Vedení IT4Innovations

doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
ředitel
Mgr. Branislav Jansík, Ph.D.
ředitel superpočítačových služeb
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
vědecký ředitel

Vedení laboratoří IT4Innovations

Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Laboratoř modelování pro nanotechnologie
Ing. Lubomír Říha, Ph.D.
Laboratoř pro výzkum infrastruktury
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Laboratoř pro big data analýzy
 

Zaměstnanci IT4Innovations

K 31. 12. 2020 bylo v IT4Innovations zaměstnáno celkem 245 osob, z toho:

20 %
management a administrativa
71 %
Výzkum a vývoj
9 %
superpočítačové služby

 

Organizační struktura IT4Innovations ke stažení

Vědecká rada

Předseda vědecké rady
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
Interní členové vědecké rady:
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Mgr. Branislav Jansík, Ph.D.
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
Ing. Lubomír Říha, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Externí členové vědecké rady:
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., Masarykova univerzita
doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D., VUT v Brně
Ing. Jakub Šístek, Ph.D., ČVUT v Praze
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., Univerzita Karlova
doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., Akademie věd ČR

Rada uživatelů

Předseda rady uživatelů
RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D., VŠCHT v Praze
Členové rady uživatelů
Mgr. Martin Friák, Ph.D., Akademie věd ČR

doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D., Univerzita Karlova 

Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D., Univerzita Karlova
doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D., Akademie věd ČR
doc. Ing. Jiří Jaroš Ph.D., VUT v Brně
Ing. Dominik Legut, Ph.D., VŠB – Technická unverzita Ostrava
Dominique Alan Geffroy, Ph.D., Masarykova univerzita
Ing. Petr Šesták, Ph.D., CEITEC
Hüseyin Sener Sen, Ph.D., ČVUT v Praze