Poslední zářijový den byl velkým dnem pro nadějné vědce působící v počítačových vědách. Letošní ročník Cen Josepha Fouriera ocenil práci čtyř mladých výzkumníků, mezi kterými zářil i náš kolega z IT4Innovations Martin Golasowski.

Francouzský matematik a fyzik přelomu 18. a 19. století, Joseph Fourier, kterému se mimo jiné. přisuzuje objev skleníkového efektu, by se asi nestačil divit, čemu se vědci a vědkyně dnes věnují. Kdyby se účastnil slavnostního ceremoniálu předávání Cen Josepha Fouriera, viděl by čtyři vědce, kteří odhalují tajemství lidských buněk, zamýšlí se nad využitím dronů během přírodních katastrof nebo řeší, jak se rychleji (a bez nervů) dostat z místa A do místa B.

Poslední ze zmiňovaných projektů, který získal bronzové umístění, je dílem Martina Golasowského z IT4Innovations. Ten se zabývá optimalizací dopravy ve městě pomocí inteligentní navigační služby. K tomu, abychom v budoucnu nestáli v dopravních zácpách a do práce se dostali co nejplynuleji, se využívají i superpočítače. Algoritmus je optimalizovaný pro běh na superpočítačích a pro využití v on-line navigační službě, kterou mohou využívat například mobilní aplikace nebo logistické systémy. Tato navigační služba pak poskytuje optimalizované trasy, které berou v potaz čas výjezdu a další faktory, tak, aby byl provoz na cestách, pokud možno co nejplynulejší,“ upřesňuje Martin Golasowski.

U získání bronzové medaile pro našeho kolegu to však nekončí. IT4Innovations do soutěže věnovalo 50 000 výpočetních hodin. Ty bude moci využít Ondřej Texler z ČVUT, který získal speciální cenu poroty za využití umělé inteligence v umění.

Ceny Joseph Fourier za nejlepší výzkumné práce z oblasti počítačových věd, které se letos udělovaly již po jedenácté, pořádá společnost Atos ve spolupráci s francouzským velvyslanectvím v Praze. Ceremoniál s předáváním cen, kterému předsedal laureát Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn, proběhl v sídle francouzského velvyslanectví.