Naše superpočítače pomáhají vědě, průmyslu a společnosti

IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA), umělé inteligence (AI), kvantového počítání (QC) a jejich aplikací do dalších vědeckých, průmyslových i společenských oborů, provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice. IT4Innovations společně s institucemi CESNET a CERIT-SC tvoří strategickou výzkumnou infrastrukturu České republiky e-INFRA CZ. Tato infrastruktura je uvedena v Cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur České republiky pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, kterou sestavuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

IT4Innovations poskytuje od roku 2013 nejmodernější superpočítačové technologie a služby jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry a účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti české vědy a průmyslu. V současné době IT4Innovations provozuje tři superpočítače: Karolina (15,7 PFlop/s, instalovaný v létě 2021), Barbora (849 TFlop/s, instalovaný na podzim 2019) a specializovaný systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2 (2 PFlop/s pro AI, instalovaný na jaře 2019). České výzkumné komunity však mají kromě superpočítačů provozovaných v IT4Innovations přístup také k nejvýkonnějšímu evropskému superpočítači LUMI, a to díky členství IT4Innovations v konsorciu LUMI.

IT4Innovations se rovněž zabývá excelentním výzkumem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA) a umělé inteligence (AI). Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh, pokročilá vizualizace, virtuální realita, modelování pro nanotechnologie a vývoj nových materiálů.

 

Výzkumné aktivity IT4Innovations se realizují v pěti laboratořích:

Nedílnou součástí aktivit IT4Innovations je spolupráce s průmyslovými podniky, díky níž získalo IT4Innovations statut Digitálního inovačního hubu registrovaného na úrovni Evropské komise, a je členem evropské sítě digitálních inovačních hubů DIHnet EU. V této souvislosti navázalo IT4Innovations partnerství s Fakultou elektrotechniky a informatiky (VŠB-TUO) a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava a společně založili Evropský digitální inovační hub Ostrava (EDIH Ostrava).

IT4Innovations se nezaměřuje pouze na poskytování přístupu ke špičkovým výpočetním systémům, ale nabízí také širokou škálu odborných školení, zaměřených na získání znalostí potřebných k efektivnímu využívání superpočítačové infrastruktury. IT4Innovations se taktéž podílí na vzdělávání odborníků v HPC, HPDA a AI v rámci doktorského studijního programu Informatika a výpočetní vědy. Program je garantován společně IT4Innovations a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Zaměstnanci centra dále participují na výuce ve výpočetně zaměřených studijních programech, které nabízí VŠB-TUO od bakalářských až po doktorské studijní programy, jako jsou výpočetní a aplikovaná matematika, nanotechnologie, aplikovaná mechanika a aplikovaná fyzika.

Historie

2011
 
založení IT4Innovations
 
 
 
 
 
 
         
 
členství v PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe)
         
 
implementace Výzkumných programů
2013
 
superpočítač Anselm instalován do provizorních kontejnerů
2014
 
otevření budovy IT4Innovations
2015
 
zprovoznění superpočítače Salomon
         
 
zařazení do programu Intel® Parallel Computing Center
2016
 
zapojení do ETP4HPC (European Technology Platform in the area of High-Performance Computing)
2018
 
Česká republika se připojila k EuroHPC JU (podpora vybudování evropského exascalového superpočítače). IT4Innovations se aktivně podílí na aktivitách EuroHPC.
         
 
IT4Innovations součástí H2020 Centra excelence POP2
         
 
IT4Innovations registrováno jako DIH Evropskou komisí
2019
 
spuštění specializovaného systému NVIDIA DGX-2 pro výpočty umělé inteligence
         
 
spuštění superpočítače Barbora       
         
 
úspěch v soutěži o EuroHPC pre-exascale superpočítačový systém, a to jako člen tzv. „LUMI“ (Large Unified Modern Infrastructure) konsorcia
 
         
 
členství v BDVA (Big Data Value Association) a EUDAT CDI
         
 
vznik e-INFRA CZ
         
 
start H2020 projektu LEXIS, jehož je IT4Innovations koordinátorem
2020
 
vznik Digitálního inovačního hubu Ostrava společně s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava
         
 
podpis smlouvy na pořízení superpočítače Karolina s výkonem 15,7 PFlop/s, nejvýkonnějšího superpočítače v ČR       
         
 
IT4Innovations se stává národním centrem kompetence pro HPC
 
2021
 
ukončení provozu superpočítačů Anselm a Salomon
         
 
spuštění superpočítače Karolina
 

Mise IT4Innovations

Realizovat excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a datových analýz a provozovat přední národní superpočítačovou infrastrukturu, zprostředkovávat její efektivní využití za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti české vědy a průmyslu.

Vize IT4Innovations

IT4Innovations chce být předním superpočítačovým centrem, které poskytuje profesionální služby a realizuje excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a zpracování rozsáhlých dat ku prospěchu vědy, průmyslu i celé společnosti.

2 000+
uživatelů
8
Členství v mezinárodních organizacích
25+
Mezinárodních projektů
100+
Projektů pro průmysl

Galerie

Budova IT4Innovations
Budova IT4Innovations
Budova IT4Innovations
Budova IT4Innovations
Budova IT4Innovations
Superpočítač Salomon
Superpočítač Salomon
Pohled pod datový sál
Datový sál
Superpočítač Anselm
Superpočítač Anselm
Superpočíatč Barbora
Superpočítač Salomon
Superpočítač Anselm
Superpočítač Salomon
Superpočítač Salomon
Datový sál — superpočítač Salomon
Datový sál — superpočítač Salomon
Superpočítač Salomon
Superpočítač Salomon