Přinášíme přehled našich vydaných publikací s úplnými informacemi o IT4Innovations, našich aktivitách a projektech.

Pokud si přejete obdržet tištěnou kopii, pošlete e-mail na adresu info@it4i.cz