Superpočítače ke svému bezpečnému a stabilnímu provozu potřebují celou řadu provozních technologií souvisejících s chlazením, napájením a bezpečným provozem. Tyto potřeby zajišťují technologické celky rozmístěné v různých částech budovy IT4I. Jedná se především o energocentrum, poskytující zálohované a plně redundantní napájení, vodní chlazení zajišťující efektivní odvod tepla od superpočítačů a provoz zařízení zajišťující prostředí na datovém sále znemožňující vznik a šíření požáru.
500
m2
rozloha datového sálu
2x 2,5
MVA
záložní systémy
15 %
kyslíku v atmosféře datového sálu

Datový sál

Datový sál – základní parametry

Naše superpočítače jsou umístěny v datovém sále o rozloze 500 m2 se zdvojenou podlahou o nosnosti až 2,5 t/m2. Datový sál disponuje rozsáhlými možnostmi napájení, chlazení a špičkovou úrovní bezpečnosti.

Napájení datového sálu

Rozvody jsou realizovány pod zvýšenou podlahou tzv. kolejnicovým systémem, který je rozdělen na 5, resp. 10 větví tak, aby bylo možné napájet zařízení kdekoliv na sále.

Chlazení datového sálu

Superpočítače jsou chlazeny vodou. Pod zvýšenou podlahou sálu je 5 okruhů tzv. studené (8°C—15°C) a teplé vody (30°C—35°C). Přípojné body jsou v takovém množství, aby bylo možné chladit zařízení kdekoliv na sále. Celkový chladicí výkon 2,6 MW odpovídá maximální tepelné ztrátě zařízení využívající poskytovaný příkon.

Bezpečnost

Kromě vysoké úrovně fyzické bezpečnosti sál poskytuje systém prevence vzniku požáru na bázi aktivního snižování koncentrace kyslíku na cca 15 %, která fyzicky znemožňuje vznik a šíření požáru. Snižování koncentrace kyslíku je realizováno vháněním dusíku, který si sami vyrábíme.

Konektivita

Součástí vybavenosti datového sálu jsou i redundantní optické datové přípojky do národní sítě CESNET a dále do Internetu.

Energetická infrastruktura

 

Napájení elektro energetické infrastruktury

Rozvodná soustava VN:

 • 22 kV; 50 Hz

Rozvodná soustava NN:

 • 400 / 230 V; 50 Hz

Celková maximální energetická bilance je kalkulována na 2,5 MVA.

Napájení je realizováno ve dvou samostatných napájecích větvích VN a NN pro technologii IT.

Záložní zdroje elektrického napájení

Napájecí větve jsou zálohovány elektro-mechanickým zařízením pro bezvýpadkové zálohování elektrické energie.

Pro datový sál jsou instalovány dva zdroje – dynamické UPS (DUPS) v redundanci 1+1.

Dynamická UPS (DUPS)

Hlavní části DUPS jsou:

 • diesel motor,
 • elektromagnetická spojka,
 • rotační akumulátor,
 • alternátor.

Bezpečnost DUPS

Bezpečnost DUPS zajišťují:

 • deflagrační pojistky,
 • čidla – teplotní, opticko-kouřová,
 • zapouzdřené rozvaděče s ochranným plynem SF6 (hexafluorid sirnatý),
 • tlačítkové hlásiče,
 • indikátory netěsnosti dvouplášťových potrubí a nádrží.

Chlazení IT technologie

2 chladicí okruhy teplé vody o teoretickém teplotním rozsahu 15 až 80°C.
K chlazení jsou použity suché chladiče a k intenzifikaci chlazení deskový výměník v systému dochlazování.

3 chladicí okruhy studené vody o teoretickém teplotním rozsahu 6 až 28°C.
K chlazení jsou použity blokové chladicí jednotky s integrovaným nebo externím freecoolingem. Systém je propojen s teplým chladicím okruhem pro dochlazování přes deskový výměník.

Rekuperace tepla produkovaného IT technologií

Chladicí okruh teplé vody slouží jako nízkopotenciálový zdroj tepla v systému rekuperace tepla přes deskový výměník a tepelná čerpadla. Prostřednictvím akumulátoru tepla (nádrže s ohřátou vodou) jsme schopni vytápět celou budovu IT4I a ohřívat užitkovou vodu.