Vedení IT4Innovations

doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
ředitel
Mgr. Branislav Jansík, Ph.D.
ředitel superpočítačových služeb
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
vědecký ředitel

Vedení laboratoří IT4Innovations

Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
Laboratoř vývoje paralelních algoritmů
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Laboratoř modelování pro nanotechnologie
Ing. Lubomír Říha, Ph.D.
Laboratoř pro výzkum infrastruktury
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Laboratoř pro big data analýzy
 

Zaměstnanci IT4Innovations

K 31. 12. 2019 bylo v IT4Innovations zaměstnáno celkem 256 osob, z toho:

21 %
management a administrativa
70 %
Výzkum a vývoj
9 %
superpočítačové služby

Vědecká rada

Předseda vědecké rady
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
Interní členové vědecké rady:
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Mgr. Branislav Jansík, Ph.D.
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Ing. Lubomír Říha, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Externí členové vědecké rady:
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D., VUT v Brně
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D., SLU v Opavě
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., Univerzita Karlova
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., ČVUT v Praze

Organizační struktura IT4Innovations ke stažení.