Výpočetní kapacita IT4Innovations je určena pro řešení úloh ve výzkumu a vývoji především pro akademická pracoviště a další výzkumné instituce v České republice. Část kapacity je pak dedikována pro rozvoj spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslovými partnery, či pro samostatné využití průmyslovými podniky.

Veřejná grantová soutěž

O výpočetní čas si instituce mohou zažádat v rámci veřejných grantových soutěží. Grantová soutěž je vypisovaná 3x ročně (únor, červen, říjen) pro zaměstnance výzkumných, vědeckých a vzdělávacích organizací.

Aktuální grantová soutěž

O projekty si můžete zažádat také formou „multi-year“ přístupů, v rámci kterých jsou výpočetní prostředky poskytovány po dobu 9 měsíců. Multi-year přístup lze udělit na několikanásobné období: 18, 27 nebo 36 měsíců. Účelem je podporovat dlouhodobé vědecké granty.

Více o multi-year přístupu

Výpočetní čas superpočítače LUMI

Superpočítač LUMI, který se v současné době instaluje ve finském Kajaani, bude jedním z nejrychlejších počítačových systémů na světě s výkonem více než 550 PFlop/s. Superpočítač LUMI je společnou investicí společného podniku EuroHPC a konsorcia LUMI. IT4Innovations je jedním z členů konsorcia LUMI. LUMI bude v letech 2021 – 2026 jedním z nejznámějších vědeckých přístrojů na světě. 

Nyní můžete žádat o výzvu konsorcia LUMI k podávání pilotních projektů z České republiky.

Aktuální výzva

Přidělení výpočetního času rozhodnutím ředitelství

IT4Innovations rovněž přiděluje 5 % svých výpočetních kapacit projektům na základě tzv. rozhodnutí ředitelství. Žádost lze podat kdykoliv. Jedná se o nepravidelné přidělování výpočetního času na základě posouzení vedením IT4Innovations. Ucházet se mohou subjekty z komerční i nekomerční sféry, a to v takových případech, kdy nelze využít veřejné grantové soutěže.

Formulář žádosti naleznete po registraci zde: DOCX nebo ODT. Vyplněnou žádost v anglickém jazyce, nebo v případě komerčních subjektů také v českém jazyce, podávejte skrze webový portál.

Doba čerpání získaného výpočetního času je 182 dní, v případě spolupráce s komerčním subjektem bude záležet na individuální dohodě.

Žádosti mohou být hodnocené externími hodnotiteli. Uchazeč bude o výsledku vyrozuměn do 20 pracovních dní od podání žádosti. Vyrozumění proběhne elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti. V případě žádosti z komerční sféry bude postupováno dle potřeb žadatele individuálně.

Pronájem výpočetního času

IT4Innovations nabízí podnikům možnost pronájmu výpočetních kapacit provozovaných superpočítačů. Zájemci o tuto službu si mohou zvolit na základě svých preferencí z následujících variant:

Standardní alokace sjednaná na určité období s předem dohodnutou kvótou

Jedná se o pronájem formou sdíleného přístupu s jinými uživateli s předem dohodnutým celkovým počtem jednotek výpočetního času (normalizovaných jádrohodin) a standardní uživatelskou podporou.

Alokace přizpůsobená zákazníkovi „na míru“

Zde patří např. výhradní možnost využití předem sjednaného počtu výpočetních uzlů v předem určeném období, která umožňuje okamžitý přístup k výpočetním kapacitám oproti standardní alokaci (tzv. statická alokace).

Pronájem výpočetního času se řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Účtování provádíme v normalizovaných jádrohodinách.

Další možnosti získání výpočetního času

IT4Innovations pomáhá českým zájemcům při získání výpočetního času v evropských superpočítačových centrech sdružených iniciativou PRACE v rámci těchto soutěží:

PRACE Preparatory Access

Grantová soutěž vypisovaná pravidelně 4x ročně, podléhá pouze technickému hodnocení, cílem je příprava projektů na účast v PRACE Regular Access.

PRACE Regular Access

Grantová soutěž vypisovaná pravidelně 2x ročně, podléhá vědeckému hodnocení, výpočetní čas je přidělován na systémech Tier-0.

DECI Calls

Grantová soutěž vypisovaná pravidelně 2x ročně, vhodná pro menší projekty, výpočetní čas je přidělován na systémech Tier-1.