IT4Innovations realizuje excelentní výzkum prostřednictvím národních či mezinárodních projektů. Zcela ojedinělá je naše úspěšnost v zapojení do projektů v rámcovém programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020, kde momentálně IT4Innovations figuruje hned v 16 mezinárodních projektech, přičemž jeden z těchto projektů dokonce koordinuje.

Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 určený pro období 20142020 podporuje špičkovou vědu na světové úrovni. S rozpočtem přes 77 miliard EUR se jedná o největší nadnárodní výzkumný program na světě. Horizont 2020 financuje výzkum ve všech oblastech vědy a inovací a je otevřený mimo jiné univerzitám, výzkumným institucím a průmyslovým podnikům, kterým nabízí rozmanité možnosti financování jejich výzkumných aktivit a vzájemné spolupráce. V současné době dobíhají jeho projekty i poslední výzvy a plynule se přechází na nový rámcový program Horizont Evropa.

Výzkumné týmy IT4Innovations se aktivně zapojují do mnoha výzkumných projektů. Spolupráce v oblasti mezinárodních projektů však zůstává prioritou v rámci aktivit výzkumu a vývoje. V současné době je IT4Innovations součástí konsorcií šestnácti projektů, za které jmenujme projekt EuroCC, v rámci něhož IT4Innovations buduje tzv. Národní centrum kompetence pro HPC. Současně je členem evropského Centra excelence v HPC POP2 a zajišťuje koordinaci projektu LEXIS zaměřeného na vybudování chytré platformy pro efektivní zpracování dat s využitím HPC, big data a cloud technologií. „Z nově započatých projektů bych rád zmínil projekt LIGATE, jenž přispěje ke zrychlení a zpřesnění počítačového návrhu léčiv nebo projekt SCALABLE, kde spolupracujeme se společnostmi Renault a Airbus na vývoji masivně paralelního softwaru na bázi metody Lattice-Boltzman pro výpočty dynamiky tekutin. Strategickým záměrem do budoucna je však ještě zvýšit zapojení našich vědeckých pracovníků do mezinárodních výzkumných projektů prostřednictvím rámcového programu Horizont Evropa,“ uvádí Tomáš Kozubek, vědecký ředitel IT4Innovations.


Mezinárodní projekty velmi často podporují i inovační aktivity. Inovace, které z projektů zpravidla vzejdou, monitoruje Inovační radar. Jedná se o iniciativu Evropské komise, která identifikuje inovace a inovátory v rámcových programech pro výzkum a inovace, jež mají velký potenciál. Excelentní výzkum IT4Innovations potvrdil i výsledek Inovačního radaru, kdy s počtem sedmi inovací podpořených evropskými projekty zařadil IT4Innovations mezi klíčové inovátory České republiky. Více informací zde.


Výzkumné projekty Horizont 2020, na kterých se IT4Innovations podílí:

 • PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) www.prace-ri.eu
 • LEXIS (Large-scale Execution for Industry & Society) lexis-project.eu
 • EuroCC eurocc-project.eu
 • POP2 (Performance Optimisation and Productivity 2) pop-coe.eu
 • EVEREST everest-h2020.eu
 • OPENQKD (Quantum Key Distribution) openqkd.eu
 • ExaQUte (Exascale Quantifications of Uncertainties for Technology and Science Simulation) www.exaqute.eu
 • TETRAMAX (Technology transfer via multinational application experiments) www.tetramax.eu
 • CloudiFacturing (Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing) www.cloudifacturing.eu
 • EXPERTISE (EXperiments and high PERformance computing for Turbine mechanical Integrity and Structural dynamics in Europe) http://www.msca-expertise.eu
 • SCtrain (Supercomputing knowledge partnership) sctrain.eu
 • ACROSS (HPC big dAta artifiCial intelligence cross stack platfoRm tOwardS exaScale) acrossproject.eu
 • LIGATE (LIgand Generator and portable drug discovery platform AT Exascale) ligateproject.eu
 • SCALABLE (SCAlable LAttice Boltzmann Leaps to Exascale) scalable-hpc.eu
 • DICE (Data Infrastructure Capacity for EOSC) dice-eosc.eu
 • s-NEBULA (Novel Spin-Based Building Blocks for Advanced TeraHertz Applications) s-nebula.eu
 • IO-SEA (IO Software for Exascale Architecture) iosea-project.eu