Část svých výpočetních zdrojů využívá IT4Innovations pro spolupráci s průmyslovými partnery z různých odvětví. Firmy si výpočetní čas superpočítačů mohou pronajmout nebo také využít odborné znalosti expertů IT4Innovations pro komplexní řešení konkrétního problému. Firmy, které služby ve formě smluvního výzkumu využívají, spadají převážně do odvětví strojírenství (kupříkladu vývoj výpočetních modelů v oblasti optimalizace účinnosti čerpadel či vývoj vlakových sedadel) a informačních technologií (například řízení skladových zásob, podpora krizového řízení nebo predikce zpoždění vlaků). Dále probíhá spolupráce s firmami z oblasti zdravotnictví, geologie, geodézie, ale i z oblasti životního prostředí. Konkrétní řešené zakázky s průmyslovými partnery najdete v části Příklady spolupráce.

Portfolio služeb

Výpočetně náročné modelování a simulace v průmyslu
Pokročilé datové analýzy a simulace
Pronájem výpočetních prostředků
Rendering a vizualizace vědeckých dat

Aplikace v nanotechnologiích

Multiškálové a atomistické modelování materiálů
100+
 projektů smluvního výzkumu
30+
projektů společného výzkumu
200+
mil. Kč
Celkový objem spolupráce s průmyslem