Naše vzdělávací aktivity pomáhají odborníkům z akademické i komerční sféry, ale i studentům

IT4Innovations se dlouhodobě podílí na celé řadě vzdělávacích aktivit od standardní výuky v rámci VŠB-TUO až po pestrou nabídku kurzů, workshopů a konferencí. Každoročně nabízí okolo 10 kurzů z oblasti HPC, výpočetně náročných numerických simulací, pokročilé analýzy dat a umělé inteligence. V oblasti hlubokého učení pro počítačové vidění získalo IT4Innovations certifikát Institutu hlubokého učení NVIDIA a jako člen PRACE v roce 2017 status Školicího centra PRACE (PTC). Kurzy vedou nejen odborníci z IT4Innovations, ale také lektoři předních zahraničních institucí.

  

Zaměstnanci centra jsou taktéž zapojeni do vzdělávání odborníků v rámci doktorského studijního programu Informatika a výpočetní vědy. Program je realizován společně IT4Innovations a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Zaměstnanci centra dále participují na výuce ve výpočetně zaměřených studijních programech, které nabízí VŠB-TUO od bakalářských až po doktorské studijní programy, jako jsou Výpočetní a aplikovaná matematika, Nanotechnologie, Aplikovaná mechanika a Aplikovaná fyzika. Někteří doktorští studenti rovněž studují v režimu dvojího vedení typu cotutelle.

 

30+
kurzů ročně
800+
proškolených účastníků kurzů ročně
50+

Podpořených studentů ročně

Důležité milníky v oblasti vzdělávání a ocenění


  • V roce 2017 se IT4Innovations stalo školicím centrem evropské výzkumné infrastruktury PRACE – PRACE Training Center (PTC), a může tak nabízet jedinečnou nabídku kurzů s celoevropským dosahem a dlouhodobým efektem ve prospěch konkurenceschopnosti evropské vědy. 

  • IT4Innovations je od roku 2019 ambasadorem NVIDIA Deep Learning Institute pro univerzity. Pod jeho záštitou nabízí praktické kurzy vývojářům a vědeckým pracovníkům, kteří chtějí řešit své složité úlohy s využitím hlubokého učení.
  • V roce 2020 jsme založili společně s partnery Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a  Matematickým ústavem Akademie věd ČR Doktorskou školu pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC. Jejím cílem je podpořit studenty výpočetně zaměřených studijních programů prostřednictvím sdílené nabídky vybraných studijních předmětů a témat disertačních prací, různých školení, kurzů, workshopů apod.

  • Průběžně rovněž nabízíme v rámci Trainee programu stáže pro studenty vysokých škol s možností přivýdělku a zapojení se do vědeckých aktivit IT4Innovations.

Pro více informací sledujte náš web, nebo se přihlaste k odběru novinek z IT4Innovations.

Přihlášení k odběru novinek z IT4Innovations

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.