Pomáháme firmám s překonáním bariér, které jim brání v přístupu a využití superpočítačů pro jejich vlastní inovace a rozvoj. Nabízíme kvalitní aplikovaný výzkum a služby v oblasti výpočetně náročného modelování a simulací, pokročilých datových analýz a aplikace algoritmů umělé inteligence pro různá odvětví průmyslu.


 

Realistické architektonické vizualizace s využitím superpočítačů

Partner: INFER WAY s.r.o.

Odvětví: Architektura, pozemní stavitelství

Odhad výrobních vad výrobků s využitím superpočítačů

Partner: ING Corporation, spol. s r.o.

Odvětví: Biotechnologie, zdravotnictví

Systém pro inteligentní identifikaci zdrojů znečištění ovzduší

Partner: ENVItech Bohemia s.r.o.

Odvětví: životní prostředí

Numerická simulace procesu uzavírání klapky

Partner: ARMATURY GROUP

Odvětví: strojírenský průmysl

Využití simulace sypkých hmot při vývoji nákladního železničního vagónu

Partner: ADVANCED ENGINEERING

Odvětví: železniční průmysl

Nástroj pro efektivnější boj s kriminalitou

Partner: MINISTERSTVO VNITRA, POLICIE ČR

Odvětví: bezpečnost

Neuronové sítě v ocelářském průmyslu

Partner: ITA technology & software

Odvětví: ocelářský průmysl

 

Zpracování lékařských snímků jako služba

Partner: Fakultní nemocnice Ostrava

Odvětví: zdravotnictví

 

Optimalizace exoskeletu

Partner: MEBSTER

Odvětví: zdravotnictví

 

 

Zprovoznění očkovacího centra

Partneři: Fakultní nemocnice Ostrava, Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Odvětví: zdravotnictví

 

Zefektivnění vyšetření sítnice

Partner: Viderize

Odvětví: zdravotnictví

 

Detekce plevele - plečkovací stroj

Partner: Ullmanna s.r.o.

Odvětví: zemědělství

Atlas Mobility

Partner: T-Mobile Czech Republic a. s.

Odvětví: telekomunikace

Zpracování a ukládání dat pro evropskou kosmickou agenturu

Partner: European Space Agency

Odvětví: informační technologie, vědy o Zemi

Strojové učení pro vývoj léčiv

Partner: Janssen Pharmaceuticals

Odvětví: informační technologie, farmaceutický průmysl

zjistit více

Optimalizace rychlosti odezvy teplotního čidla hladinového senzoru

Partner: Continental Automotive CR s.r.o.

Odvětví: automobilový průmysl

 

Optimalizace ventilačního uzlu asynchronního elektromotoru

Partner: Elektromotory Frenštát odštěpný závod Siemens s.r.o.

Odvětví: energetika, strojírenství

zjistit více

Vývoj kraniálních ortéz

Partner: Invent Medical Group s.r.o.

Odvětví: zdravotnická technika

  

 

Vývoj vlakových sedadel

Partner: BORCAD CZ s.r.o.

Odvětví: strojírenství, doprava

Superpočítače v medicíně

Partner: Fakultní nemocnice Ostrava

Odvětví: zdravotnictví

 

Renderování jako efektivní využití výpočetní síly superpočítače

Partner: Blender Institute

Odvětví: informační technologie

 

Zkoumání dynamických vlastností squeeze filmového tlumiče

Partner: Doosan Škoda Power s.r.o. (DŠPW)

Odvětví: strojírenství, energetika

 

Vývoj výpočetních modelů v oblasti hutního průmyslu

Partner: ITA spol. s r.o.

Odvětví: strojírenství

„HPC jako služba“ pro oblast hydrologického modelování

Partner: DHI

Odvětví: informační technologie, vodní hospodářství, životní prostředí

 

Přesné vyhodnocení vertikálních pohybů

Partner: Gisat s.r.o.

Odvětví: geologie, geodézie

 

Řízení skladových zásob pomocí predikce prodejů

Partner: K2 atmitec s.r.o.

Odvětví: informační technologie, logistika

 

 

Co se stane, když ... Analýzy pro smart city ve spolupráci s navigační společností Sygic

Partner: Sygic, a.s.

Odvětví: informační technologie, Smart City

 

Analýza příčin a predikce problémů v sítích 4G a 5G

Partner: T-Mobile Czech Republic a.s.

Odvětví: telekomunikace

Poradenství v oblasti informačních technologií

Partner: Bayncore

Odvětví: informační technologie, poradenství