IT4Innovations představuje službu na podporu výzkumu a vývoje, kterou poskytuje v rámci mezinárodního H2020 projektu Centrum excelence POP2.

Jedná se o Bezplatnou asistenci v oblasti optimalizace výkonu paralelních aplikací. Služba je určena nejen pro všechny akademicko-vědecké pracovníky, ale i pracovníky firem, kteří vyvíjí nebo používají paralelní kódy a nástroje a hodí se jim odborná pomoc s jejich optimalizací pro efektivní spouštění na HPC systémech.
 
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: info@it4i.cz.

Detailní informace:

Podílíme se na projektu Centra excelence POP2 (Performance Optimisation and Productivity Centre of Excellence, http://www.pop-coe.eu) financovaného Evropskou komisí, jehož záměrem je zvýšit produktivitu evropského výzkumu a průmyslu poskytováním bezplatných služeb vedoucích k dokonalejšímu využití vysoce výkonných výpočetních systémů.
 
Hlavní náplní je nabízet naše špičkové znalosti a dovednosti v oblasti HPC všem organizacím, které mají zájem o optimalizaci používaných paralelních aplikací, případně se jen blíže seznámit s touto problematikou. Na našich webových stránkách naleznete konkrétní příklady některých našich úspěšných realizací [1, 2].
Pravidla ochrany soukromí v rámci realizace aktivit projektu jsou uvedena v bodě [3] a v případě potřeby je možné uzavřít „Smlouvu o zachování mlčenlivosti a ochraně důvěrných a obdobných informací“ (NDA).
[1] https://pop-coe.eu/sites/default/files/pop_files/isc2016-pop-bof-cineca.pdf
[2] https://pop-coe.eu/blog/tags/success-stories
[3] https://pop-coe.eu/contact/privacy-policy