IT4Innovations je zapojeno ve všech aktivitách společného evropského podniku EuroHPC a v řadě mezinárodních organizací.
PRACE
Partnership for Advanced Computing in Europe

IT4Innovations členem od roku 2011.

Cílem asociace je budovat celoevropskou superpočítačovou síť, která umožňuje přístup k vysoce kapacitním výpočetním prostředkům. Posláním PRACE je podporovat vědecký výzkum a vývoj ve všech vědeckých oborech poskytováním superpočítačových zdrojů a vzdělávacích aktivit.

www.prace-ri.eu

EOSC
European Open Science Cloud

IT4Innovations členem od roku 2020.

Ambicí EOSC je vytvořit "Web of FAIR Data and services" pro vědu v Evropě. EOSC bude multidisciplinárním prostředím, kde mohou výzkumní pracovníci zveřejňovat, vyhledávat a opakovaně využívat data, nástroje a služby, což jim umožní lépe provádět jejich práci.

www.eosc.eu

ETP4HPC
European Technology Platform for High-Performance Computing

IT4Innovations členem od roku 2016.

Hlavním posláním platformy je podpora evropského výzkumu a inovací v oblasti HPC s cílem maximalizovat ekonomický a společenský přínos HPC pro evropskou vědu, průmysl i občany.

www.etp4hpc.eu

EuroHPC

IT4Innovations zapojeno do aktivit od roku 2018.

Iniciativa EuroHPC má za cíl sdílení zdrojů a zavedení v Evropě špičkové superpočítačové infrastruktury a konkurenceschopného inovačního ekosystému v superpočítačových technologiích, aplikacích a dovednostech.

eurohpc-ju.europa.eu

I4MS
ICT Innovation for Manufacturing SMEs

IT4Innovations členem od roku 2018.

Cílem iniciativy je rozšířit digitální inovace pro výrobní malé a střední podniky v Evropě formou technologické a finanční podpory pro experimentování s různými technologiemi a službami s cílem zlepšit inovační schopnosti zaměstnanců, technologií a služeb, které daná společnost poskytuje.

i4ms.eu

BDVA
Big Data Value Association

IT4Innovations členem od roku 2019.

Digitální transformací v oblasti rozsáhlých dat a umělé inteligence chce rozvíjet celoevropský inovační ekosystém tak, aby se dosáhlo maximálně možného nejen hospodářského, ale i společenského přínosu, a aby měla Evropa udržitelné vedoucí postavení ve zmíněných oblastech.

bdva.eu

EUDAT

IT4Innovations členem od roku 2019.

EUDAT CDI je evropskou e-infrastrukturou integrující datové služby a zdroje na podporu výzkumu. Cílem je řešit celý životní cyklus výzkumných dat, což představuje i strategické řešení problému velmi rychle narůstajícího objemu dat v evropských vědeckých a výzkumných komunitách.

www.eudat.eu

Eurolab4HPC

IT4Innovations členem od roku 2018.

Eurolab4HPC je evropský projekt programu H2020, který si klade za cíl posílit excelenci akademického výzkumu a inovací v HPC v Evropě.

www.eurolab4hpc.eu

HiPEAC

IT4Innovations členem od roku 2020.

HiPEAC (High Performance Embedded Architecture and Compilation) je hlavním kontaktním místem pro vytváření sítí, šíření, školení a spolupráci v Evropě pro výzkumné pracovníky, průmysl a politiku související s výpočetními systémy. V současné době má její síť, největší svého druhu v Evropě, přes 2 000 odborníků.

www.hipeac.net

iRODS

IT4Innovations členem od roku 2023.

Cílem konsorcia iRODS je zajistit udržitelnost softwaru iRODS, což je řešení pro distribuované ukládání, přenos a správu dat, a to díky podpoře dalšího vývoje a inovačních aktivit, rozšiřování jeho uživatelské a vývojářské komunity a zajištění adekvátní podpory a vzdělávacích aktivit.

irods.org