Národní superpočítačové centrum IT4Innovations oficiálně zahájilo spolupráci na mezinárodním projektu EVEREST. Projekt si klade za cíl vyvinout holistický přístup navrhování výpočtů a komunikace ve špičkovém, a především bezpečném systému pro vysoce výkonné datové analýzy. Tento přístup bude testován pomocí analytického predikčního modelu počasí pro trh s obnovitelnými energetickými zdroji, aplikace pro monitorování kvality ovzduší průmyslových lokalit a frameworku pro modelování dopravy v reálném čase pro chytrý provoz v rámci konceptu smart cities.

Různorodě rozšířená povaha datových zdrojů v aplikacích vysoce výkonných datových analýz (HPDA) a s tím související výpočetní výkon jsou aspekty, které podněcují navrhování nových výpočetních systémů kombinujících vysoce-výkonné počítání (HPC), cloud a řešení v oblasti Internetu věcí s algoritmy umělé inteligence (AI). „Projekt EVEREST hledá shody mezi požadavky aplikace a vlastnostmi daného hardwarového systému, protože pouze optimální shoda vede k efektivnímu výpočtu. Předpokladem je, že budoucí systémy nejenže budou odrážet požadavky založené na datech, ale také budou postaveny na komplexních řešeních, která musí být znovu navržena a uzpůsobena na míru dle povahy a místa původu dat a také dle typu učení či rozhodnutí, jež má být učiněno,“ objasňuje Kateřina Slaninová z Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace, která je hlavním řešitelem projektu v IT4Innovations.

Projekt EVEREST si klade za cíl vyvinout celostní přístup navrhování výpočtů a komunikace ve špičkovém a především bezpečném systému pro vysoce výkonné datové analýzy. Tohoto cíle bude dosaženo zjednodušením programovatelnosti různorodě rozšířených architektur pomocí přístupu řízeného daty, využitím hardwarově zrychlené umělé inteligence a díky efektivnímu monitorování spouštění úloh dle unifikovaného konceptu spojujícího hardwarový a softwarový návrh. Projekt EVEREST předkládá návrh prostředí, které kombinuje aktuální programovací modely a nejnovější komunikační standardy s novými rozšířeními věnovanými konkrétní doméně.

Za účelem validace navrženého přístupu v rámci projektu EVEREST budou použity tři případové studie, zaměřené na konkrétní průmyslová odvětví:

  1. analytický predikční model počasí pro trh s obnovitelnými energetickými zdroji,
  2. aplikace pro monitorování kvality ovzduší průmyslových lokalit a
  3. framework pro modelování dopravy v reálném čase pro chytrý provoz v rámci konceptu smart cities.

Za zmíněnou třetí případovou studii, která modeluje dopravní provoz v reálném čase, bude zodpovědné IT4Innovations a společnost Sygic. „Modelování dopravy na základě velkého objemu dat s využitím pokročilých AI technologií se nám jeví jako perspektivní cesta pro vývoj relevantních dopravních řešení pro města. Věříme, že tento projekt a spolupráce s IT4Innovations nám pomůže uvést taková řešení na trh,“ uvedl Radim Cmar, solution architect z firmy Sygic. „Vedle toho však budeme zajišťovat také technickou část zabývající se dalším rozvojem programových modelů pro orchestraci komplexních workflows a problematikou využití výsledků vzniklých v rámci projektu,“ upřesnila Kateřina Slaninová.

Tříletý projekt odstartoval 1. října 2020 společným online jednáním projektových partnerů. Mezi desíti partnery ze šesti evropských států jsou nejen výzkumné instituce, ale také komerční společnosti, kdy roli hlavního koordinátora zastává IBM Research GmbH ze Švýcarska. EVEREST získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a jeho celkový rozpočet je 5 037 372,50 eur. Více informací naleznete zde.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 957269.