Přiblížit a odhalit všem generacím svět superpočítačů a všeho, co se kolem nich točí, je podstatou i druhého pokračování projektu Superheroes 4 Science (S4S). Projekt se tentokrát zaměřuje i na umělou inteligenci a kvantové počítání. Koordinátorem S4S je IT4Innovations a podporu získal z Mezinárodního visegrádského fondu. Jeho hlavním posláním je vytvořit interaktivní vzdělávací materiály a popularizačními aktivitami rozšířit povědomí o těchto inovačních technologiích.

Projekt Superheroes 4 Science se v prvním vydání (2018–2020) zaměřil na superpočítače jakožto superhrdiny vědy. Díky projektu vznikly například i veřejností oblíbené komiksy přibližující superpočítače jako vědecké nástroje. Hlavní superschopností superpočítačů je jejich výpočetní síla a komiksy vysvětlují úlohu superpočítačů u designu bezpečných vlakových sedadel, při výzkumu nových léčiv a také ve vesmírném výzkumu.

Teď se projekt Superheroes 4 Science (2023–2025) rozšiřuje i do světa umělé inteligence a kvantového počítání – oblastí, které formují naši digitální budoucnost. Kombinací interaktivních vzdělávacích materiálů a komiksů zaměřených na výzkum nabídne veřejnosti možnost porozumět těmto inovačním technologiím. Druhé pokračování projektu má také za cíl inspirovat mladé lidi k technickému a vědeckému studiu.

S podporou Mezinárodního visegrádského fondu se na řešení druhého pokračování bude IT4Innovations podílet s Poznaňským superpočítačovým a síťovým centrem a Slovenským národním superpočítačovým centrem.

Karina Pešatová, hlavní řešitelka projektu, dodává: „Superheroes 4 Science není jen o šíření povědomí, snažíme se podnítit zájem mladých o technické a vědecké obory. Zaměřujeme se na interaktivní materiály, které přiblíží superpočítače, umělou inteligenci a kvantové výpočty nové generaci vědců a inženýrů, aby aktivně přispívala k inovačnímu rozvoji naší digitální společnosti.

https://superheroes4science.eu/