Náš kolega Radek Halfar získal za svou disertační práci „Dynamika modelů srdeční elektrofyziologie“, kterou zpracovával pod vedením Marka Lamparta,
1. místo v kategorii „Informační technologie a elektrotechnika“ soutěže VŠB-TUO. Ocenění si převzal na Slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB-TUO ve čtvrtek 21. března.

Připomínáme i další úspěch Radka a jeho disertační práce, kdy se umístil na 7. místě v kategorii nejlepší disertační práce Ceny Wernera von Siemense pro rok 2023.

Radek vysvětluje, čím se ve své disertační práci zabýval:

"Hlouběji jsem se zaměřil na dynamiku modelů srdeční elektrofyziologie. Srdeční arytmie jsou ve vyspělém světě rozšířeným onemocněním, zejména u starší populace, a hlavní příčinou úmrtí. Jejich původ je velmi složitý a těžko předvídatelný. Původ tohoto onemocnění může být způsoben různými faktory, jako je například zjizvení srdeční tkáně po infarktu, ucpané tepny v srdci, či dokonce infekce COVID-19. Ve své práci jsem analyzoval dynamické vlastnosti srdeční elektrofyziologie a jejich změny při patofyziologickém šíření elektrických signálů v srdci. S pomocí nelineární analýzy matematických modelů srdečních buněk jsem identifikoval kombinace stimulačních frekvencí a amplitud, které vyvolávají chaotické odpovědi srdeční elektrofyziologie. Také jsem popsal možnosti využití umělé inteligence k detekci nebezpečných míst na základě prostorového uspořádání jizev v srdci.

Radku, který obor jsi studoval?

Studoval jsem obor Biomedicínská technika, Biomedicínské inženýrství, Výpočetní a aplikovaná matematika, a právě doktorát mám ze studijního programu Výpočetní vědy, který zaštiťovalo IT4Innovations. Díky projektu Technika pro budoucnost 2.0 jsem absolvoval i stáž v australské Queensland University of Technology, kde jsem spolupracoval na výzkumu s vědci nejen z Austrálie, ale i z Brazílie.

Jakou roli hrály ve tvém výzkumu superpočítače?

Výpočetní kapacity superpočítačového centra IT4Innovations mi umožnily modelovat obrovské množství simulací, díky čemuž jsem mohl analyzovat chování srdeční elektrofyziologie v závislosti na požadovaných parametrech.

Teď již pracuji převážně na projektech z oblastí aplikace AI a datové analýzy.

 

Radkovi gratulujeme a přejeme mu, ať se mu stále daří.