations.

Červen

 • IT4Innovations se stalo členem konsorcia iRODS. Konsorcium sdružuje podniky, výzkumné organizace, univerzity a vládní agentury z celého světa, aby zajistilo udržitelnost softwaru iRODS (Integrated Rule-Oriented Data System) jako řešení pro distribuované ukládání, přenos a správu dat. 

 • Voicebot, který se aktivuje při extrémním přetížení tísňových linek a vyvinuli jej vědci z IT4Innovations, Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Vysokého učení technického v Brně, Phonexia, BornDigital a SpeechTech, vyhrál cenu evropské iniciativy podporující využití AI ve veřejné správě DT4REGIONS za nejinovativnější řešení.

 • Náš kolega Pierre Koleják získal ocenění Talent roku, které uděluje město Ostrava výjimečným studentům.

 • Bakalářská práce „Vizualizace vývoje dopravního toku v čase“ Pavlíny Smolkové a její vedoucí Kateřiny Slaninové z IT4Innovations získala ocenění za vynikající zpracování. Práce se zaměřuje na vytváření videa zobrazujícího směr a intenzitu dopravy na jednotlivých úsecích dopravní sítě. Data, s kterými absolventka FEI, VŠB-TUO pracuje, pochází z dopravního simulátoru vyvíjeného v laboratoři ADAS. 
 • Titulní stranu časopisu The Journal of Physical Chemistry C zdobí obrázek z výzkumu popisujícího tvorbu amidové vazby na povrchu grafenu, na kterém se podíleli vědci z CATRIN, Akademie věd ČR, Technische Universität Dresden, Technische Universität München, Indian Institute Of Technology – Jammu a VŠB-TUO. 

KVĚTEN

 • Zahájení projektu Experimentální a teoretické studie luminoforů s chirálními uhlíkovými tečkami emitující blízké infračervené záření pod záštitou programu Moravskoslezského kraje „Global Experts“. 
 • Nejnovější výzkumné výsledky iniciativy Cell Tracking Challenge, do níž je zapojeno i IT4Innovations, byly publikovány v prestižním časopise Nature Methods. 

DUBEN

 • Vědci z CATRIN, CEET a IT4Innovations při VŠB-TUO vyvinuli unikátní technologii, která umožní využít odpad z výroby bionafty a přeměnit jej na užitečné produkty, a zvýšit tak účinnost stávajících biopaliv. Výsledky výzkumu zveřejnil časopis Nature Communications.

 • Dominik Legut se podílel, společně s vědci z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, na referenční práci ohledně hydridových aktinoidů pro časopis Reports on Progress in Physics.

Březen

 • Jan Martinovič z IT4Innovations převzal ocenění za projekt EXA4MIND na slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB-TUO. Cílem EXA4MIND, který IT4Innovations koordinuje, je vytvořit jedinečnou platformu pro extrémně objemná data.

LEDEN

 • Odstartoval tříletý projekt EuroCC2, zajišťující pokračování Národního centra kompetence pro HPC (NCK), jímž je IT4Innovations. Cílem NCK je primárně nabídnout široké portfolio služeb v oblasti HPC, ale také podpořit spolupráci na celoevropské úrovni, posílit technologickou nezávislost a konkurenceschopnost českých firem.

 • Na titulní stránce magazínu The Journal of Physical Chemistry B výzkum lipidových nanočástic vědců z CATRIN a IT4Innovations.

 • Na vývoji nového nanomateriálu, který okamžitě odhalí antibiotika ve vodě, se podílel Michal Otyepka, vedoucí Laboratoře modelování
  pro nanotechnologie. 

 • IT4Innovations je členem CoE SPACE (Scalable Parallel Astrophysical Codes for Exascale), jehož cílem je připravit aplikace, které se používají ve výzkumu astrofyziky a kosmologie, na éru exascale.

 • Zahájen projekt EXA4MIND, jehož cílem je vytvořit platformu pro extrémně objemná data, která propojí datová úložiště a superpočítače. Projekt koordinuje české národní superpočítačové centrum IT4Innovations.

 • Vědci z IT4Innovations vyvinuli nástroj HyperQueue, který umožňuje naplno využívat výpočetních kapacit superpočítačů.

 • IT4Innovations se stalo partnerem Evropského centra excelence MaX (MAterials design at the eXascale).

 • Náš kolega Georg Zitzlsberger získal další certifikaci v rámci programu NVIDIA Deep Learning Institute –  Data Parallelism: How to Train Deep Learning Models on Multiple GPUs

 • Svou činnost odstartoval Evropský digitální inovační hub Ostrava, jehož cílem je podporovat zavádění a využívání digitálních technologií primárně v malých a středních firmách a také ve veřejných organizacích, a to zdarma či za velmi zvýhodněných dotovaných podmínek. EDIH Ostrava spojuje know-how dvou silných partnerů: VŠB -TUO (IT4Innovations a Fakulta elektrotechniky a informatiky) a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava.


úspěchy a ocenění v roce 2022

prosinec

listopad

 • Ocenění Nejlepší vědecký poster za příspěvek „Toward Scalable Voxelization of Meshes with High Growth Rate“ (autoři: Markéta Hrabánková, Ondřej Meca, Tomáš Brzobohatý, Lubomír Říha, Milan Jaroš, and Petr Strakoš) na Mezinárodní konferenci pro HPC, sítě, úložiště a analýzy (SC), Dallas, USA. 

ŘÍJEN

 • Náš kolega Kristian Kadlubiak úspěšně absolvoval certifikační program pro školitele Train the Trainer Program na téma paralelní programování, a to pod záštitou Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS).

 • Náš kolega Georg Zitzlsberger získal další dvě certifikace v rámci programu NVIDIA Deep Learning Institute pro oblast AI – Applications of AI for Anomaly Detection a Applications of AI for Predictive Maintenance. 

září

 • Zahájen projekt OpenWebSearch.EU, jehož cílem je vytvořit otevřenou evropskou infrastrukturu pro webové vyhledávání.

 • Desítka programátorů z celého světa se na začátku září sešla, aby společnými silami rozvíjela software s názvem FIJI. Hackathon, jak se v IT komunitě takové setkání vývojářů označuje, iniciovali výzkumníci z IT4Innovations, kteří se specializovanými zobrazovacími softwary dlouhodobě zabývají.

 • Levný, účinný a recyklovatelný nanomateriál, který dokáže ve vodě nejen odhalit, ale také likvidovat těžké kovy, zejména kadmium a olovo. To je výsledek spolupráce vědců z několika výzkumných ústavů včetně IT4Innovations. 
   

srpen

červen

 • Špičkové evropské výzkumné infrastruktury, včetně IT4Innovations, se spojily v nově vzniklém projektu BioDT, aby společně navrhly a vyvinuly prototyp digitálního dvojčete pro výzkum a analýzu biologické rozmanitosti za účelem podpory Strategie EU v oblasti biodiverzity do roku 2030. 

květen

 • Konference HPCSE, kterou již popáté uspořádalo IT4Innovations, přilákala odborníky ze supercomputingu a přidružených vědních disciplín.

březen

únor

 • Studiu struktur křemíkových nanodrátků pro přípravu solárních článků se na prestižní École Polytechnique v Palaiseau od února věnuje Lukáš Halagačka z Laboratoře modelování pro nanotechnologie IT4Innovations. Stáž může přinést posun ve výzkumu solárních paliv.

leden

 • Vědci z několika českých výzkumných ústavů včetně IT4Innovations vyvinuli novou anodu pro lithium-iontové baterie (LIB) na bázi kyseliny grafenové (GA) – hustě karboxylovaného derivátu grafenu. Nová anoda předčí dříve popsané podobné anodové materiály a umožňuje skladovat elektrický náboj podstatně lépe než vysoce kvalitní jednovrstvý grafen. Výsledky zveřejnil prestižní časopis pro energetický výzkum Advanced Energy Materials. 


úspěchy a ocenění v roce 2021

PROSINEC

 • Jakub Homola z laboratoře pro výzkum infrastruktury si převzal ocenění profesora Babušky za vynikající práci v oboru počítačových věd za rok 2021. Odborná porota ocenila jeho diplomovou práci, ve které využíval ostravských superpočítačů.

listopad

 • Vědci z několika českých výzkumných ústavů včetně IT4Innovations jako první na světě poprvé pozorovali nerovnoměrné rozložení elektronového náboje na atomu a potvrdili tak 30 let starou teoretickou předpověď. Tento průlomový objev, srovnatelný s prvním pozorováním černé díry, usnadní pochopení chemických reakcí a interakcí mezi jednotlivými atomy a molekulami a otevírá cestu ke zdokonalení materiálových a strukturních vlastností různých fyzikálních, biologických či chemických systémů. Jejich práce vyšla v prestižním časopisu Science.

 • Vědci a vědkyně z výzkumných ústavů IT4Innovations a CATRIN si představili navzájem své výzkumné aktivity a prodiskutovali možnosti vzájemné spolupráce. Seznamovací workshop si dal za cíl najít synergie v oblastech vysoce-výkonného počítání a umělé inteligence.

ZÁŘÍ

 • Martin Golasowski z IT4Innovations získal bronzové umístění v Cenách Josepha Fouriera za svůj projekt zabývající se optimalizací městské dopravy pomocí inteligentní navigační služby. 

 • Konsorcium e-INFRA CZ dosáhlo nejvyššího možného počtu bodů v rámci mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které proběhlo pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 • Georg Zitzlsberger získal další dvě certifikace v rámci programu NVIDIA Deep Learning Institute (DLI) — Building Transformer-Based Natural Language Processing Applications a Fundamentals of Deep Learning.

červenec

 • Konsorcium e-INFRA CZ, jehož součástí je IT4Innovations, realizovalo kvantový přenos klíčů. Komunikace zabezpečená šifrováním prostřednictvím výměny kvantových klíčů (QKD) představuje nový posun v oblasti zabezpečení komunikace a řeší rizika spojená s nástupem kvantových počítačů.

červen

 • Martin Golasowski z IT4Innovations spolu s kolegy z německého Leibniz-Rechenzentrum zazářili s prezentací „A transnational data system for HPC/Cloud-Computing Workflows based on iRODS/EUDAT“, a to v rámci konference iRODS User Group Meeting 2021. Jejich příspěvek se týkal využití technologie iRODS pro přenos dat mezi HPC centry v projektu LEXIS.

květen

 • IT4Innovations se zapojilo do nového projektu, jež podporuje vývoj evropských exascalových systémů. Projekt SCALABLE bude hnací silou inovací evropských průmyslových odvětví a podpoří základní výzkum díky pokročilým metodám výpočtové dynamiky tekutin.

duben

 • Započal projekt IO-SEA, jehož součástí je i IT4Innovations. Cílem projektu je vyvinout platformu pro správu a ukládání dat s využitím nejnovějších poznatků z oblasti umělé inteligence a strojového učení pro plánování a optimalizaci datových přenosů. 

 • Excelentní výzkum IT4Innovations potvrdil i výsledek Inovačního radaru, kdy s počtem sedmi inovací podpořených evropskými projekty zařadil IT4Innovations mezi klíčové inovátory České republiky

březen

 • V IT4Innovations jsme vyvinuli simulaci, která pomohla při zřizování velkokapacitního očkovacího centra na Černé louce v Ostravě.

 • IT4Innovations je součástí projektu ACROSS, který vyvine platformu sdružující HPC, Big Data a AI. Ten podpoří aplikace v oblastech letectví, klimatu, počasí a energetiky. 

únor

 • Zapojili jsme se do projektu LIGATE, ve kterém budou využity evropské superpočítačové systémy za účelem zlepšení počítačového návrhu léků.

leden

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo vítěze národní výzvy na Evropská centra pro digitální inovace. Ty budou podporovat digitalizaci malých a středních podniků i veřejné správy. Jedním z vítězů je i Digitální inovační hub Ostrava.
 • Spolupracujeme s Centrem ENET, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, na projektu Centrum energetických a environmentálních technologií.

úspěchy a ocenění v roce 2020

prosinec

 • Vít Vondrák byl časopisem Computerworld zařazen mezi TOP osobnosti roku 2020. Jedná se o mix inovátorů, zakladatelů start-upových firem či zkušených lidí, kteří se v IT pohybují delší dobu.
 • Byla zprovozněna Laboratoř vizualizace a virtuální reality, která bude podpůrnou částí superpočítačové infrastruktury a bude využívána k vizualizaci 3D obsahu pomocí nejnovější dostupné technologie v oblasti velkoplošné 3D projekce a zařízení pro virtuální realitu.

listopad

 • Jiří Dědeček spolu s Edytou Tabor a Štěpánem Sklenákem z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR našli unikátní cestu, jak přeměnit metan na metanol, za což byli oceněni společností Česká hlava, cenou Invence. Při svém výzkumu využívali superpočítače IT4Innovations, na kterých výpočetně předpověděli výsledky, jež následně experimentálně potvrdili.
 • 4. konference uživatelů IT4Innovations proběhla virtuálně s účastí 68 hostů. Konference přinesla informace o plánech, které chystáme v oblasti infrastruktury i o nových službách souvisejících s naším zapojením do e-INFRA CZ či LUMI konsorcia.

řÍJEN

 • Zahájen H2020 projekt EVEREST. Projekt je koordinován IBM, skládá se z 10 partnerů a jeho doba trvání je 36 měsíců. Projekt vyvíjí celostní přístup navrhování výpočtů a komunikace ve špičkovém, a především bezpečném systému pro vysoce výkonné datové analýzy.
 • Náš kolega Ondřej Meca úspěšně absolvoval certifikační program pro školitele Train the Trainer Program na téma paralelní programování, a to pod záštitou Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS).

září

 • Odstartoval dvouletý projekt na vytvoření Národního centra kompetence pro HPC v rámci iniciativy EuroHPC JU. Cílem je sdílení znalostí v oblasti HPC v celé Evropě a posílení technologické autonomie a konkurenceschopnosti EU. V ČR bude v rámci projektu vytvořeno Národní centrum kompetence pro HPC a zavedeny podpůrné aktivity v této oblasti pro průmysl, veřejnou správu a akademickou obec.

SRPEN

 • Spolupracujeme s Centrem ENET, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, na projektu Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET). Projekt je podpořen TA ČR a jeho cílem je nalézt řešení pro efektivní přeměnu alternativních paliv, odpadů a vedlejších produktů na využitelné chemické látky a užitečné formy energie.

červenEC

 • IT4Innovations představuje aktualizovanou aplikaci viaRODOS, jež byla vyvinuta v rámci projektu RODOS a která spolupracuje se systémem Floreon+. Aplikace využívá datových zdrojů poskytovaných Národním dopravním informačním centrem (NDIC), které spadá pod Ředitelství silnic a dálnic ČR.

červen

 • Svým uživatelům nabízíme službu na podporu výzkumu a vývoje, kterou poskytujeme v rámci mezinárodního H2020 projektu Centrum excelence POP2. Jedná se o Bezplatnou asistenci v oblasti optimalizace výkonu paralelních aplikací.
 • Vědecký tým ze skupiny Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR a jeho projekt se dostal na obálku jednoho z nejprestižnějších a nejcitovanějších vědeckých časopisů světa – Science. IT4Innovations přispělo k tomuto objevu svým dílem, jelikož Pavlu Jungwirthovi přidělilo na jeho výzkum 650 000 jádrohodin výpočetních zdrojů.

KVĚTEN

 • Článek „Domain Knowledge Specification for Energy Tuning“, na kterém se podíleli naši kolegové Lubomír Říha, Ondřej Vysocký, Martin Beseda a Jan Zapletal, patří mezi 10 % nejstahovanějších příspěvků v „Concurrency and Computation: Practice and Experience”.
 • Započal strategický projekt s názvem „Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí“ (ES4G). Projekt spojuje unikátní řešitelské konsorcium – Centrum ENET a IT4Innovations při VŠB-TUO, VUT v Brně a aplikační garanty – E.ON Distribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a. s. a ABB s.r.o.

DUBEN

 • Ve spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a. s. probíhá spolupráce při vytěžování anonymizovaných informací o pohybu obyvatel pro potřeby státu k vyhodnocování dopadů prováděných protiepidemiologických opatření na mobilitu populace projekt Atlas mobility.

březen

 • Modernizované oddělení pro výzkumné aktivity týmu Laboratoře modelování pro nanotechnologie disponuje speciálním laserem pro generaci ultrakrátkých femtosekundových pulsů, tedy laserových záblesků trvajících biliardtiny sekundy (10-15 s).

únor

 • Pořádali jsme NVIDIA AI & HPC Academy 2020 pro všechny příznivce umělé inteligence (AI) a high performance computing (HPC). Jednalo se o sérii tzv. hands-on školení NVIDIA Deep Learning Institute, které 90 účastníkům představily, jak optimálně navrhnout a implementovat algoritmy úloh umělé inteligence na výkonné superpočítače.
 • Georg Zitzlsberger získal další dvě certifikace v oblasti Deep Learning a AI — Fundamentals of Deep Learning for Multiple Data Types a Fundamentals of Deep Learning for Multi-GPUs.

leden

 • IT4Innovations a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava uzavřely memorandum ustavující Digitální inovační hub Ostrava.
 • Odstartovaly práce na projektu „Výzkum a vývoj funkčního vzorku železničního vozidla se schopností sběru dat a softwaru — simulátoru se schopností generování dat pro trénování detekce překážek v simulovaných podmínkách,“ který byl podpořen v 1. veřejné výzvě TA ČR, programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.
 • Zahájení projektu s názvem „Blockchain ENabled DEep Learning for Space Data“ (BLENDED), který byl vyhlášen v rámci veřejné soutěže Evropské kosmické agentury ESA.

úspěchy a ocenění v roce 2019

Prosinec

 • Řešitelský kolektiv prof. Zelinky z VŠB-TUO a kolegové z Laboratoře pro big data analýzy získali čestné ocenění odborné poroty soutěže Vizionáři 2019 za mobilní aplikaci Chiméra pro šifrovanou komunikaci.

Listopad

 • Ve Štrasburku se uskutečnil slavnostní podpis smluv o hostování EuroHPC pre-exascale a petascale systémů, za přítomnosti zástupců zemí, ve kterých budou tyto systémy umístěny.
 • Proběhla 3. konference uživatelů IT4Innovations a 8. výroční konference Centra excelence IT4Innovations.
 • Digitální inovační hub IT4Innovations byl vyhlášen DIHem měsíce listopadu DIHnet EU.
 • IT4Innovations nechybělo mezi vystavovateli na Supercomputing Conference (SC19) v Denveru, USA. Na konferenci byly publikovány dva články Jakuba Beránka, zabývající se přenosem výpočtů na síťové karty a návrhem rozhraní pro komunikaci FPGA. U příležitosti 20letého výročí konání Supercomputing Conference byl mezi milníky konference vybrán software HyperLoom.

Říjen

 • Proběhl slavnostní ceremoniál ke spuštění nového superpočítače, jež dostal jméno Barbora.
 • Byla spuštěna Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC.
 • Barbora Kacerovská z Laboratoře modelování pro nanotechnologie zvítězila v soutěži Lady Business v kategorii Výjimečná studentka MS kraje.
 • Organizovali jsme Česko-francouzský workshop v oblasti nanotechnologií.
 • Podíleli jsme se na organizaci konference DS-RT (Distributed Simulation and Real Time Applications), Cosenza, Itálie.

Září

 • Započal další z projektů HORIZONT 2020 – OPENQKD, který implementuje a otestuje pilotní kvantovou komunikační infrastrukturu v několika evropských zemích.
 • Pavel Moravec z Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace získal ocenění Best paper na konferenci CISIM 2019 v Bělehradě v Srbsku.

Srpen

 • Již posedmé jsme se zapojili do programu PRACE Summer of HPC a během letní stáže jsme hostili dva zahraniční studenty. Program je určen studentům evropských univerzit a je zaměřen na projekty HPC v superpočítačových centrech, zapojených do projektu Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).
 • Budova IT4Innovations oslavila 5 let – jen v roce 2019 v ní přibyly dva superpočítače.

Červenec

 • V rámci projektu e-INFRA CZ jsme se spojili s dalšími dvěma výzkumnými infrastrukturami – sdružením CESNET a CERIT-SC provozovaný Masarykovou univerzitou. e-INFRA CZ je plně transparentním prostředím nabízející komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem, vývojem a inovacemi napříč odvětvími.

Červen

 • Uspěli jsme v celoevropské soutěži o hostitelství tzv. „EuroHPC petascale superpočítačového systému“.
 • Náš kolega Tomáš Martinovič, který prezentoval výzkum na téma „HPC Oriented Algorithm for Computation of Recurrence Quantitative Analysis“ získal ocenění Nejlepší výzkumný poster na ISC 2019.

Květen

 • Pořádali jsme konferenci High Performance Computing in Science and Engineering (HPCSE).
 • Stali jsme se součástí výzkumného konsorcia v oblasti personalizované medicíny – Národního centra kompetence PerMed.
 • Nejlepší poster konference PRACEdays19 získal náš kolega Martin Golasowski s příspěvkem „Distributed Environment for Traffic Simulations”.
 • Oficiálně byla zahájena v pořadí již 6. implementační fáze projektu PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).
 • Zasedala u nás komise o Cenu Josepha Fouriera.

Duben

Březen

 • Spustili jsme výpočetní systém NVIDIA DGX-2 pro výpočty umělé inteligence. Jedná se o první instalaci tohoto typu ve střední a východní Evropě.
 • Stali jsme se členem mezinárodní neziskové organizace Big Data Value Association (BDVA).
 • Proběhl u nás seminář Digitální revoluce sdružení CzechInno.
 • Proběhlo setkání partnerů projektu InnoHPC (Superpočítače pro efektivní inovace v Podunají).

Únor

 • Úspěšné zakončení projektu ExCAPE, jehož cílem bylo vyvinout počítačové programy, které dokážou najít nové léky s pomocí exascale výpočetních systémů.
 • Televizní stanice Euronews u nás natáčela reportáž v rámci programu Inteligentní regiony, který přináší zpravodajství o významných projektech s vysokou hodnotou pro občany Evropské unie.

Leden

 • Zahájili jsme projekt LEXIS – první projekt Horizont 2020 koordinovaný VŠB-TUO.
 • Hostili jsme FIJI Hackathon zaměřený na paralelizaci a HPC, který se poprvé konal v České republice.
 • Úspěšně jsme obhájili výsledky projektu ANTAREX.
 • Spolu s Centrem ENET jsme se zapojili do Národního centra pro energetiku (NCE).

úspěchy a ocenění v roce 2018

prosinec

 • Dva výsledky práce laboratoře byly nominovány na cenu Inovačního radaru Evropské komise. Aplikace Hyperloom pro jednoduché zpracování dat na superpočítačích byla nominována v kategorii Excelentní výzkum a inteligentní navigace vyvinutá ve spolupráci s firmou Sygic v kategorii Inovace v rané fázi. Inteligentní navigace postoupila na základě hlasování do finále.
 • Tomáš Martinovič v prosinci 2018 obhájil doktorskou práci Tools for Time Series Analysis of Nonlinear Dynamical Systems v oboru Výpočetní vědy pod vedením doc. RNDr. Marka Lamparta, Ph.D. Práce byla oceněna jako nejlepší disertační práce obhájená v roce 2018 v kategorii Informační technologie v mezinárodní soutěži vyhlášené konsorciem univerzit PROGRES 3.
 • Získání nového projektu H2020 s názvem „Open European Quantum Key Distribution Testbed“ (OPENQKD) v oblasti kybernetické bezpečnosti ve výzvě SU-ICT-04-2019. Projekt je koordinován Austrian Institute of Technology a je zaměřen na vysoce bezpečné sítě využívající pro distribuci klíčů principů kvantové mechaniky. Celkový rozpočet konsorcia projektu je 15 mil. €, čímž se z pohledu objemu financování řadí mezi klíčové záměry v oblasti bezpečnosti, které Evropská komise podpořila.

listopad

 • Ocenění Nejlepší poster za příspěvek „Workflow for Parallel Processing of Sequential Mesh Databases“ na Supercomputing Conference, listopad 2018, Dallas, USA.
 • Georg Zitzlsberger získal certifikát instruktora programu NVIDIA Deep Learning Institute (DLI). Jako ambasador NVIDIA DLI za VŠB – Technickou univerzitu Ostrava vedl kurz Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision.

říjen

 • Zapojení do 2nd French-Czech Barrande Workshop, který proběhl v Paříži v říjnu 2018.

září

 • Úspěšně dokončen a obhájen projekt ExCAPE. Součástí projektu byl vývoj platformy HyperLoom, která byla naplno využita při experimentech v rámci projektu. Platforma je dále modifikována pro využití v projektu ExaQUte.

srpen

 • Úspěšné obhájení a ukončení projektu ESA TEP URBAN TUrbO-Hub. Ke konci projektu požádalo více než 330 institucí z více než 40 zemí o přístup k produktům a službám vyvinuté platformy Urban TEP. Pokračování aktivit v navazujícím projektu ESA URBAN TEP II probíhá již od srpna 2018 s cílem vytvořit plně soběstačnou a udržitelnou platformu pro analýzu satelitních snímků z hlediska městské urbanizace.

červenec

 • Tibor Fördös v červenci 2018 úspěšně obhájil v Paříži (v Ecole Polytechnique, Palaiseau) disertační práci před francouzsko-českou komisí.

červen

 • Získání projektu H2020 ExaQUTE (Exascale Quantifications of Uncertainties for Technology and Science Simulation). Projekt započal v červnu 2018 a jeho hlavním cílem je vyvinout nové metody pro řešení komplexních inženýrských úloh s využitím numerických simulací a budoucích exascalových systémů.

květen

 • Úspěšná spolupráce s Univerzitou v Toulouse při výchově PhD studentů, 1 úspěšně obhájená práce před česko-francouzskou komisí (Cyril Van de Steen, Modeling of Transport Properties of Ions of Krypton and Xenon for Optimization Cold Rare-gas Plasmas Generators), 1 nový společný student v režimu cotutelle (Martin Beseda, Modelling of Transport Properties of Molecular Ions of Helium in Air) a získání financí na dalšího studenta.

březen

 • Úspěšné ukončení a obhájení projektu READEX financovaného programem Evropské unie H2020.

únor

 • Propagační snímek Agent 327: Operation Barbershop, který byl v rámci spolupráce s Blender Institute renderován s využitím infrastruktury IT4Innovations, získal prestižní celosvětovou cenu Webby Awards.

leden

 • Úspěch při podávání mezinárodního H2020 projektu LEXIS (Large-scale EXecution for Industry &  Society) do oblasti „ICT-11-2018-2019: HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and Applications“. Projekt byl přijat k financování s počátkem v lednu 2019. IT4Innovations je koordinátorem tohoto projektu, do kterého je zapojeno 15 dalších mezinárodních partnerů.