IT4Innovations je momentálně součástí několika mezinárodních a národních projektu v oblasti vzdělávání.

mezinárodní projekty

Společné vedení doktorského studijního programu VŠB-Technickou univerzitou Ostrava a Norwegian University of Science and Technology

Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-1-013

Záměrem projektu je implementace společného vedení doktorského studia VŠB-Technickou univerzitou Ostrava a Norwegian University of Science and Technology. Projekt se zaměřuje na nejvyšší úroveň univerzitního vzdělávání, které je nejdůležitější pro budoucí vývoj moderního státu – tedy doktorské studium. Společné vedení studia přináší mnohé výhody a možnosti spolupráce, a to jak pro univerzity, tak pro studenty doktorského studia.

zjistit více

Projekt mobility studentů společně vedeného doktorského studijního programu elipsometrie pokročilých nanostruktur

Číslo projektu: EMP-CZ-MOP-2-013

Tento projekt je doplňkem projektu Institucionální spolupráce pod titulem Společné vedení doktorského studijního programu VŠB —Technickou univerzitou Ostrava a Norwegian University of Science and Technology, díky kterému byla vybudována spolupráce mezi českou a norskou univerzitou. Dalším přínosem projektu je vytvoření obecného rámce pro společné vedení doktorského studia. Cílem projektu je realizace dlouhodobých studijních pobytů pro studenty tohoto společně vedeného doktorského studijního programu.

zjistit více


 národní projekty

Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC

Číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002713

The main objective of the project is the establishment of a Doctoral School for Education in Mathematical Methods and Tools in HPC, integrating doctoral studies at Charles University, the Czech Academy of Sciences, and VSB-TUO. Part of the project is the modernization and internationalization of one of the doctoral programs of the Doctoral School (Computational Sciences, VSB-TUO) and the creation of new double degree program (planned in collaboration with Université Toulouse III Paul Sabatier, France).

zjistit více