Partner: Bayncore

Odvětví: informační technologie, poradenství

Na konci roku 2017 jsme zahájili spolupráci se společností Bayncore z Velké Británie, a přidali jsme se tak k jejím partnerům, kterými jsou např. Intel, Microsoft, IXPUG a Computer Laboratory – University of Cambridge (Velká Británie). Bayncore nabízí služby v oblasti poradenství a informačních technologií. Specializuje se na poskytování platformy pro špičková technologická
řešení v oblasti vysoce náročných výpočtů (HPC), technického zpracování dat a velkých dat. Nabídka společnosti Bayncore, ve většině případů přizpůsobená
každému klientovi na míru, se zaměřuje na čtyři oblasti služeb: platforma pro špičkové IT služby a poradenství,
výzkum a vývoj, školení a benchmarking. Svou působností pokrývá celý region Evropy, Blízkého Východu
a Afriky (EMEA).

První společný projekt IT4Innovations a Bayncore zahrnuje smluvní výzkum a poradenské služby v rámci série workshopů „Intel AI EMEA Roadshow“ konajících se po celém regionu EMEA. Toto partnerství zahrnuje tvorbu
obsahu zaměřeného na strojové učení a podílení se na odborných školeních v blízké spolupráci s firmami Bayncore a Intel. Mezi témata pokrývající tuto spolupráci patří modernizace kódů pomocí vývojářských nástrojů společnosti Intel, Intelem optimalizované hluboké neuronové sítě a strojové učení pomocí frameworků Tensorflow, Caffe a scikit-learn a Intel Python Distribution. Od počátku spolupráce do června 2018
byly příspěvky IT4Innovations předneseny na 15 workshopech.

Slovo partnera

Marc Derquennes
CEO, Bayncore

Tým IT4I přináší do vzájemné spolupráce s Bayncore nejen odborné znalosti z oblasti HPC a umělé inteligence, ale také cenné
praktické zkušenosti a pomoc při jednáních 
s odborníky z vědecké sféry. Velice si ceníme kvalit IT4I, mezi které patří schopnost přispívat znalostmi o návrzích, optimalizacích vědeckých algoritmů
a o analýzách dat. IT4I se podílí na projektu, jehož výsledky mají vliv na pozitivní vnímání společnosti Bayncore. K silným stránkám týmu IT4I patří přesnost, profesionalita, reaktivita a excelence, jež jsou perfektní pro společnost Bayncore a také pro oblast výzkumu a vývoje společnosti. Spolupráce s IT4I nás přivedla i k možnosti
zapojit se do několika velmi zajímavých projektů z oblasti výpočtů na úrovni exascale / large-scale. IT4I nám také dopomáhá naplňovat naše závazky, jako je např. pomoc při publikování odborných článků, využití vícejádrové architektury ve vědě a výzkumu a podpora různých projektů s ComputerLab při University of Cambridge ve Velké Británii.