Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC (zkráceně Doktorská škola MathInHPC) sdružuje doktorské studijní programy a pracoviště zaměřené na vývoj metod v oblasti High Performance Computing a jejich aplikace ve výpočetně náročných oblastech výzkumu.

         

Doktorská škola byla založena v roce 2019 IT4Innovations, Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Matematickým ústavem AV ČR a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Nově se partnerem stala i Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Aktivity doktorské školy vymezuje Dohoda o založení doktorské školy a její organizaci má na starost rada doktorské školy složená ze zástupců jejích partnerů.

Zjistit více

Studijní programy zahrnuté do Doktorské školy

V rámci Doktorské školy si student může aktuálně pro své studium vybrat z následujících doktorských studijních programů:

Výpočetní vědy

  • realizován ve spolupráci IT4Innovations a Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

Výpočetní a aplikovaná matematika

  • realizován ve spolupráci Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a IT4Innovations

Matematické a počítačové modelování

  • realizován ve spolupráci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Matematického ústavu Akademie věd České republiky

Numerická a výpočtová matematika

  • realizován ve spolupráci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Matematického ústavu Akademie věd České republiky

Biofyzika a fyzika nanostruktur

  • realizován ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity