IT4Innovations se zapojilo do nového projektu, jež podporuje vývoj evropských exascalových systémů. Projekt SCALABLE bude hnací silou inovací evropských průmyslových odvětví a podpoří základní výzkum díky pokročilým metodám výpočtové dynamiky tekutin.

Projekt SCALABLE spojuje významné průmyslové a akademické partnery za účelem zvýšení výkonu, škálovatelnosti a energetické účinnosti průmyslového softwaru pro výpočty dynamiky tekutin (Computational Fluid Dynamics, CFD) na bázi metody Lattice-Boltzmann (LBM), která dnes představuje spolehlivou alternativu ke konvenčním CFD přístupům. Obecně je LBM vhodná pro využití pokročilých superpočítačových architektur, jelikož umožňuje masivní paralelizaci.

Cílem projektu SCALABLE je využít dvou již existujících CFD nástrojů – waLBerla a software ProLB/LaBS. Nástroj waLBerla, který je určen široké výzkumné veřejnosti a má vysoký výkon a téměř výbornou škálovatelnost, dokázal již na petascalových systémech vyřešit úlohy o velikosti větší než bilion výpočetních buněk. WaLBerla dosahuje vysokého výkonu díky unikátní schopnosti automaticky generovat vysoce optimalizovaný výpočetní kód. Kvůli absenci nástrojů pro práci s reálnými geometriemi a nesnadnému ovládání pro uživatele z řad neodborné HPC veřejnosti se však WaLBerla nehodí pro každodenní použití v průmyslové praxi. Oproti tomu CFD software ProLB/LaBS již průmyslové využití má, a to na prokazatelně vysoké úrovni. Jeho výkon je však nutné zlepšit.

„V rámci projektu SCALABLE se převedou vysoce výkonné metody z nástroje waLBerla do softwaru ProLB/LaBS, čímž se prolomí bariéry mezi akademickými a průmyslovými aplikacemi. Díky zlepšení účinnosti a škálovatelnosti softwaru ProLB/LaBS a jeho nasazení na budoucí evropské exascalové systémy bude mít projekt přímý dopad na evropský průmysl a zároveň přispěje k základnímu výzkumu,“ objasňuje Lubomír Říha z Laboratoře pro výzkum infrastruktury, který je hlavním řešitelem projektu v IT4Innovations při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.


Projekt SCALABLE

  • 2021–2023
  • financovaný programem Evropské unie Horizont 2020
  • celkový rozpočet je 3 444 062,50 eur
  • koordinátorem je CS Group-France
  • 7 partnerů: Renault SAS, Airbus Operations GMBH, CERFACS Centre Europeen de Recherche et de Formation Avancee en Calcul Scientifique Societe Civile, IT4Innovations při VŠB-TUO, Forschungszentrum Jülich GMBH, Neovia Innovation a Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg