Superpočítač Karolina projde významným upgradem softwaru

Superpočítač Karolina, umístěný v národním superpočítačovém centru IT4Innovations, byl do provozu uveden v létě roku 2021. Od té doby jej využilo více než 1 700 uživatelů pro řešení více než 700 projektů. Aby byla zajištěna kompatibilita s novými verzemi nástrojů a aplikací, je plánován rozsáhlý upgrade softwaru. To bude znamenat plné odstavení superpočítače Karolina, které je naplánováno od 8. dubna na přibližně 4 týdny.

Newsletter 1/2024

Vážení fanoušci národního superpočítačového centra IT4Innovations,

přejeme vám úspěšný rok 2024 a přinášíme vám první letošní newsletter shrnující klíčové novinky nejen z IT4Innovations. Superpočítač LUMI je plně k dispozici české akademické obci již jeden rok.
Spustili jsme další kolo veřejné grantové soutěže a také dvě plnohodnotná cloudová prostředí, která můžete využívat. Neustále pracujeme na zlepšení našich kurzů v rámci Národního centra kompetence pro HPC a prosíme vás o vyplnění dotazníku, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a zajistili tak kvalitní školení. Vyhlásili jsme výsledky 30. Veřejné grantové soutěže a informujeme o několika vybraných projektech z předchozí soutěže.
Přečtěte si newsletter IT4Innovations, ať vám nic ze světa nejen českého superpočítání neunikne. →

Tým IT4Innovations

EuroHPC JU vyhlásilo tendr na dodavatele kvantového počítače konsorcia LUMI-Q

Lucemburk, 14. února 2024 – Celoevropský společný  podnik EuroHPC (EuroHPC JU) vyhlásil výběrové řízení na dodavatele nového kvantového počítače konsorcia LUMI-Q, který bude umístěn v České republice a propojen se superpočítačem KAROLINA. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, se tak stane domovem prvního českého kvantového počítače.

Čeští vědci se podílí na vývoji digitálního dvojčete oceánu

Světový oceán zabírá plochu, která představuje téměř 71 % povrchu planety a žije v něm nepřeberné množství rostlinných a živočišných druhů. Česká republika je sice vnitrozemský stát, který nemá přístup k žádnému z oceánů, ale to neznamená, že nemůže přispět k jeho objevování. Vědci z národního superpočítačového centra IT4Innovations se zapojili do projektu DTO-BioFlow, který shromáždí dosud nedostupná nebo obtížně přístupná data o mořské biodiverzitě a začlení je do komponenty digitálního dvojčete oceánu zaměřené na biodiverzitu.

IT4Innovations nově členem konsorcia iRODS

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations se v roce 2023 stalo členem konsorcia iRODS, čímž se zařadilo mezi taková jména, jakými jsou BAYER, DDN, Fujifilm a další. Konsorcium sdružuje podniky, výzkumné organizace, univerzity a vládní agentury z celého světa, aby zajistilo udržitelnost softwaru iRODS jako řešení pro distribuované ukládání, přenos a správu dat. Členové spolupracují v rámci konsorcia na dalším rozvoji a inovacích iRODS, rozšiřují jeho uživatelské a vývojářské komunity a poskytují podporu a vzdělávání v této oblasti.

Superheroes 4 Science: brána k superpočítačům, AI a kvantovým výpočtům pro všechny

Přiblížit a odhalit všem generacím svět superpočítačů a všeho, co se kolem nich točí, je podstatou i druhého pokračování projektu Superheroes 4 Science (S4S). Projekt se tentokrát zaměřuje i na umělou inteligenci a kvantové počítání. Koordinátorem S4S je IT4Innovations a podporu získal z Mezinárodního visegrádského fondu. Jeho hlavním posláním je vytvořit interaktivní vzdělávací materiály a popularizačními aktivitami rozšířit povědomí o těchto inovačních technologiích.

Vědci vylepšili způsob výroby amoniaku

Významný krok na cestě k efektivnější a udržitelnější výrobě amoniaku představili vědci z CEITEC Energy na Vysokém učení technickém v Brně, CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a národního superpočítačového centra IT4Innovations na VŠB-TUO ve studii publikované v prestižním časopise ACS Applied Materials & Interfaces. Při elektrochemické redukci dusičnanu na amoniak využili jako katalyzátor aktivovaný materiál na bázi kovově-organických sítí (MOF, z angl. Metal-Organic Framework). Právě tyto materiály se ukazují jako velmi vhodné pro zlepšení energetické náročnosti řady průmyslově významných reakcí, což vědci v tomto konkrétním případě prokázali jak teoretickými výpočty, tak experimentálně.

IT4Innovations na největší superpočítačové akci světa

Celkem 14 148 profesionálů a více než 400 vystavovatelů z oblasti HPC z celého světa se zúčastnilo 35. ročníku Mezinárodní konference pro HPC, sítě, úložiště a analýzy (SC23), která proběhla ve dnech 12.–17. listopadu v coloradském Denveru (USA) v Colorado Convention Center. Jejím motem bylo „I am HPC“. „Tento slogan vystihuje celosvětový závazek oceňovat a podporovat všechny aspekty vysoce výkonného počítání, a to nejen samotný obor a jeho přínos pro společnost, ale především výjimečné jednotlivce, kteří jsou hnací silou pokroku – ať už jde o zkušené veterány HPC, nebo nadšené nováčky,“ řekl Dorian C. Arnold, generální ředitel SC23.

Pozvánka na EuroHPC User Day

První EuroHPC User Day, pořádaný celoevropským společným podnikem EuroHPC, se koná 11. prosince
v Bruselu. Uživatelé budou mít příležitost prezentovat své projekty, seznámit se s tematickými sekcemi
a získat informace o možnostech, jež EuroHPC JU poskytuje.

IT4Innovations se zúčastní největšího celosvětového setkání vědců a firem z oblasti HPC

Přijďte se seznámit s IT4Innovations národním superpočítačovým centrem na Mezinárodní konferenci pro vysoce výkonné výpočty, sítě, úložiště a analýzy (SC23), která proběhne od 12. do 17. listopadu 2023 v Denveru, USA. Konference SC představuje již 35 let největší světové setkání odborníků z oboru superpočítačových technologií.