IT4Innovations je velmi aktivní ve spolupráci s průmyslem. Za své aktivity zaměřené na podporu zavádění výpočetně náročných numerických simulací, pokročilé analýzy dat a umělé inteligence především v malých a středních podnicích je IT4Innovations registrováno Evropskou komisí jako Centrum pro digitální inovace. Tyto aktivity jsou podpořeny několika mezinárodními projekty programu Horizont 2020 a Horizont Evropa.

V roce 2022 vznikl Evropský digitální inovační inovační hub Ostrava spojením aktivit IT4Innovations národního superpočítačového centra, Fakulty elektrotechniky a informatiky, které jsou součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, a Moravskoslezského inovačního centra Ostrava. Jeho posláním je podpora zavádění a využívání pokročilých digitálních technologií ve firmách i ve společnosti.

IT4Innovations zastává v České republice rovněž funkci Národního centra kompetence pro HPC (NCK), jehož cílem je poskytovat širokou škálu služeb pro oblast vysoce výkonného počítání a datové analýzy – od přístupu k superpočítačům, přes technologické poradenství, až po nabídku odborných školení. Služby NCK jsou určeny jak pro průmyslové partnery, tak i pro veřejnou správu a akademickou obec.

V oblasti aplikovaného výzkumu se na nás mohou průmysloví partneři obrátit v oblasti rozšířené a virtuální reality, renderingu, vizualizace vědeckých dat, bezpečnosti v sítích, internetu věcí, materiálového výzkumu či modelování v nanotechnologiích. Více informací najdete v naší nabídce služeb.

 

Příklady spolupráce

Zpracování a ukládání dat pro evropskou kosmickou agenturu
Strojové učení pro vývoj léčiv
Optimalizace ventilačního uzlu asynchronního elektromotoru
Atlas mobility

Více příkladů spolupráce

100+
projektů smluvního
výzkumu
30+
projektů společného výzkumu
20+
národních projektů
200+
mil. Kč
celkový objem spolupráce s průmyslem

možnosti spolupráce

Nejčastějšími formami spolupráce s komerční sférou jsou projekty smluvního nebo společného výzkumu a pronájem výpočetního času.

Konkrétně jsme se podíleli na více než 100 projektech smluvního výzkumu a formou pronájmu výpočetního času rozdělili v posledních 3 letech mezi 29 projektů přes 10 miliónů jádrohodin. Více viz Příklady spolupráce.

V rámci společného výzkumu spolupracujeme s podniky na více než 40 mezinárodních (programy H2020, Interreg) a národních (programy TA ČR, MPO, MŠMT, MV, regionální) projektech. Více viz Výzkumné projekty.

Bezpečnost informací

IT4Innovations národní superpočítačové centrum je od prosince 2018 držitelem certifikátu systému managementu bezpečnosti informací podle mezinárodní normy ISO/IEC 27001:2013 (česká verze: ČSN ISO/IEC 27001:2014).

Certifikát ISO 27001 byl obdržen v oboru:

  • poskytování služeb národní superpočítačové infrastruktury,
  • řešení výpočetně náročných úloh,
  • realizace pokročilých datových analýz a simulací,
  • a zpracování rozsáhlých datových sad.

Rovněž jsme jako součást VŠB-TUO držiteli certifikátu systému managementu kvality ISO 9001.

Více informací naleznete ZDE.