Odborníci z centra IT4Innovations řeší s využitím superpočítačů celou škálu problémů z různých oblastí vědy a techniky. Z oblasti strojírenství uveďme např. optimalizaci účinnosti čerpadel a turbín, optimalizaci chlazení elektromotoru a návrh kraniálních ortéz s optimálními parametry. V oblasti nanotechnologií se zaměřují na návrh nových materiálů, vývoj speciálních povrchů pro nanooptiku a modelování a návrh nanokompozitů. Z oblasti IT to jsou analýzy velkých objemů dat s využitím umělé inteligence s aplikacemi např. v medicíně, logistice, inteligentních městech a distribučních sítích a vědách o Zemi. K dalším aplikacím a aktivitám patří detekce nežádoucích deformací dopravní infrastruktury a sesuvů půdy z družicových dat, výzkum a vývoj platforem pro efektivní spouštění úloh na superpočítači (např. platforma pro masivně paralelní zpracování sekvencí DNA) a v neposlední řadě bezpečnost v sítích a internet věcí.

Výzkumné aktivity IT4Innovations

Výzkumné aktivity IT4Innovations jsou řešeny v rámci 5 výzkumných laboratoří.

Laboratoř pro náročné datové analýzy a simulace

Laboratoř se specializuje na pokročilé datové analýzy, výzkum a vývoj v oblasti co- -designu HPC, HPDA a cloud technologií se zaměřením na podporu průmyslu a společnosti, programové modely pro HPDA, umělou inteligenci, modelování, simulace a aplikace dynamických systémů.

Laboratoř pro výzkum infrastruktury

Laboratoř se specializuje na vývoj a  akceleraci paralelních aplikací, analýzu kódu, optimalizaci výkonu a  škálovatelnosti a  energetické spotřeby HPC aplikací, rozvoj služeb pro uživatele infrastruktury, zpracování medicínských dat, vizualizaci vědeckých dat, virtuální a rozšířenou realitu.

Laboratoř vývoje paralelních algoritmů

Laboratoř je zaměřena primárně na podporu průmyslu. Nabízí kvalitní aplikovaný výzkum v oblasti vývoje škálovatelných algoritmů a HPC knihoven, numerické modelování a simulace, a nasazení umělé inteligence v inženýrství.

Laboratoř modelování pro nanotechnologie

Laboratoř je zaměřena na design, počítačové modelování, přípravu a experimentální charakterizaci v oblasti pokročilých nanomateriálů a nanotechnologií.

Laboratoř kvantových výpočtů

Výzkumný tým laboratoře se věnuje vývoji nových algoritmů pro kvantové počítače a simulátory včetně jejich aplikací do praxe, korekci kvantových chyb, výzkumu v oblasti kvantových technologií, komunikace, kryptografie, optimalizace a strojového učení.