Rada uživatelů

Předseda rady uživatelů
RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D., VŠCHT v Praze
Členové rady uživatelů
Mgr. Martin Friák, Ph.D., Akademie věd ČR

doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D., Univerzita Karlova 

Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D., Univerzita Karlova
doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D., Akademie věd ČR
doc. Ing. Jiří Jaroš Ph.D., VUT v Brně
Ing. Dominik Legut, Ph.D., VŠB – Technická unverzita Ostrava
Dominique Alan Geffroy, Ph.D., Masarykova univerzita
Ing. Petr Šesták, Ph.D., CEITEC
Hüseyin Sener Sen, Ph.D., ČVUT v Praze