Výpočetní kapacity superpočítačů IT4Innovations národního superpočítačového centra jsou rozdělovány primárně pomocí veřejných grantových soutěží. V grafech níže najdete počty projektů na výpočetní čas v jednotlivých vědních oblastech a využití superpočítače jednotlivými institucemi v roce 2019, i to jak jsou superpočítače vytíženy.

Počty projektů v jednotlivých vědních oblastech v 2019 [%]

 

 

Využití superpočítače jednotlivými institucemi v 2019 [%]


vytížení superpočítačů