Výpočetní zdroje IT4Innovations nově uváděny v uzlohodinách

V minulosti se o přidělené zdroje žádalo, byly přidělovány a účtovány v normovaných hodinách jádra (jádrohodinách). Jádrohodiny používaly faktor odlišný pro každý cluster a typ uzlů. S postupem času se systém využívání jádrohodin stal zastaralým, jelikož nyní máme k dispozici clustery, které se značně liší výpočetní kapacitou, tj. CPU, GPU, pamětí, a určení hodnoty zdrojů různých clusterů je složitý proces, který nelze založit na jedné hodnotě.

Salomon dopočítal svou poslední úlohu

Svého času 40. nejvýkonnější superpočítač světa spočítal v pondělí 13. prosince svou poslední výpočetní úlohu. Šest let po jeho uvedení do provozu tak skončila éra historicky druhého superpočítače v Ostravě – superpočítače Salomon.

IT4Innovations se představilo na konferenci SC21

Tisíce profesionálů z oblasti vysoce-výkonného počítání se opět setkaly na mezinárodní konferenci Supercomputing Conference SC21. Ta proběhla ve dnech 14. – 19. listopadu v americkém St. Louis. Superpočítačového svátku se v roli vystavovatele účastnilo i IT4Innovations.

Vědci a vědkyně z IT4Innovations a CATRIN spojují síly

Třicítka vědců a vědkyň ze dvou výzkumných ústavů se ve čtvrtek 4. listopadu sešla v ostravském IT4Innovations, aby si představili navzájem své výzkumné aktivity a prodiskutovali možnosti vzájemné spolupráce. Seznamovací workshop si dal za cíl najít synergie v oblastech vysoce-výkonného počítání a umělé inteligence.

Nanomateriál vyvinutý v Olomouci pomáhá odhalit pančované hovězí maso

Spolehlivou, rychlou, levnou a snadno ovladatelnou diagnostickou metodu pro posouzení kvality hovězího masa vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého ve spolupráci s kolegy z IT4Innovations, ze Španělska a Brazílie. Elektrochemickou metodou detekce a s využitím v Olomouci připravené 2D grafenové kyseliny dokáží odhalit i malé zbytky vepřového masa v hovězím mase. To je důležité například tam, kde hovězí nesmí obsahovat rezidua vepřového například z náboženských, kulturních, ale i zdravotních důvodů. Výsledky zveřejnil renomovaný časopis Biosensors and Bioelectronics.

Diskuze o zelené budoucnosti Evropy proběhla v IT4Innovations

V sobotu 17. července jsme v IT4Innovations přivítali vážené hosty. Na plány a projekty Moravskoslezského kraje se přijel podívat sám Frans Timmermans. Druhý nejdůležitější muž Evropské unie se netají tím, že v superpočítačích vidí budoucnost. I proto si pro své jednání s českými partnery vybral právě naše superpočítačové centrum.

Vědci vyvinuli první perovskitový luminiscenční solární koncentrátor bez olova

První transparentní luminiscenční solární koncentrátor založený na bezolovnatých perovskitových nanokrystalech vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) ve spolupráci s kolegy z Univerzity Friedricha Alexandra v německém Erlangenu, Vysokého učení technického v Brně a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Unikátní řešení překonává nevýhody dosavadních perovskitových zařízení pro získávání sluneční energie, jimiž je zejména přítomnost olova a nízká stabilita. 

Projekt simulátoru pro detekci překážek na železnici

V lednu 2019 byl v IT4Innovations zahájen ve spolupráci s firmou IXPERTA s.r.o. projekt „Výzkum a vývoj funkčního vzorku železničního vozidla se schopností sběru dat a softwaru – simulátoru se schopností generování dat pro trénování detekce překážek v simulovaných podmínkách.“ Hlavním cílem projektu je vyvinout funkční vzorek drážního vozidla detekujícího překážky v jízdním profilu. 

Evropská superpočítačová centra čeká užší spolupráce ve výzkumu a inovacích

V pátek 18. června 2021 byla na půdě univerzity Minho v portugalském Guimarães stvrzena deklarace Minho Manifesto. Jejím záměrem je posílit výzkum navázaný na vysoce výkonné počítání (HPC) a úžeji propojit pět superpočítačových center, které nově disponují tzv. petascale systémy. Do nově vznikající evropské sítě se zapojí i IT4Innovations národní superpočítačové centrum.

Teoretické výpočty odkryly další tajemství uhlíkových teček

Nové poznatky významné pro pochopení mechanismu fotoluminiscence uhlíkových teček přináší teoretická studie výpočetních chemiků z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého a IT4Innovations při VŠB-TUO. V těchto dnech ji publikoval The Journal of Physical Chemistry C, který navíc doprovodnou grafiku Martina Pykala z CATRIN vybral na titulní stránku online vydání. 

Pavel Hobza: „Klíčem úspěchu je chtít dělat co nejlepší vědu“

Do IT4Innovations přichází Pavel Hobza se svým týmem. Jeden z nejcitovanějších českých vědců a autor přelomových objevů se celou svou vědeckou kariéru věnuje nekovalentním interakcím a vývoji nových léků. V superpočítačovém centru IT4Innovations však není žádným nováčkem – ostravské superpočítače využívá dlouhodobě k časově velmi náročným výpočtům, které souvisí s vývojem nových léků. Nyní však jeho působení v IT4Innovations bude mnohem intenzivnější.

Zefektivnění vyšetření sítnic pacientů trénováním neuronových sítí

Společnost Bonmedix se zabývá službou diagnostiky chorob ze snímků sítnice pro lékaře a oftalmologické profesionály (optometristy, zdravotní sestry a zdravotní techniky). V loňském roce získal Bonmedix podporu TAČR pro projekt „Vývoj expertního systému pro automatické vyhodnocování patologií ze snímku oka“, známý pod akronymem systém Viderize, na kterém se podílí odborníci na umělou inteligenci IT4Innovations.