Vedení IT4Innovations

doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
ředitel
Mgr. Branislav Jansík, Ph.D.
ředitel superpočítačových služeb
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
vědecký ředitel

Vedení laboratoří IT4Innovations

Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Laboratoř modelování pro nanotechnologie
doc. Ing. Lubomír Říha, Ph.D.
Laboratoř pro výzkum infrastruktury
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
prozatímně pověřen vedením
Laboratoř kvantových výpočtů
 

Zaměstnanci IT4Innovations

K 31. 12. 2022 bylo v IT4Innovations zaměstnáno celkem 240 osob, z toho:

22 %
management a administrativa
64 %
Výzkum a vývoj
14 %
superpočítačové služby

 

Organizační struktura IT4Innovations ke stažení

Vědecká rada

Předseda vědecké rady
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
Interní členové vědecké rady:
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Mgr. Branislav Jansík, Ph.D.
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
doc. Ing. Lubomír Říha, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
Externí členové vědecké rady:
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., Masarykova univerzita
doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D., VUT v Brně
Ing. Jakub Šístek, Ph.D., Akademie věd ČR
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., Univerzita Karlova
doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., Akademie věd ČR

Rada uživatelů

Předseda rady uživatelů
Mgr. Martin Friák, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
Místopředseda rady uživatelů
Ing. Dominik Legut, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava
Tajemník
Thibault J.-Y. Derrien, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
Členové rady uživatelů
doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D., Karlova univerzita, Praha
Ing. Monika Všianská, Ph.D., Masarykova univerzita
Jan Heyda, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, Praha
doc. Ing. Jiří Jaroš Ph.D., VUT v Brně
Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D., Univerzita Karlova
doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D., Akademie věd ČR
Ilia Ponomarev, Ph.D., ČVUT v Praze
Ing. Petr Šesták, Ph.D., CEITEC