Laboratoře vizualizace a virtuální reality slouží k vizualizaci 3D obsahu pomocí nejnovějších dostupných technologií v oblastech velkoplošné 3D projekce a virtuální reality. Kolegové v laboratořích spolupracují s experty a vědci z různých výzkumných oblastí; výsledkem společné práce je vizualizace výpočtů velkého rozsahu v nadstandardní vizuální kvalitě.  

Máme zkušenosti s vizualizacemi z oblastí inženýrství, nanotechnologií, materiálového designu, analýzy medicínských a biologických dat a počítačové grafiky. Spolupracujeme s průmyslovými partnery, a to především na vizualizaci výsledků společného výzkumu, ověřování prototypů či prezentaci produktů. 

Obě laboratoře jsou k dispozici také vzdělávacím aktivitám jako je výuka anatomie ve 3D, předvádění výrobních postupů výrobků a poslouží rovněž jako obecné simulační tréninkové zařízení. 

 

Využití laboratoří

 • Multimediální prezentace reprezentativního charakteru
 • Prezentace produktů (architektura, virtuální autosalón)
 • Virtuální výuka (anatomie, chirurgické operace, výrobní postupy, vesmír a mechanika planet)
 • Simulátory a trenažéry (řízení dopravy, simulace rozlivů, simulace šíření znečištění a požárů, trenažér řízení tunelu, nácvik řešení krizových situací)
 • Vizualizace vědeckých výpočtů (crash test, aerodynamika, strukturální mechanika, molekulová dynamika)
 • Vizualizace pro digitální prototypování (návrh a kontrola funkčních celků ve virtuálním prostředí)

Prohlédněte si ukázky našich vizualizací


Komu jsou laboratoře určeny

 • Vědečtí a akademičtí pracovníci
 • Uživatelé výpočetní infrastruktury IT4Innovations
 • Studenti
 • Státní správa a samospráva
 • Záchranné složky, nemocnice
 • Firmy

Laboratoř vizualizace

 • 3D projekce s nativním 4K rozlišením
  • Profesionální laserový 4K BARCO projektor
  • Projekční plocha o velikosti 4 m x 2,5 m
  • Zpětná projekce umožňující pohyb osob v blízkosti projekce
  • 3D aktivní stereo 
 • Komfortní sál pro 16 osob
  • Vhodný pro prezentace pro náročné zákazníky
 • Rychlé připojení na datový sál
  • 100 Gbit linka
  • Vizualizační infrastruktura může využívat obrovského výkonu našich superpočítačů
 • Profesionální audio systém s prostorovým zvukem (5.1)
 • Lighthouse trakovací systém pro ovládání systému

Podporované sofwarové nástroje


Laboratoř virtuální reality

 • Individuální nebo kolaborativní VR prostředí pro maximálně 4 osoby
 • Pracovní plocha 6 m x 4 m
 • 1x špičkový headset XTAL s 8K rozlišením a přenosným PC ve formě batohu
 • 3x bezdrátové VR headsety HTC Vive Pro
 • Lighthouse trackovací systém

Podporované softwarové nástroje


Přístup k laboratořím pro výzkumné a vzdělávací instituce

 • Pro výzkumné a vzdělávací instituce (VaV) z ČR zdarma
 • Předpokladem jsou společné VaV výstupy
 • Zahrnut je přístup k výpočetním zdrojům IT4Innovations, které jsou nutné k vizualizaci a zpracování velkých dat, interaktivnímu raytracingu, renderování finálních 3D videí, atd.


Pronájem laboratoří pro komerční sféru

Zákazníci z komerční sféry si mohou laboratoře pronajmout

 • Pronájem laboratoře vizualizace s 3D projekční stěnou
  • 1432 Kč / 1 h bez DPH vč. operátora
 • Pronájem laboratoře virtuální reality vč. operátora
  • 1x VR batoh + XTAL VR brýle – 914 Kč / 1 h bez DPH
  • 3x HTC Vive Pro VR brýle – 940 Kč / 1 h bez DPH
  • 1x XTAL VR brýle s připojením na datový sál – 918 Kč / 1 h bez DPH
  • 1x HTC Vive Pro VR brýle s připojením na datový sál – 900 Kč / 1 h bez DPH
 • Spolupráce je možná také formou společných národních nebo mezinárodních projektů (EDIH Ostrava, TAČR, EuroHPC, …)

doc. Ing. Lubomír Říha, Ph.D.

vedoucí laboratoře INFRA


+420 597 329 651