Digitalizace je stále častěji považována za jeden z klíčů pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti podniků, včetně malých a středních firem. IT4Innovations se proto společně s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava (MSIC) rozhodlo propojit své know-how a v roce 2020 založili Digitální inovační hub Ostrava (DIH Ostrava). Firmám zejména z Moravskoslezského kraje umožní prověřit a případně i řešit jejich potřeby v oblasti digitalizace.


Co je to digitální inovační hub

Digitální inovační hub (DIH) představuje podpůrný nástroj, který pomáhá firmám v růstu jejich konkurenceschopnosti formou zlepšování jejich business/výrobních procesů, produktů i služeb prostřednictvím digitálních technologií. DIHy fungují jako jednotná kontaktní místa (one-stop-shops), která usnadňují firmám digitalizovat jejich podnikání. Digitální inovační huby nabízejí přístup ke znalostem a technologiím, které nejsou firmám běžně dostupné. Jejich prostřednictvím mohou podniky s těmito digitálními inovacemi experimentovat, což značně zjednoduší rozhodování a následnou implementaci těchto technologií a know-how do podnikových struktur. Hlavními klienty DIHů jsou malé a střední podniky, dále pak organizace veřejné správy či zdravotnická zařízení, které díky zaváděným digitálním inovacím přispívají ke zkvalitňování života společnosti.


Proč propojení IT4Innovations a MSIC

Digitální inovační hub míří primárně na malé a střední podniky. Ty často na úvod potřebují vůbec zjistit, kde jsou jejich potřeby a příležitosti spojené s digitalizací. V tomto jim může pomoci tzv. digitální audit či podpora experta v závislosti na identifikované potřebě. V této oblasti rozvíjí svou specializaci právě MSIC. Dochází však k případům, kdy je řešení firemní potřeby či příležitosti podmíněno využitím specifické expertízy související s použitím vysoce výkonných výpočtů, analýzy velkých dat či využitím umělé inteligence. K tomu právě slouží superpočítačové technologie IT4Innovations a odborníci, kteří pomáhají s jejich nasazením. Propojením obou organizací tak vzniká potenciál pro synergický efekt plynoucí z doplňujících se know-how souvisejících s podporou digitalizace.

 

DIH Ostrava nestaví na zelené louce. Již několik let je vedena jeho část, tj. IT4Innovations, na seznamu digitálních inovačních hubů registrovaného na úrovni Evropské komise.


V následujícím období bude usilovat o statut Evropského digitálního inovačního hubu. V případě zájmu o další informace neváhejte nás kontaktovat na dihostrava@vsb.cz.

Dotace na projekt „Digitální inovační hub Ostrava – pilotní ověření“ je poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. smlouvy 08183/2019/RRC).

Jak získat cenově zvýhodněnou službu a přístup k superpočítačům IT4Innovations v rámci DIH Ostrava

Více informací o možnosti získat cenově zvýhodněnou službu a přístup k superpočítači (HPC) IT4Innovations Digitální inovační hub Ostrava naleznete ZDE.