Partner:
Invent Medical Group s.r.o.

Odvětví: zdravotnická technika

U novorozenců, zejména u těch předčasně narozených, se mohou v prvních měsících jejich života objevit deformace lebky. Standardním léčebným postupem v těchto případech je použití plastových kraniálních ortéz. Tyto ortézy jsou relativně těžké, nevzhledné, neprodyšné a je zapotřebí je v průběhu léčby upravovat tak, aby „rostly“ společně s dětskou hlavičkou. Tyto úpravy, stejně jako prvotní výroba, jsou časově velmi náročné a pro malé pacienty nepohodlné.

Invent Medical Group s.r.o. je start-up společnost zabývající se návrhem a výrobou kraniálních ortéz metodou 3D tisku. Tyto ortézy jsou geometricky a funkčně velmi komplexní a v současné době je jejich tvorba závislá na zkušenostech návrhářů a odborných pracovníků.

Spolupráce mezi IT4Innovations a IMG má za cíl zefektivnit počítačovou simulaci napěťově-deformačních stavů. V rámci projektů smluvního výzkumu se zabýváme vývojem a využitím metod numerického modelování pro určení tuhosti ortéz. Pro zaručení plné funkčnosti ortézy je potřeba správně určit její tuhost, jelikož právě tuhost ovlivňuje růst dětské hlavičky do požadovaného tvaru. Tato tuhost je v současné době testována v laboratoři za použití speciálních přístrojů. Testování musí být provedeno pro každý nový typ kraniální ortézy, což činí její návrh značně časově i finančně náročný. V rámci spolupráce mezi IT4Innovations a IMG bylo experimentální testování ortéz v laboratoři nahrazeno metodami numerického modelování s využitím superpočítače. Geometrický model vytvořený návrháři je automaticky převeden na model výpočtový, na kterém jsou vypočteny deformace ortézy pro požadované zatížení. Na základě těchto výpočtů je možné upravit výsledný návrh tak, aby splňoval požadavky na tuhost, případně je možné porovnávat jednotlivé návrhy.

Slovo partnera

Ing. Jiří Rosický CSc.
Invent Medical Group s.r.o.

“Spolupráce mezi IT4Innovations a IMG má za cíl zefektivnit počítačovou simulaci napěťově-deformačních stavů. V rámci projektů smluvního výzkumu se zabýváme vývojem a využitím metod numerického modelování pro určení tuhosti ortéz. S národním superpočítačovým centrem IT4Innovations řešíme řadu projektů – automatizaci a optimalizaci CAD procesů, počítačovou simulaci napěťově-deformačních stavů a vývoj zakázkového softwaru pro klinické aplikace. Od počátku jsme si s IT4I „padli do oka“ – jsme rádi, že můžeme spolupracovat se špičkovou institucí, která kromě výborného technologického zázemí disponuje týmem skutečných a nadšených odborníků. Věříme, že díky novým řešením, které vznikají ve spolupráci s IT4I, bude naše firma globálním lídrem v digitální etapě zakázkové ortotiky a protetiky. Náš dík patří kolegům v IT4I a všem, kteří vznik a rozvoj této instituce umožnili.”