Partner: ITA spol. s r.o.

Odvětví: strojírenství

Pracovníci IT4Innovations dlouhodobě spolupracují s ostravskou společností ITA spol. s r.o. Tato firma byla založena v roce 1991 a věnuje se řešení technických problémů souvisejících s hutním průmyslem, a to nejen v oblasti Severomoravského regionu. ITA spol. s r.o. se zabývá moderními technologiemi válcování za tepla a studena, vývojem a optimalizací řídicích systémů
válcovacích tratí, počítačovým modelováním hutních procesů a řešením technických problémů a technologických inovací na teplých a studených válcovacích tratích.

Spolupráce s průmyslovým partnerem ITA spol. s r.o. zahrnuje vývoj výpočetních modelů, realizaci výpočetních
simulací na výkonných pracovních stanicích nebo superpočítačích a inženýrském vyhodnocení dosažených výsledků. Tato spolupráce se v posledních letech uskutečňuje prostřednictvím výzkumných projektů podporovaných Moravskoslezským krajem.

Jednou ze společných aktivit byl projekt Výpočtová simulace ochlazování válců během procesu válcování s cílem optimalizovat kvalitu vývalku a životnost válců. V projektu byl vyvinut výpočetní model, byly provedeny výpočetní simulace deformačních, napěťových a teplotních polí a na jejich základě byl optimalizován proces ochlazování válců. Tím došlo ke zlepšení technicko-ekonomických parametrů výroby, protože se snížila spotřeba chladicí vody, prodloužila se životnost válců a zlepšila se kvalita vývalku.

Další společnou aktivitou byl projekt Výpočtové modelování teplotních polí ve svitcích z drátů a pásů. Za účelem zachování požadovaných mechanických vlastností ocelových drátů a pásů musí po vyválcování bezprostředně následovat jejich řízené dochlazení, kdy je
teplota držena v předepsaných mezích. Řídicí systémy pro optimální dochlazení využívají predikce teploty, proto byl v rámci projektu vyvinut efektivní výpočetní model k výpočtu teplotního pole ve svitku.

Slovo partnera

Ing. Daniel Hajduk, Ph.D.
jednatel
ITA spol. s.r.o.

Naše spolupráce je jedinečná v tom, že odborníci z IT4I znají inženýrské pozadí řešených problémů, a to využívají k tvorbě
výpočetních modelů, znají a umějí využívat rychlé a efektivní algoritmy k jejich řešení na výpočetních stanicích, ale i superpočítačích. V následujícím období bychom chtěli spolupracovat s IT4I na společném výzkumu zaměřeném na tvorbu multifyzikálních modelů technických problémů, k jejichž řešení
bychom chtěli využít vlastní softwarové produkty, které ovšem nejsme pro komplexnost těchto modelů sami schopni vytvořit.