O výpočetní čas pro nekomerční účely si instituce mohou zažádat v rámci veřejných grantových soutěží. Grantová soutěž je vypisovaná 3x ročně (únor, červen, říjen) pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací.

32. KOLO VEŘEJNÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE IT4INNOVATIONS

Upozornění pro všechny žadatele o zdroje KAROLINA GPU – DOCHÁZÍ K VELKÉMU PŘEVISU POPTÁVKY NAD NABÍDKOU.
Proto využijte
 GPU zdroje na superpočítači LUMI.

Zaměstnancům výzkumných organizací v České republice jsou k dispozici rozsáhlé zdroje na GPU části superpočítače LUMI. Žádejte o zdroje na LUMI-G v rámci 32. kola Veřejné grantové soutěže. LUMI-G nabízí excelentní výkon pro projekty v oblasti umělé inteligence v PyTorch. Další informace najdete na https://docs.it4i.cz/lumi/.

Rozdělované výpočetní zdroje (na jednu žádost max. 25 % z počtu uzlohodin každého zdroje):

 1. Barbora CPU: 400 000 uzlohodin
 2. Barbora GPU: 17 000 uzlohodin
 3. Barbora FAT: 2 400 uzlohodin
 4. DGX-2: 1 000 uzlohodin
 5. Karolina CPU: 900 000 uzlohodin
 6. Karolina GPU: 70 000 uzlohodin (zvažte využití výpočetních zdrojů LUMI-G, zejména pro úlohy v oblasti AI)
 7. Karolina FAT: 900 uzlohodin
 8. LUMI-C: 75 000 uzlohodin
 9. LUMI-G: 200 000 uzlohodin
   

Technické parametry superpočítače Barbora:
192 výpočetních uzlů bez akcelerátorů, 8 výpočetních uzlů s GPU akcelerátory 4x NVIDIA Tesla V100-SXM2, 1 FAT uzel na rozsáhlé datové analýzy vybavený 6 TB sdílené paměti, 2 vizualizační uzly.

Technické parametry superpočítače Karolina:
720 výpočetních uzlů bez akcelerátorů, 72 výpočetních uzlů s GPU akcelerátory 8x NVIDIA A100 (40 GB HBM2), 1 FAT uzel na rozsáhlé datové analýzy s až 24 TB sdílené paměti, 2 vizualizační uzly, 36 uzlů pro cloudové služby.

Technické parametry systému NVIDIA DGX-2:
1 výpočetní uzel s procesory 2x Intel Xeon Platinum a GPU akcelerátory 16x NVIDIA Tesla V100 (32 GB HBM2).

Technické parametry systému LUMI:
LUMI-G: 2 560 uzlů, z nichž každý má jeden 64jádrový procesor AMD Trento a čtyři grafické procesory AMD MI250X.
LUMI-C: má procesorové uzly s 64jádrovými procesory AMD EPYC™ třetí generace a 256 až 1024 GB paměti.

Termín podání žádosti:
2. června – 30. července 2024

Oprávnění žadatelé:
Zaměstnanec výzkumné organizace ČR

Způsob podání žádosti:
Žádost bude akceptována pouze v anglickém jazyce.

Formulář žádosti:

Vyplněnou žádost podávejte skrze webový portál.

Datum oznámení výsledků:
23. září 2024

Termín čerpání získaného výpočetního času:
Předpokládaný začátek čerpání 30. září 2024, čerpání bude poskytnuto po dobu 12 měsíců od začátku čerpání.
V případě projektů typu multi-year bude čerpání poskytnuto po dobu 24 nebo 36 měsíců od začátku čerpání, dle zvolené délky projektu.

Typ výzvy: Open

Hodnocení žádostí:
Hodnocené budou tři oblasti: Scientific excelence, Computational readiness a Socioeconomic impact. Hodnocení provedou nezávislí hodnotitelé podle pravidel hodnocení Veřejné grantové soutěže. U hodnocení bude komise přihlížet také k návaznosti předloženého projektu na jiné projekty nebo granty: mezinárodní (H2020, EuroHPC, ERC atd.), národní (GAČR, TAČR atd.) nebo lokální (Studentské grantové soutěže atd.), k míře a detailu výpočtu požadovaných zdrojů a k návaznosti na předpokládané patentové výstupy, hospodářské smlouvy nebo jiné aplikované výsledky.
Váha 50 % bude přiřazena hodnocení dosažených výsledků předcházejících projektů IT4I registrovaných na https://scs.it4i.cz/publications. V průměru očekáváme 1 dosažený výsledek na projekt. Toto bude aplikováno na všechny projekty starší 15 měsíců. Uchazeč bude o výsledku soutěže vyrozuměn do 35 pracovních dní od uzavření soutěže. Vyrozumění proběhne elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Povinné poděkování u dosažených výstupů:
This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic through the e-INFRA CZ (ID:90254).

Pro správné přiřazení e-INFRA CZ k výsledkům VaV při exportu do RIV vizte POVINNOSTI UŽIVATELE.

Termín vyhlášení další Veřejné grantové soutěže: říjen 2024


multi-year přístupy

O projekty si můžete zažádat také formou „multi-year“ přístupů, v rámci kterých jsou výpočetní prostředky poskytovány po dobu 24 nebo 36 měsíců. Účelem je podporovat dlouhodobé vědecké granty.

Více o multi-year přístupu

výsledky soutěží