Na základě novelizace Zákona 130/2002 Sb. o vykazování VaV výsledků vzniklých s využitím velkých výzkumných infrastruktur (VVI) jsou uživatelé povinni splnit tyto povinnosti při jejich vykazování.

povinná děkovací fráze

CZ

Tato práce byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prostřednictvím e-INFRA CZ (ID:90254).

EN

This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic through the e-INFRA CZ (ID:90254).

Přiřazení e-INFRA CZ k VaV výsledkům vzniklým za podpory této VVI

Při vkládání záznamu s vaším VaV výsledkem získaným za podpory e-INFRA CZ do informačního systému využívaného k centralizovanému sběru a exportu VaV výsledků vaší organizace do RIV vyberte z číselníku finančních zdrojů výzkumnou infrastrukturu e-INFRA CZ.

Pokud se tento zdroj ve vašem číselníku nenachází, požádejte správce tohoto informačního systému ohledně přidání nového finančního zdroje.

Kompletní informace nutné k přidání velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ do číselníku finančních zdrojů jsou následující:

Název VVI: e-INFRA CZ
Řešení od: 1. 1. 2023 do: 31. 12. 2026
Číslo/kód VVI: 90254
Typ financování pro RIV: J – Velká výzkumná infrastruktura
Poskytovatel: MŠMT
Program: LM – Projekty velkých infrastruktur (2010–2026)
Řešitel: Ing. Jakub Papírník

Vkládání publikací do databáze IT4Innovations

Prosíme o vložení všech publikací vzniklých za podpory infrastruktury IT4Innovations do naší databáze. Tuto databázi naleznete zde: https://extranet.it4i.cz/portal/feedbacks/publications.

Jak poděkování, tak i zanesení publikací do naší databáze jsou velmi důležité úkony. Evidence výstupů vzniklých s podporou infrastruktury IT4Innovations nám umožňuje i nadále poskytovat naše služby akademickým a výzkumným institucím v České republice.

Pokyny pro uvádění poděkování v publikačních výstupech v rámci projektů využívajících superpočítače LUMI

We acknowledge VSB – Technical University of Ostrava, IT4Innovations National Supercomputing Center, Czech Republic, for awarding this project access to the LUMI supercomputer, owned by the EuroHPC Joint Undertaking, hosted by CSC (Finland) and the LUMI consortium through the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic through the e-INFRA CZ (grant ID: 90254).