O výpočetní čas pro nekomerční účely si instituce mohou zažádat v rámci veřejných grantových soutěží. Grantová soutěž je vypisovaná 3x ročně (únor, červen, říjen) pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací.

24. KOLO VEŘEJNÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE IT4INNOVATIONS

NEPŘEHLÉDNĚTE: Součástí tohoto kola je rovněž mimořádná výzva GPU Testing and Benchmarking, jejímž cílem je umožnit co nejširšímu okruhu výzkumníků z České republiky otestovat a získat zkušenosti s GPU akcelerovanou částí superpočítače Karolina.


Rozdělované výpočetní zdroje v UZLOHODINÁCH:

  1. Barbora CPU: 430 000 uzlohodin (15 480 000 jádrohodin)
  2. Barbora GPU: 18 000 uzlohodin (72 000 GPU hodin)
  3. Barbora FAT: 2 200 uzlohodin (105 600 jádrohodin)
  4. DGX-2: 2 200 uzlohodin (35 200 GPU hodin)
  5. Karolina CPU: 1 100 000 uzlohodin (140 800 000 jádrohodin)
  6. Karolina GPU: 100 000 uzlohodin (800 000 GPU hodin)
  7. Karolina FAT: 1 500 uzlohodin (1 152 000 jádrohodin)

Technické parametry superpočítače Barbora:
192 výpočetních uzlů bez akcelerátorů, 8 výpočetních uzlů s GPU akcelerátory 4x NVIDIA Tesla V100-SXM2, 1 FAT uzel na rozsáhlé datové analýzy vybavený 6 TB sdílené paměti, 2 vizualizační uzly.

Technické parametry superpočítače Karolina:
720 výpočetních uzlů bez akcelerátorů, 72 výpočetních uzlů s GPU akcelerátory 8x NVIDIA A100 (40 GB HBM2), 1 FAT uzel na rozsáhlé datové analýzy s až 24 TB sdílené paměti, 2 vizualizační uzly, 36 uzlů pro cloudové služby.

Technické parametry systému NVIDIA DGX-2:
1 výpočetní uzel s procesory 2x Intel Xeon Platinum a GPU akcelerátory 16x NVIDIA Tesla V100 (32 GB HBM2).

Termín podání žádosti:
7. 10. 2021 – 2. 12. 2021

Oprávnění žadatelé:
Zaměstnanci akademických a výzkumných institucí, které mají sídlo nebo pobočku v České republice. Dále osoby, které získaly a/nebo se podílí na realizaci výzkumného grantu z veřejných zdrojů České republiky.
Pro oprávněnost žadatele není důležité občanství.

Způsob podání žádosti:
Žádost bude akceptována pouze v anglickém jazyce.

Formulář žádosti:

Vyplněnou žádost podávejte skrze webový portál.

Datum oznámení výsledků:
20. 1. 2022

Termín čerpání získaného výpočetního času:
Předpokládaný začátek čerpání 27. 1. 2022. Předpokládaný konec čerpání u standardních projektů 24. 10. 2022. V případě projektů typu multi-year bude čerpání poskytnuto po dobu 18, 27 nebo 36 měsíců od začátku čerpání, dle zvolené délky projektu.

Typ výzvy: Open

Hodnocení žádostí:
Hodnocené budou tři oblasti: Scientific excelence, Computational readiness a Socioeconomic impact. Hodnocení provedou nezávislí hodnotitelé podle pravidel hodnocení Veřejné grantové soutěže. U hodnocení bude komise přihlížet také k návaznosti předloženého projektu na jiné projekty nebo granty: mezinárodní (H2020, EuroHPC, ERC atd.), národní (GAČR, TAČR atd.) nebo lokální (Studentské grantové soutěže atd.), k míře a detailu výpočtu požadovaných zdrojů a k návaznosti na předpokládané patentové výstupy, hospodářské smlouvy nebo jiné aplikované výsledky.
Váha 50 % bude přiřazena hodnocení dosažených výsledků předcházejících projektů IT4I registrovaných na https://scs.it4i.cz/publications. V průměru očekáváme 1 dosažený výsledek na projekt. Toto bude aplikováno na všechny projekty starší 15 měsíců. Uchazeč bude o výsledku soutěže vyrozuměn do 35ti pracovních dní od uzavření soutěže. Vyrozumění proběhne elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Povinné poděkování u dosažených výstupů:
This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic through the e-INFRA CZ (ID:90140).

Termín vyhlášení příští veřejné grantové soutěže:
4. 2. 2022


multi-year přístupy

O projekty si můžete zažádat také formou „multi-year“ přístupů, v rámci kterých jsou výpočetní prostředky poskytovány po dobu 18, 27 nebo 36 měsíců. Účelem je podporovat dlouhodobé vědecké granty.

Více o multi-year přístupu

výsledky grantových soutěží