Ostrava, 13. července – Špičkové evropské výzkumné infrastruktury se spojily v nově vzniklém projektu BioDT, aby společně navrhly a vyvinuly prototyp digitálního dvojčete pro výzkum a analýzu biologické rozmanitosti za účelem podpory Strategie EU v oblasti biodiverzity do roku 2030. V tomto unikátním projektu jsou zapojeni i vědci a vědkyně z českého národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Biologická rozmanitost neboli biodiverzita poskytuje základní zdroje, které využíváme a jež mají přímý dopad na blahobyt člověka, včetně potravin, živin a energetických zdrojů, a je zásadní pro zdraví a fungování ekosystému. Naše planeta čelí naléhavým výzvám, a proto je nutné pochopit dopady změny klimatu a lidské činnosti na biologickou rozmanitost a najít způsoby, jak lze jejich účinky zmírnit a případně zvrátit. Pochopení sil, které formují biologickou rozmanitost, je nezbytné pro racionální hospodaření s přírodními zdroji a také pro naplnění strategie Evropské unie v oblasti biodiverzity do roku 2030, jejímž cílem je obnovit biologickou rozmanitost v Evropě. K tomu jsou zapotřebí inovativní způsoby kombinace dat, modelů a interakčních procesů.

Cílem vědkyň a vědců konsorcia, které vede finské CSC – IT Center for Science a sdružuje 22 partnerů, je posunout současné hranice prediktivního chápání dynamiky biologické rozmanitosti a vyvinout digitální dvojče biodiverzity (BioDT), jež umožní pokročilé možnosti modelování, simulace a predikce. Digitální dvojče je virtuální kopie reálného systému, která umožňuje sledovat a vyhodnocovat stav objektu nebo procesu. Díky novému využití stávajících technologií a dat z příslušných výzkumných infrastruktur bude digitální dvojče schopno přesně a kvantitativně modelovat interakce mezi druhy a jejich prostředím. Kromě specialistů na vysoce výkonného počítání, umělou inteligenci atd. sdružuje projekt BioDT dynamický tým odborníků na biodiverzitu z různých oblastí, a to ekologie, biologie, genomiky, přírodopisu, informatiky biodiverzity, počítačových věd, matematiky/statistiky, věd o životním prostředí a Zemi a věd o klimatu.

K dosažení společného cíle a vytvoření digitálního dvojčete biodiverzity bude nápomocen i nejvýkonnější evropský superpočítač LUMI, na jehož budování a provozu se podílí také České republika, respektive IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. „CSC s nadšením podporuje tento stěžejní projekt, jelikož BioDT je jednou z prvních celoevropských výzkumných iniciativ, která může využívat přístup k superpočítači LUMI,“ uvedl Jesse Harrison, vedoucí projektu BioDT. „Projekt zlepší naši schopnost řešit globální problémy spojené se ztrátou biologické rozmanitosti a klimatickou krizí, včetně poskytování ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti, předpovídání propuknutí nemocí a pochopení dynamiky klíčových druhů.“

Tomáš Martinovič z Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace, který je zodpovědným řešitelem projektu v IT4Innovations, přiblížil české zapojení: „V rámci projektu BioDT povedeme aktivity spojené s integrací platformy digitálního dvojčete do prostředí výzkumných infrastruktur. Vedle toho se však budeme podílet také na vývoji platformy a zaučení uživatelů, jak BioDT používat.“

Více informací o projektu BioDT naleznete zde: https://biodt.eu


  Projekt BioDT je podpořen z programu Evropské Unie Horizont Evropa, číslo grantu 101057437.