Třicítka vědců a vědkyň ze dvou výzkumných ústavů se ve čtvrtek 4. listopadu sešla v ostravském IT4Innovations, aby si představili navzájem své výzkumné aktivity a prodiskutovali možnosti vzájemné spolupráce. Seznamovací workshop si dal za cíl najít synergie v oblastech vysoce-výkonného počítání a umělé inteligence.

„Digitální technologie pronikají stále intenzivněji do všech oblastí vědy a techniky, ale i do běžného lidského života. S jejich aplikacemi na řešení nejrozmanitějších úloh máme letité zkušenosti, které jsme schopni nabídnout i vám, kolegům z CATRIN. Pojďme si tedy formou společných workshopů představit blíže naše výzkumné aktivity a najít společná témata,“ zaznělo na začátku workshopu od Tomáše Kozubka, vědeckého ředitele IT4Innovations.

V tomto duchu se nese workshop, během kterého se představuje celkem 12 výzkumných témat IT4Innovations národního superpočítačového centra VŠB – Technické univerzity Ostrava a Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci. Smyslem prezentací a následných diskusí je hledat témata, ve kterých si obě strany mohou vypomoci. A to především taková, která jsou schopna zaměstnat superpočítače či využít metod umělé inteligence.

„Významného pokroku ve vědě se nedá dosáhnout izolovaně od ostatního světa. Současné vědecké projekty stmelují desítky a někdy i stovky vědeckých pracovníků, a to často z různých koutů světa, ale především z různých vědních oborů. Věda dneška je především týmová práce, a každé propojování vědeckých pracovišť přináší své ovoce. Nalezení společných témat a užší propojení výzkumných týmů mezi sebou navzájem si slibuji i od dnešního setkání s kolegy z CATRIN,“ komentuje potřebnost rozvíjení spolupráce Tomáš Kozubek.

Po proběhlém workshopu je zřejmé, že tato dvě vědecká pracoviště se věnují řadě témat, ve kterých si mohou vzájemně vypomoci. „Pokud propojíme naši expertízu a know-how v oblastech vývoje nových nanomateriálů, postupů pro jejich racionální návrh či počítačových simulací biomolekul se zkušenostmi kolegů z IT4I v oblasti umělé inteligence a HPC, pak dokážeme posouvat hranice poznání ještě rychleji a efektivněji než doposud. Naším společným zájmem je důraz na špičkovou vědu a využití potenciálu co nejširší multioborové spolupráce. Chceme společně cílit na významná témata, jako jsou například nové funkční nanomateriály, efektivní ukládání elektrické energie či návrh systémů pro cílené doručování léčiv dovnitř buněk,“ uvedl ředitel CATRIN Pavel Banáš.

Na listopadový workshop naváže na začátku příštího roku další společné setkání, tentokráte na půdě CATRIN v Olomouci.