Anselm opouští IT4Innovations

Superpočítač Anselm po 7 letech opouští IT4Innovations. Po tuto dobu byla jeho výpočetní kapacita k dispozici českým i zahraničním vědcům, bylo na něm spuštěno více než 2,6 miliónů výpočetních úloh v rámci 725 výzkumných projektů například z oblasti materiálových věd, výpočetní chemie, biověd či inženýrství. Další využití najde v expozici Svět civilizace v Dolních Vítkovicích.

Anselme přejeme ti pohodový důchod v Dolní oblasti Vítkovic!

Rozhovor s Vítem Vondrákem

Vít Vondrák, dosavadní ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra, byl jmenován do své funkce na další funkční období. To bude stejně jako to předešlé trvat 3 roky. Co se mu za první období v pozici ředitele IT4Innovations podařilo a jaké má plány pro období následující, si přečtěte v rozhovoru.

Konec používání chemických postřiků pomocí detekce plevele

Počátkem roku 2020 byl založen Digitální inovační hub Ostrava (DIH Ostrava) spojující aktivity IT4Innovations a MSIC Ostrava, který malým a středním firmám umožňuje prověřit a případně i řešit jejich potřeby v oblasti digitalizace. Ty na rozdíl od velkých firem většinou nemají finanční prostředky ani personální kapacity, které by mohly vyčlenit na prověření a případné zavedení digitálních technologií. Z tohoto důvodu se proto vznik DIH Ostrava rozhodl podpořit  i Moravskoslezský kraj, a to včetně pilotního nástroje finančního zvýhodnění na vybrané typy služeb a pří - stupu k superpočítačovým kapacitám.

Výzkum s přispěním superpočítačů IT4Innovations získal cenu Česká hlava

Jiří Dědeček spolu s Edytou Tabor a Štěpánem Sklenákem z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR našli unikátní cestu, jak přeměnit metan na metanol, za což byli oceněni společností Česká hlava, cenou Invence. Při svém výzkumu využívali superpočítače IT4Innovations, na kterých výpočetně předpověděli výsledky, které následně experimentálně potvrdili. Pro svůj výzkum získali 32 458 000 jádrohodin výpočetních zdrojů IT4Innovations v rámci šesti kol Veřejné grantové soutěže.

Přehled roku 2019

Rok 2019 se jistě zařadí mezi ty velmi významné a úspěšné roky v historii našeho centra. Dařilo se na poli výzkumu, rozvoje výpočetní infrastruktury, spolupráce s průmyslem i ve vzdělávání, což jsou hlavní pilíře naší činnosti. Přesvědčte se na stránkách Přehledu za rok 2019.

22. výzva PRACE Project Access

Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access je možné podávat do 27. října 2020. Výpočetní čas je přidělován na dobu jednoho roku se začátkem čerpání od 1. dubna 2021.

Zájemci mohou žádat o 12měsíční plán (Single-year Project), nebo 24 či 36měsíční plán (Multi-year Project). 

Atlas mobility

Kolegové z Laboratoře pro big data analýzy pod vedením Miroslava Vozňáka zpracovávají unikátní projekt pro primární předávací rozhraní dat o mobilitě obyvatel v ČR s ohledem na současnou situaci kolem šíření nemoci Covid-19. Tyto data jsou zpracovávaná z anonymizovaných provozních údajů společnosti T-Mobile CZ s využitím služeb IT4Innovations.