Na základě novelizace Zákona 130/2002 Sb. o vykazování VaV výsledků vzniklých s využitím velkých výzkumných infrastruktur (VVI) jsou uživatelé povinni splnit tyto povinnosti při jejich vykazování.

povinná děkovací fráze

CZ

Tato práce byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prostřednictvím e-INFRA CZ (ID:90254).

EN

This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic through the e-INFRA CZ (ID:90254).

Přiřazení e-INFRA CZ k VaV výsledkům vzniklým za podpory této VVI

Při vkládání záznamu s vaším VaV výsledkem získaným za podpory e-INFRA CZ do informačního systému využívaného k centralizovanému sběru a exportu VaV výsledků vaší organizace do RIV vyberte z číselníku finančních zdrojů výzkumnou infrastrukturu e-INFRA CZ.

Pokud se tento zdroj ve vašem číselníku nenachází, požádejte správce tohoto informačního systému ohledně přidání nového finančního zdroje.

Kompletní informace nutné k přidání velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ do číselníku finančních zdrojů jsou následující:

Název VVI: e-INFRA CZ
Řešení od: 1. 1. 2023 do: 31. 12. 2026
Číslo/kód VVI: 90254
Typ financování pro RIV: J – Velká výzkumná infrastruktura
Poskytovatel: MŠMT
Program: LM – Projekty velkých infrastruktur (2010–2026)
Řešitel: Ing. Jakub Papírník

Vkládání publikací do databáze IT4Innovations

Prosíme o vložení všech publikací vzniklých za podpory infrastruktury IT4Innovations do naší databáze. Tuto databázi naleznete zde: https://extranet.it4i.cz/portal/feedbacks/publications.

Jak poděkování, tak i zanesení publikací do naší databáze jsou velmi důležité úkony. Evidence výstupů vzniklých s podporou infrastruktury IT4Innovations nám umožňuje i nadále poskytovat naše služby akademickým a výzkumným institucím v České republice.