Co je to EVROPSKÝ digitální inovační hub OSTRAVA

Posláním Evropského digitálního inovačního hubu Ostrava (EDIH Ostrava) je podpora zavádění a využívání pokročilých digitálních technologií ve firmách i ve společnosti.


Proč propojení IT4Innovations a MSIC

EDIH Ostrava míří primárně na malé a střední podniky. Ty často na úvod potřebují vůbec zjistit, kde jsou jejich potřeby a příležitosti spojené s digitalizací. V tomto jim může pomoci tzv. digitální audit či podpora experta v závislosti na identifikované potřebě. V této oblasti rozvíjí svou specializaci právě MSIC.

Dochází však k případům, kdy je řešení firemní potřeby či příležitosti podmíněno využitím specifické expertízy související s použitím vysoce výkonných výpočtů, analýzy velkých dat či využitím umělé inteligence. K tomu právě slouží superpočítačové technologie IT4Innovations a odborníci, kteří pomáhají s jejich nasazením. Propojením obou organizací tak vzniká potenciál pro synergický efekt plynoucí z doplňujících se know-how souvisejících s podporou digitalizace.

 

Služby EDIH Ostrava jsou koncentrovány do tří kategorií aktivit.

  • První se týká možnosti využít specifické know-how a infrastrukturu EDIH Ostrava s cílem tzv. „Test before invest“. To znamená prověřit potenciál vyspělých digitálních technologií k řešení konkrétních potřeb a úkolů firmy či veřejné organizace.
  • Druhou kategorií aktivit je podpora digitální připravenosti a rozvoj dovedností. Firmy často na začátku potřebují zjistit, kde jsou jejich potřeby a příležitosti spojené s digitalizací. S tímto jim může pomoci tzv. digitální audit či podpora experta v závislosti na identifikované potřebě.
  • Třetí kategorii aktivit tvoří podpora sdílení zkušeností a dalšího rozvoje firem (vč. start-upů).

 V případě zájmu o další informace neváhejte nás kontaktovat na info@edihostrava.cz.

EDIH Ostrava je projekt financovaný Evropskou unií, z programu Digitální Evropa (DIGITAL-2021-EDIH-01) a z Národního plánu obnovy.