Partner: T-Mobile Czech Republic a. s. 

Odvětví: Telekomunikace

Kolegové z Laboratoře pro big data analýzy pod vedením Miroslava Vozňáka zpracovávají unikátní projekt pro primární předávací rozhraní dat o mobilitě obyvatel v ČR s ohledem na současnou situaci kolem šíření nemoci Covid-19. Tyto data jsou zpracovávaná z anonymizovaných provozních údajů společnosti T-Mobile CZ s využitím služeb IT4Innovations.

Výpočty na superpočítačích k řešení situace v ČR zapříčiněné šířením koronaviru zpracovává v rámci Atlasu mobility tým Miroslava Vozňáka z Laboratoře pro big data analýzy. Ve spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a. s. jsou průběžně vytěžovány informace o pohybu obyvatel pro potřeby státu, aby Úřad vlády mohl vyhodnotit dopady prováděných protiepidemiologických opatření na mobilitu populace.

Superpočítače v IT4Innovations zpracovávají  anonymizované záznamy z mobilní sítě a poskytují v agregované podobě informace o pohybech populace s granularitou až na základní územní jednotky. „Dle pokynů T-Mobile Czech Republic vytváříme přístupy do portálu mobility, kde si lze dle přidělených rolí vytvářet různé sestavy. Vše běží autonomně a zatím bez problémů, ačkoliv do portálu permanentně zasahujeme a náhledy upravujeme dle potřeb,“ vysvětluje Miroslav Vozňák.