Diskuze o zelené budoucnosti Evropy proběhla v IT4Innovations

V sobotu 17. července jsme v IT4Innovations přivítali vážené hosty. Na plány a projekty Moravskoslezského kraje se přijel podívat sám Frans Timmermans. Druhý nejdůležitější muž Evropské unie se netají tím, že v superpočítačích vidí budoucnost. I proto si pro své jednání s českými partnery vybral právě naše superpočítačové centrum.

Vědci vyvinuli první perovskitový luminiscenční solární koncentrátor bez olova

První transparentní luminiscenční solární koncentrátor založený na bezolovnatých perovskitových nanokrystalech vyvinuli vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) ve spolupráci s kolegy z Univerzity Friedricha Alexandra v německém Erlangenu, Vysokého učení technického v Brně a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Unikátní řešení překonává nevýhody dosavadních perovskitových zařízení pro získávání sluneční energie, jimiž je zejména přítomnost olova a nízká stabilita. 

Projekt simulátoru pro detekci překážek na železnici

V lednu 2019 byl v IT4Innovations zahájen ve spolupráci s firmou IXPERTA s.r.o. projekt „Výzkum a vývoj funkčního vzorku železničního vozidla se schopností sběru dat a softwaru – simulátoru se schopností generování dat pro trénování detekce překážek v simulovaných podmínkách.“ Hlavním cílem projektu je vyvinout funkční vzorek drážního vozidla detekujícího překážky v jízdním profilu. 

Evropská superpočítačová centra čeká užší spolupráce ve výzkumu a inovacích

V pátek 18. června 2021 byla na půdě univerzity Minho v portugalském Guimarães stvrzena deklarace Minho Manifesto. Jejím záměrem je posílit výzkum navázaný na vysoce výkonné počítání (HPC) a úžeji propojit pět superpočítačových center, které nově disponují tzv. petascale systémy. Do nově vznikající evropské sítě se zapojí i IT4Innovations národní superpočítačové centrum.

Teoretické výpočty odkryly další tajemství uhlíkových teček

Nové poznatky významné pro pochopení mechanismu fotoluminiscence uhlíkových teček přináší teoretická studie výpočetních chemiků z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého a IT4Innovations při VŠB-TUO. V těchto dnech ji publikoval The Journal of Physical Chemistry C, který navíc doprovodnou grafiku Martina Pykala z CATRIN vybral na titulní stránku online vydání. 

Pavel Hobza: „Klíčem úspěchu je chtít dělat co nejlepší vědu“

Do IT4Innovations přichází Pavel Hobza se svým týmem. Jeden z nejcitovanějších českých vědců a autor přelomových objevů se celou svou vědeckou kariéru věnuje nekovalentním interakcím a vývoji nových léků. V superpočítačovém centru IT4Innovations však není žádným nováčkem – ostravské superpočítače využívá dlouhodobě k časově velmi náročným výpočtům, které souvisí s vývojem nových léků. Nyní však jeho působení v IT4Innovations bude mnohem intenzivnější.

Zefektivnění vyšetření sítnic pacientů trénováním neuronových sítí

Společnost Bonmedix se zabývá službou diagnostiky chorob ze snímků sítnice pro lékaře a oftalmologické profesionály (optometristy, zdravotní sestry a zdravotní techniky). V loňském roce získal Bonmedix podporu TAČR pro projekt „Vývoj expertního systému pro automatické vyhodnocování patologií ze snímku oka“, známý pod akronymem systém Viderize, na kterém se podílí odborníci na umělou inteligenci IT4Innovations.

Michal Otyepka novým vedoucím Laboratoře modelování pro nanotechnologie IT4Innovations

V polovině dubna nastoupil v IT4Innovations národním superpočítačovém centru na pozici vedoucího Laboratoře modelování pro nanotechnologie Michal Otyepka. Povede týmy, které se zaměřují na design nových materiálů, vývoj speciálních povrchů pro nanooptiku a modelování a design nanokompozitů a disponují nejmodernějším vybavením sledujícím současné trendy.

23. výzva PRACE Project Access

Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access je možné podávat do 27. dubna 2021. Výpočetní čas je přidělován na dobu jednoho roku se začátkem čerpání od 1. října 2021.

Zájemci mohou žádat o 12měsíční plán (Single-year Project), nebo 24 či 36měsíční plán (Multi-year Project). 

Výzva projektu DICE

Cílem výzev k podání žádosti o služby projektu DICE je podpořit evropské výzkumníky ve využití sady služeb v oblasti digitálního ukládání dat, které jsou poskytovány zdarma Evropskou komisí. Nabídka zahrnuje široké spektrum služeb od běžného „ukládání osobních dat“ pro jednotlivce a malé týmy až po mimořádně sofistikovaná řešení s přidanou hodnotou pro dlouhodobé uchovávání a identifikaci ukládaných dat, správu metadat a implementaci principů FAIR pro datově náročné výzkumné projekty. Projekt DICE navíc definoval jednoduchý a účinný proces, který minimalizuje dobu pořízení služby a v některých případech ji zkracuje jen na dny.

IT4Innovations zprovoznilo Laboratoř vizualizace a virtuální reality

Na konci minulého roku byla v IT4Innovations zprovozněna Laboratoř vizualizace a virtuální reality (Laboratoř VaVR), která bude podpůrnou částí superpočítačové infrastruktury a bude využívána k vizualizaci 3D obsahu pomocí nejnovější dostupné technologie v oblasti velkoplošné 3D projekce a zařízení pro virtuální realitu. Laboratoř bude mimo jiné sloužit k podpoře vlastního výzkumu realizovaného v IT4Innovations a v rámci VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Anselm opouští IT4Innovations

Superpočítač Anselm po 7 letech opouští IT4Innovations. Po tuto dobu byla jeho výpočetní kapacita k dispozici českým i zahraničním vědcům, bylo na něm spuštěno více než 2,6 miliónů výpočetních úloh v rámci 725 výzkumných projektů například z oblasti materiálových věd, výpočetní chemie, biověd či inženýrství. Další využití najde v expozici Svět civilizace v Dolních Vítkovicích.

Anselme přejeme ti pohodový důchod v Dolní oblasti Vítkovic!

Rozhovor s Vítem Vondrákem

Vít Vondrák, dosavadní ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra, byl jmenován do své funkce na další funkční období. To bude stejně jako to předešlé trvat 3 roky. Co se mu za první období v pozici ředitele IT4Innovations podařilo a jaké má plány pro období následující, si přečtěte v rozhovoru.