IT4Innovations s partnery projektu EVEREST vydalo sadu open source vývojových nástrojů

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations bylo v minulých třech a půl letech zapojeno v projektu EVEREST, financovaného z programu Horizont 2020. Projekt, sdružující deset partnerů z průmyslu, průmyslových výzkumných laboratoří a akademické sféry ze šesti evropských zemí, oznámil první veřejné vydání své open source sady vývojových nástrojů (EVEREST System Development Kit – SDK). EVEREST SDK integruje nástroje pro jednodušší nasazení aplikací na heterogenních vysoce výkonných cloudových infrastrukturách, zejména pro prostředí nabízející akceleraci pomocí FPGA.

REFRESH promění Moravskoslezský kraj v chytrý a zelený region

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) ve spolupráci s Ostravskou univerzitou (OU) a dalšími partnery naplno rozjíždí projekt REFRESH s cílem reagovat na problémy regionu a přispět k jeho úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci. Do projektu je zapojeno také IT4Innovations národní superpočítačové centrum.

EuroHPC JU vyhlásilo tendr na dodavatele kvantového počítače konsorcia LUMI-Q

Lucemburk, 14. února 2024 – Celoevropský společný  podnik EuroHPC (EuroHPC JU) vyhlásil výběrové řízení na dodavatele nového kvantového počítače konsorcia LUMI-Q, který bude umístěn v České republice a propojen se superpočítačem KAROLINA. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, se tak stane domovem prvního českého kvantového počítače.

Čeští vědci se podílí na vývoji digitálního dvojčete oceánu

Světový oceán zabírá plochu, která představuje téměř 71 % povrchu planety a žije v něm nepřeberné množství rostlinných a živočišných druhů. Česká republika je sice vnitrozemský stát, který nemá přístup k žádnému z oceánů, ale to neznamená, že nemůže přispět k jeho objevování. Vědci z národního superpočítačového centra IT4Innovations se zapojili do projektu DTO-BioFlow, který shromáždí dosud nedostupná nebo obtížně přístupná data o mořské biodiverzitě a začlení je do komponenty digitálního dvojčete oceánu zaměřené na biodiverzitu.

IT4Innovations nově členem konsorcia iRODS

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations se v roce 2023 stalo členem konsorcia iRODS, čímž se zařadilo mezi taková jména, jakými jsou BAYER, DDN, Fujifilm a další. Konsorcium sdružuje podniky, výzkumné organizace, univerzity a vládní agentury z celého světa, aby zajistilo udržitelnost softwaru iRODS jako řešení pro distribuované ukládání, přenos a správu dat. Členové spolupracují v rámci konsorcia na dalším rozvoji a inovacích iRODS, rozšiřují jeho uživatelské a vývojářské komunity a poskytují podporu a vzdělávání v této oblasti.

Simulátor podmínek na vlakové trati může pomoci zvýšit bezpečnost na železnici

Virtualizace traťových podmínek a realizace testovacích jízd v laboratorním prostředí. Softwarový simulátor, který vyvinulo národní superpočítačové centrum IT4Innovations, toto všechno ovládá a představuje klíčovou součást pro vývoj funkčního vzorku detekční jednotky, která dokáže při jízdě vlaku rozpoznat potencionální překážky a výraznou měrou tak přispět k bezpečnějšímu provozu vlakové dopravy.

Nová éra české vědy: Iniciativa EOSC v České republice dostala zelenou

Mezinárodní iniciativa EOSC (European Open Science Cloud) se rozšiřuje do České republiky. Propojí už existující vědecké komunity a vytvoří systém pro ukládání a sdílení dat. To usnadní a urychlí vědcům a vědeckým organizacím přístup k výzkumným datům. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo financování projektu „IPs EOSC-CZ“, zastřešujícího tuto iniciativu v Česku. Tím v pondělí 4. září oficiálně odstartovala jeho aktivní fáze. 

Česká republika o krok blíže k prvnímu kvantovému počítači

V Lucemburku byla podepsána dohoda o pořízení a provozování kvantového počítače mezinárodního konsorcia LUMI-Q. Ten bude v roce 2024 instalován v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě a stane se tak prvním českým kvantovým počítačem, který bude zároveň sloužit i široké evropské výzkumné komunitě. 

Vzhůru do nekonečna a ještě dál se superpočítači a projektem SPACE

V lednu tohoto roku zahájil společný evropský podnik pro vysoce výkonné počítání (EuroHPC JU) činnost deseti center excelence, která v následujících čtyřech letech zdokonalí stávající výpočetní kódy tak, aby dokázaly využít potenciálu exascalových superpočítačů. Jedním z nich je i centrum excelence SPACE (Scalable Parallel Astrophysical Codes for Exascale), do něhož se zapojí vědci z národního superpočítačového centra IT4Innovations. Cílem projektu SPACE je přepracovat vybrané kódy, aby byly schopny plně využít nových výpočetních architektur a používat nové programovací metody, softwarová řešení a HPC knihovny.

Pavel Hobza má díky novému objevu velkou šanci znovu přepsat učebnice fyzikální chemie

Pavel Hobza se svým týmem poprvé přepsal učebnice před dvaceti lety, kdy objevil a popsal tzv. nepravou vodíkovou vazbu. Spolu s kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky a IT4Innovations nyní přichází s objevem, který má potenciál dříve přijatou definici zjednodušit a studenty chemie znovu donutit k tomu, aby přehodnotili své představy o studované látce.

EDIH Ostrava podporuje inovace firem a veřejné správy

Evropský digitální inovační hub Ostrava odstartoval svou činnost na začátku tohoto roku a již nabízí zájemcům plné portfolio svých služeb. Ty se zaměřují především na podporu menších a středně velkých firem či startupů a veřejné správy při zavádění a využívání digitálních technologií, včetně poskytnutí znalostí, infrastruktury, vytváření řešení na míru a realizaci vzdělávacích kurzů.

Odstartuje nová éra ve vývoji materiálových věd s pomocí superpočítačů

Evropská výzkumná a superpočítačová centra a přední výrobci výpočetního hardwaru a simulačního softwaru spojují své síly v rámci Evropského centra excelence MaX (MAterials design at the eXascale). Projekt MaX vyvíjí software pro simulace v oblasti materiálových věd a ve své třetí fázi, do které jsou zapojeni i vědci z národního superpočítačového centra IT4Innovations, se zaměří na efektivní využití exascalových superpočítačů. To otevře nové možnosti pro navrhování a testování materiálů pro aplikace v klíčových oblastech, jako je čistá energie, nové IT technologie a výroba jako celek.

Průmyslové firmy a veřejná správa mají další příležitost naplno využívat oblast HPC

Národní centrum kompetence pro HPC, jímž je IT4Innovations, slaví v České republice již dva roky své existence. Během dvou let své existence zprostředkovalo mnoha firmám a veřejným institucím přístup k superpočítačům, poskytlo technologická poradenství a organizovalo bezplatné vzdělávací aktivity. Na předešlé úspěchy hodlá navazovat i v dalším, tentokrát tříletém období svého fungování.

IT4Innovations koordinuje vznik jedinečné platformy pro extrémně objemná data

Existují odvětví, která generují extrémní objemy dat a k jejich zpracování a uložení jsou zapotřebí moderní výpočetní technologie, například superpočítače a cloudové systémy. Touto problematikou se zabývá evropský projekt EXA4MIND, do kterého jsou zapojeny také instituce z České republiky. Jeho cílem je vytvoření platformy pro přenos, ukládání a analýzu extrémně objemných dat v Evropě s využitím superpočítačů a cloud technologií. Projekt je koordinován českým národním superpočítačovým centrem IT4Innovations.

Nástroj HyperQueue umožňuje naplno využívat výpočetních kapacit superpočítačů

Vývoj jde neúprosně kupředu a superpočítače, které před deseti lety vládly žebříčku TOP 500, jsou nyní zapomenuty a mnohdy doslova ve starém železe. Nové superstroje jsou mnohem výkonnější se stovkou jader v rámci jednoho výpočetního uzlu. Při výpočtech některých typů masivně paralelních úloh může dojít k tomu, že jejich spuštění je komplikované a potenciál nových superpočítačů není zcela využit. Řešením je nástroj HyperQueue, který efektivně organizuje výpočty pro řešení vědeckých úloh. Tento unikátní nástroj vyvinuli vědci z národního superpočítačového centra IT4Innovations v Ostravě.

Češi se podílejí na vzniku otevřeného evropského webového vyhledávače

V září odstartoval celoevropský projekt OpenWebSearch.EU, ve kterém spojuje své síly 14 renomovaných evropských výzkumných a superpočítačových center s cílem vytvořit otevřenou evropskou infrastrukturu pro webové vyhledávání. Českou republiku v rámci projektu reprezentuje IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Kontakt pro média

Zuzana Červenková


+420 597 329 561

+420 602 593 335