Na konci minulého roku byla v IT4Innovations zprovozněna Laboratoř vizualizace a virtuální reality (Laboratoř VaVR), která bude podpůrnou částí superpočítačové infrastruktury a bude využívána k vizualizaci 3D obsahu pomocí nejnovější dostupné technologie v oblasti velkoplošné 3D projekce a zařízení pro virtuální realitu. Laboratoř bude mimo jiné sloužit k podpoře vlastního výzkumu realizovaného v IT4Innovations a v rámci VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Své využití nalezne laboratoř zejména při vizualizaci vědeckých výpočtů velkého rozsahu, jakými jsou projekty z oblasti inženýrství, nanotechnologií, materiálového designu a spousta jiných. Uplatní se ale také v rámci spolupráce s průmyslovými partnery, a to především k vizualizaci výsledků společného výzkumu, ověřování prototypů či prezentaci produktů. V neposlední řadě může pomoci také při vzdělávacích aktivitách jako je výuka anatomie ve 3D, předvádění výrobních postupů výrobků nebo jako obecné simulační tréninkové zařízení.

Popis vybavení laboratoře

Pevná 3D projekční stěna v promítacím sále je nasvícena špičkovým laserovým 3D projektorem firmy Barco s vysokým 4K rozlišením. Projektor je instalován za stěnou, takže uživatelé zkoumající prezentované výsledky se mohou pohybovat v bezprostřední blízkosti projekčního plátna, aniž by na projekční plátno vrhali stín, jako by tomu bylo v případě přední projekce. Obraz promítaný projektorem je generován výpočetní stanicí přímo instalovanou v projekční místnosti nebo výpočetním klastrem v datovém sále IT4Innovations. K přenosu dat a obrazu přímo ze superpočítačů IT4Innovations je určena nově vybudovaná 100 Gb/s Ethernet linka mezi datovým sálem a VaVR laboratoří. Na tuto linku jsou také napojeny stanice generující obraz pro jednotlivé VR brýle.

Zázemí VR simulátoru je určeno pro spolupráci až 4 osob ve virtuální realitě. Je založeno na trojici bezdrátových brýlí HTC Vive Pro s 2K rozlišením pro každé oko. U těchto brýlí dochází k přenosu obrazu z renderovací stanice pomocí bezdrátové technologie a pohyb uživatele tak není omezen kabely. Další důležitou součástí jsou VR brýle XTAL od české firmy VRgineers s vysokým rozlišením 4K pro každé oko. Ani v případě těchto brýlí nedochází k omezení pohybu kabelem, protože obraz je generován speciálním VR batohem (tedy počítačem na zádech). Renderovací stanice pro VR brýle jsou umístěny přímo v laboratoři a opět jsou připojeny rychlou 100 Gb/s Ethernet linkou k datovému sálu, takže je možné obraz přímo generovat na superpočítačích IT4Innovations.

LABORATOŘ VAVR JE ROZDĚLENA NA:

  • promítací sál s hledištěm pro 16 diváků s 3D projekční stěnou ve 4K rozlišení se zadní projekcí a 5.1 prostorovým zvukem
  • zázemí pro simulátor virtuální reality realizovaným pomocí čtyř bezdrátových VR brýlí

Oba celky mohou pracovat nezávisle na sobě, jelikož jsou instalovány v různých místnostech. Podporují tedy práci dvou nezávislých skupin, díky konektivitě na superpočítače.