Výpočetní kapacita IT4Innovations je určena pro řešení úloh ve výzkumu a vývoji především pro akademická pracoviště a další výzkumné instituce v České republice. Část kapacity je pak dedikována pro rozvoj spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslovými partnery, či pro samostatné využití průmyslovými podniky.

Veřejná grantová soutěž

O výpočetní čas si instituce mohou zažádat v rámci veřejných grantových soutěží. Grantová soutěž je vypisovaná 3x ročně (únor, červen, říjen) pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací.

Aktuální grantová soutěž

O projekty si můžete zažádat také formou „multi-year“ přístupů, v rámci kterých jsou výpočetní prostředky poskytovány po dobu 9 měsíců. Multi-year přístup lze udělit na několikanásobné období: 18, 27 nebo 36 měsíců. Účelem je podporovat dlouhodobé vědecké granty.

Více o multi-year přístupu

Výpočetní čas superpočítače LUMI

Superpočítač LUMI, který se v současné době instaluje ve finském Kajaani, bude jedním z nejrychlejších počítačových systémů na světě s výkonem více než 550 PFlop/s. Superpočítač LUMI je společnou investicí společného podniku EuroHPC a konsorcia LUMI. IT4Innovations je jedním z členů konsorcia LUMI. LUMI bude v letech 2021 – 2026 jedním z nejznámějších vědeckých přístrojů na světě. 

Na jaře 2021 proběhla výzva konsorcia LUMI k podávání pilotních projektů z České republiky. Seznamte se s vítěznými projekty.

Přidělení výpočetního času rozhodnutím ředitelství

IT4Innovations rovněž přiděluje 5 % svých výpočetních kapacit projektům na základě tzv. rozhodnutí ředitelství. Žádost lze podat kdykoliv. Jedná se o nepravidelné přidělování výpočetního času na základě posouzení vedením IT4Innovations. Ucházet se mohou subjekty z komerční i nekomerční sféry, a to v takových případech, kdy nelze využít veřejné grantové soutěže.

Formulář žádosti naleznete po registraci zde: DOCX nebo ODT. Vyplněnou žádost v anglickém jazyce, nebo v případě komerčních subjektů také v českém jazyce, podávejte skrze webový portál.

Doba čerpání získaného výpočetního času je 182 dní, v případě spolupráce s komerčním subjektem bude záležet na individuální dohodě.

Žádosti mohou být hodnocené externími hodnotiteli. Uchazeč bude o výsledku vyrozuměn do 20 pracovních dní od podání žádosti. Vyrozumění proběhne elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Pronájem výpočetního času

IT4Innovations nabízí podnikům možnost pronájmu výpočetních kapacit provozovaných superpočítačů. Zájemci o tuto službu si mohou zvolit na základě svých preferencí z následujících variant:

Standardní alokace sjednaná na určité období s předem dohodnutou kvótou

Jedná se o pronájem formou sdíleného přístupu s jinými uživateli s předem dohodnutým celkovým počtem jednotek výpočetního času (normalizovaných jádrohodin) a standardní uživatelskou podporou.

Alokace přizpůsobená zákazníkovi „na míru“

Zde patří např. výhradní možnost využití předem sjednaného počtu výpočetních uzlů v předem určeném období, která umožňuje okamžitý přístup k výpočetním kapacitám oproti standardní alokaci (tzv. statická alokace).

Pronájem výpočetního času se řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Účtování provádíme v normalizovaných jádrohodinách. Pokud se rozhodnete využít naše služby a budete si chtít výpočetní čas pronajmout, využijte k tomuto postupu náš formulář. Pokud chcete upravit již uzavřenou smlouvu na pronájem výpočetního času, použijte tento formulář. Formuláře následně podávejte skrze webový portál.

Další možnosti získání výpočetního času

IT4Innovations pomáhá českým zájemcům při získání výpočetního času v evropských superpočítačových centrech sdružených iniciativou PRACE v rámci těchto soutěží:

PRACE Preparatory Access

Grantová soutěž vypisovaná pravidelně 4x ročně, podléhá pouze technickému hodnocení, cílem je příprava projektů na účast v PRACE Regular Access.

PRACE Regular Access

Grantová soutěž vypisovaná pravidelně 2x ročně, podléhá vědeckému hodnocení, výpočetní čas je přidělován na systémech Tier-0.

DECI Calls

Grantová soutěž vypisovaná pravidelně 2x ročně, vhodná pro menší projekty, výpočetní čas je přidělován na systémech Tier-1.