Partner: DHI

Odvětví: informační technologie,
vodní hospodářství, životní prostředí

Rizika a nejistoty se staly základními aspekty většiny rozhodovacích procesů. Kvalitativní posouzení rizik obvykle vychází z vnímání, názorů, úsudků, veřejného nebo politického konsenzu (nebo jejich kombinace), zatímco kvantitativní posouzení rizik je založeno na
výsledcích modelovacích technik. Analýza rizika katastrofických jevů často vyžaduje modelování pomocí on-line monitorovaných dat. V tomto kontextu je důležitým aspektem vztah mezi dobou výpočtu a reálným časem modelovacího cyklu. Výkonné osobní počítače často nejsou schopny spouštět modely s dostatečně jemným měřítkem natolik rychle, aby získaly relevantní výsledky v požadovaně krátkém čase. Tyto
výsledky jsou zapotřebí pro prognózu a předpověď, ale hlavně pro samotnou reakční fázi.

„HPC jako služba“ v oblasti hydrologického modelování umožňuje vzdáleně provozovat hydrologické modely na
HPC klastrech. Výsledky hydrologických simulací mohou být díky HPC získány v téměř reálném čase a díky tomu
použity k podpoře rozhodování v kritických situacích a k poskytnutí návrhů na preventivní opatření při snižování rizik a rozsahu budoucích kritických situací. Paralelizace hydrologického modelu a vzdálené spouštění na HPC také umožňuje uživatelům zvýšit přesnost výsledků zvýšením rozlišení počítačových sítí při zachování zvládnutelné doby běhu.

Pro vzdálené spouštění procesů hydrologického modelování na HPC infrastruktuře a automatizované monitorování a předpovídání povodní jsme ve spolupráci se společností DHI, působící celosvětově v oborech vodního hospodářství a životního prostředí, vytvořili
aplikační rozhraní původně známé jako „HPC as a Service“ nebo česky „HPC jako služba“. Toto rozhraní sjednocuje přístup k různým HPC systémům prostřednictvím jednoduchého objektově orientovaného klient-server rozhraní a standardních webových služeb.
Dále zajišťuje dostupnost požadovaných podpůrných funkcí, jako je správa výpočetních úloh, sledování prostředků, zasílání zpráv, ověřování uživatelů, přenosy dat, šifrování a různé notifikační mechanismy. Nová generace vyvinutého aplikačního rozhraní HPC as a Service je označována zkratkou HEAppE (High-End Application Execution, http://heappe.eu). HEAppE je v současnosti úspěšně využíváno v několika veřejných a soukromých projektech i mimo doménu hydrologického modelování, v nichž je vyžadován vzdálený přístup k HPC infrastruktuře.

Slovo partnera

Johan Nicolai Hartnack
DHI

HPC jako služba výrazně snižuje vstupní bariéru pro uživatele, kteří mají zájem využívat masivně paralelní počítače pro efektivní běh svých simulací. Prostřednictvím této služby mohou malé a střední podniky využít této technologie bez předem vynaložených investic do hardwaru.