Michal Otyepka novým vedoucím Laboratoře modelování pro nanotechnologie IT4Innovations

V polovině dubna nastoupil v IT4Innovations národním superpočítačovém centru na pozici vedoucího Laboratoře modelování pro nanotechnologie Michal Otyepka. Povede týmy, které se zaměřují na design nových materiálů, vývoj speciálních povrchů pro nanooptiku a modelování a design nanokompozitů a disponují nejmodernějším vybavením sledujícím současné trendy.

23. výzva PRACE Project Access

Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access je možné podávat do 27. dubna 2021. Výpočetní čas je přidělován na dobu jednoho roku se začátkem čerpání od 1. října 2021.

Zájemci mohou žádat o 12měsíční plán (Single-year Project), nebo 24 či 36měsíční plán (Multi-year Project). 

Výzva projektu DICE

Cílem výzev k podání žádosti o služby projektu DICE je podpořit evropské výzkumníky ve využití sady služeb v oblasti digitálního ukládání dat, které jsou poskytovány zdarma Evropskou komisí. Nabídka zahrnuje široké spektrum služeb od běžného „ukládání osobních dat“ pro jednotlivce a malé týmy až po mimořádně sofistikovaná řešení s přidanou hodnotou pro dlouhodobé uchovávání a identifikaci ukládaných dat, správu metadat a implementaci principů FAIR pro datově náročné výzkumné projekty. Projekt DICE navíc definoval jednoduchý a účinný proces, který minimalizuje dobu pořízení služby a v některých případech ji zkracuje jen na dny.

IT4Innovations zprovoznilo Laboratoř vizualizace a virtuální reality

Na konci minulého roku byla v IT4Innovations zprovozněna Laboratoř vizualizace a virtuální reality (Laboratoř VaVR), která bude podpůrnou částí superpočítačové infrastruktury a bude využívána k vizualizaci 3D obsahu pomocí nejnovější dostupné technologie v oblasti velkoplošné 3D projekce a zařízení pro virtuální realitu. Laboratoř bude mimo jiné sloužit k podpoře vlastního výzkumu realizovaného v IT4Innovations a v rámci VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Anselm opouští IT4Innovations

Superpočítač Anselm po 7 letech opouští IT4Innovations. Po tuto dobu byla jeho výpočetní kapacita k dispozici českým i zahraničním vědcům, bylo na něm spuštěno více než 2,6 miliónů výpočetních úloh v rámci 725 výzkumných projektů například z oblasti materiálových věd, výpočetní chemie, biověd či inženýrství. Další využití najde v expozici Svět civilizace v Dolních Vítkovicích.

Anselme přejeme ti pohodový důchod v Dolní oblasti Vítkovic!

Rozhovor s Vítem Vondrákem

Vít Vondrák, dosavadní ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra, byl jmenován do své funkce na další funkční období. To bude stejně jako to předešlé trvat 3 roky. Co se mu za první období v pozici ředitele IT4Innovations podařilo a jaké má plány pro období následující, si přečtěte v rozhovoru.

Konec používání chemických postřiků pomocí detekce plevele

Počátkem roku 2020 byl založen Digitální inovační hub Ostrava (DIH Ostrava) spojující aktivity IT4Innovations a MSIC Ostrava, který malým a středním firmám umožňuje prověřit a případně i řešit jejich potřeby v oblasti digitalizace. Ty na rozdíl od velkých firem většinou nemají finanční prostředky ani personální kapacity, které by mohly vyčlenit na prověření a případné zavedení digitálních technologií. Z tohoto důvodu se proto vznik DIH Ostrava rozhodl podpořit  i Moravskoslezský kraj, a to včetně pilotního nástroje finančního zvýhodnění na vybrané typy služeb a pří - stupu k superpočítačovým kapacitám.

Výzkum s přispěním superpočítačů IT4Innovations získal cenu Česká hlava

Jiří Dědeček spolu s Edytou Tabor a Štěpánem Sklenákem z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR našli unikátní cestu, jak přeměnit metan na metanol, za což byli oceněni společností Česká hlava, cenou Invence. Při svém výzkumu využívali superpočítače IT4Innovations, na kterých výpočetně předpověděli výsledky, které následně experimentálně potvrdili. Pro svůj výzkum získali 32 458 000 jádrohodin výpočetních zdrojů IT4Innovations v rámci šesti kol Veřejné grantové soutěže.

Přehled roku 2019

Rok 2019 se jistě zařadí mezi ty velmi významné a úspěšné roky v historii našeho centra. Dařilo se na poli výzkumu, rozvoje výpočetní infrastruktury, spolupráce s průmyslem i ve vzdělávání, což jsou hlavní pilíře naší činnosti. Přesvědčte se na stránkách Přehledu za rok 2019.

22. výzva PRACE Project Access

Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access je možné podávat do 27. října 2020. Výpočetní čas je přidělován na dobu jednoho roku se začátkem čerpání od 1. dubna 2021.

Zájemci mohou žádat o 12měsíční plán (Single-year Project), nebo 24 či 36měsíční plán (Multi-year Project).