Vědci z IT4Innovations pracují na novém projektu AIOPEN Evropské kosmické agentury využívajícím umělou inteligenci

V roce 2023 začalo IT4Innovations spolupracovat se čtyřmi partnery na novém projektu Evropské kosmické agentury AIOPEN, který má za cíl nabídnout řešení environmentálních problémů s pomocí umělé inteligence. Během projektu budou realizovány dvě případové studie demonstrující schopnosti platformy AIOPEN, a to monitorování odlesňování a detekce urbanistických změn.

Uhlíkové tečky mohou sloužit pro světlem aktivovanou produkci peroxidu vodíku

Výzkumníci z VŠB-TUO se podíleli na průlomovém objevu týkajícím se fotoluminiscenčních vlastností uhlíkových teček (CDs), který v těchto dnech zveřejnil prestižní časopis Small. Vědci z Centra nanotechnologií CEET a národního superpočítačového centra IT4Innovations společně s kolegy z CATRIN Univerzity Palackého zjistili, že po ozáření světlem vznikají v uhlíkových tečkách magneticky aktivní polarony, jež lze následně využít pro světlem aktivovanou produkci peroxidu vodíku.

Aktuální výzvy k předkládání návrhů projektů EuroHPC 2023+

Společný evropský podnik EuroHPC (dále EuroHPC JU) je součástí portfolia implementačních nástrojů rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027). Jejím účelem je koncentrace investic vynakládaných evropskými státy a Evropskou komisí do výzkumu, vývoje a inovací superpočítačových technologií, jejich navýšení na potřebnou úroveň – ve srovnání s ostatními světovými makroregiony – a posílení kapacit a kompetencí evropských výzkumných organizací a podniků vyvíjet ty nejmodernější HPC systémy pro evropský výzkumný a průmyslový sektor a zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost Evropy v celosvětovém měřítku tak, aby výzkumný a průmyslový sektor EU nebyly primárně závislé na mimoevropských dodavatelích superpočítačových technologií.

Mimořádná výzva: GPU Testing and Benchmarking

Cílem této mimořádné výzvy je umožnit co nejširšímu okruhu výzkumníků z České republiky otestovat a získat zkušenosti s GPU akcelerovanou částí superpočítače LUMI.

Soutěžní lhůta i hodnocení žádostí proběhne ve zrychleném režimu a pouze z hlediska technické připravenosti, aby testování a benchmarking GPU části mohly začít již od 21. 7. 2023.

10 let mezinárodní soutěže Cell Tracking Challenge a zapojení IT4Innovations

Segmentace a sledování buněk má zásadní význam pro využití v různých oblastech vědy i průmyslu. Vývoji a objektivnímu hodnocení algoritmů pro segmentaci a sledování buněk v časosběrných snímcích z optických mikroskopů se od roku 2013 věnuje iniciativa Cell Tracking Challenge. Do iniciativy jsou zapojeny výzkumné týmy z Ameriky, Austrálie i Evropy, mezi kterými nechybí ani IT4Innovations. Nejnovější společné výzkumné výsledky byly publikovány v prestižním časopise Nature Methods.

Vzhůru do nekonečna a ještě dál se superpočítači a projektem SPACE

V lednu tohoto roku zahájil společný evropský podnik pro vysoce výkonné počítání (EuroHPC JU) činnost deseti center excelence, která v následujících čtyřech letech zdokonalí stávající výpočetní kódy tak, aby dokázaly využít potenciálu exascalových superpočítačů. Jedním z nich je i centrum excelence SPACE (Scalable Parallel Astrophysical Codes for Exascale), do něhož se zapojí vědci z národního superpočítačového centra IT4Innovations. Cílem projektu SPACE je přepracovat vybrané kódy, aby byly schopny plně využít nových výpočetních architektur a používat nové programovací metody, softwarová řešení a HPC knihovny.

Pavel Hobza má díky novému objevu velkou šanci znovu přepsat učebnice fyzikální chemie

Pavel Hobza se svým týmem poprvé přepsal učebnice před dvaceti lety, kdy objevil a popsal tzv. nepravou vodíkovou vazbu. Spolu s kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky a IT4Innovations nyní přichází s objevem, který má potenciál dříve přijatou definici zjednodušit a studenty chemie znovu donutit k tomu, aby přehodnotili své představy o studované látce.

O uhlíkových tečkách s Andrejem Rogachem

V květnu letošního roku byl zahájen projekt „Experimentální a teoretické studie luminoforů s chirálními uhlíkovými tečkami emitující blízké infračervené záření“ podpořený programem Global Experts Moravskoslezského kraje. Přinášíme vám rozhovor s profesorem Andreyem Rogachem, excelentním vědcem, který přinese know-how své výzkumné skupiny do ostravského superpočítačového centra IT4Innovations.

Reportáž České televize o Evropském digitálním inovačním hubu Ostrava

Ve středu 10. května se konala akce EDIH Ostrava Day, které se zúčastnilo na 60 hostů z řad firem, partnerů a spolupracujících organizací. Během nabitého odpoledne se seznámili s možnostmi pomoci na cestě k digitalizaci nejen od zástupců IT4Innovations, ale také Moravskoslezského inovačního hubu či Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, kteří dohromady tvoří Evropský digitální inovační hub Ostrava (EDIH Ostrava).