Vedení IT4Innovations

doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
ředitel
Mgr. Branislav Jansík, Ph.D.
ředitel superpočítačových služeb
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
vědecký ředitel

Vedení laboratoří IT4Innovations

Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Laboratoř modelování pro nanotechnologie
Ing. Lubomír Říha, Ph.D.
Laboratoř pro výzkum infrastruktury
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Laboratoř pro big data analýzy
 

Zaměstnanci IT4Innovations

K 31. 12. 2020 bylo v IT4Innovations zaměstnáno celkem 245 osob, z toho:

20 %
management a administrativa
71 %
Výzkum a vývoj
9 %
superpočítačové služby

Vědecká rada

Předseda vědecké rady
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
Interní členové vědecké rady:
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Mgr. Branislav Jansík, Ph.D.
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
Ing. Lubomír Říha, Ph.D.
doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Externí členové vědecké rady:
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., Masarykova univerzita
doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D., VUT v Brně
Ing. Jakub Šístek, Ph.D., ČVUT v Praze
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., Univerzita Karlova
prof. doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., Univerzita Karlova

Organizační struktura IT4Innovations ke stažení.