Pokyny pro uvádění afiliací a poděkování v publikačních výstupech

CZ

Tato práce byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z podpory Velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v rámci projektu „e-Infrastruktura CZ – LM2018140“.


EN

This work was supported by The Ministry of Education, Youth and Sports from the Large Infrastructures for Research, Experimental Development and Innovations project „e-Infrastructure CZ – LM2018140“.