Přehled roku 2019

Rok 2019 se jistě zařadí mezi ty velmi významné a úspěšné roky v historii našeho centra. Dařilo se na poli výzkumu, rozvoje výpočetní infrastruktury, spolupráce s průmyslem i ve vzdělávání, což jsou hlavní pilíře naší činnosti. Přesvědčte se na stránkách Přehledu za rok 2019.

22. výzva PRACE Project Access

Žádosti o přidělení výpočetního času na systémech Tier-0 v rámci grantové soutěže PRACE Project Access je možné podávat do 27. října 2020. Výpočetní čas je přidělován na dobu jednoho roku se začátkem čerpání od 1. dubna 2021.

Zájemci mohou žádat o 12měsíční plán (Single-year Project), nebo 24 či 36měsíční plán (Multi-year Project). 

Atlas mobility

Kolegové z Laboratoře pro big data analýzy pod vedením Miroslava Vozňáka zpracovávají unikátní projekt pro primární předávací rozhraní dat o mobilitě obyvatel v ČR s ohledem na současnou situaci kolem šíření nemoci Covid-19. Tyto data jsou zpracovávaná z anonymizovaných provozních údajů společnosti T-Mobile CZ s využitím služeb IT4Innovations.