Partner:
European Space Agency

Odvětví: informační technologie, vědy o Zemi

Společný výzkum v této oblasti probíhá v rámci projektu Evropské kosmické agentury s názvem Urban Thematic Exploitation Platform, v němž spolupracujeme s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR), firmou GISAT a dalšími. Rostoucí schopnost získávat velké množství dat z vesmíru – díky nejnovějším misím zaměřeným na dálkový průzkum Země – vedly Evropskou kosmickou agenturu (European Space Agency – ESA) v roce 2014 ke spuštění iniciativy nazvané Thematic Exploitation Platform (TEP). V první fázi programu TEP bylo hlavním cílem vyvinout a implementovat řadu tematicky orientovaných platforem, virtuálních prostředí usnadňujících vyhledávání dat získaných pozorováním Země. Tyto platformy poskytují uživatelům přístup nejen k archívům dat z pozorování Země, ale i k informačním a komunikačním technologiím potřebným k jejich efektivnímu zpracování, analýze a vizualizaci. V současné době program TEP zahrnuje sedm platforem – Coastal (Pobřeží), Forestry (Zalesnění), Geohazards (Geologická rizika), Hydrology (Hydrologie), Polar (Polární oblasti), Food Security (Udržitelnost pěstování potravin) a Urban (Zalidnění). IT4Innovations se aktivně podílí na poslední zmíněné, tedy Urban Thematic Exploitation Platform (Urban TEP).

Nosná myšlenka programu TEP se opírá o princip, jehož cílem je umožnit uživatelům přístup k datům a analytickým nástrojům. Hlavním cílem projektu je poskytování otevřeného a vzájemně spolupracujícího pracovního prostředí, v němž může kdokoli (odborník i laik) nalézt koncová a okamžitě použitelná řešení (data i nástroje) k vyhledání specifických informací a ukazatelů požadovaných z hlediska udržitelného rozvoje měst. K tematickým aplikacím patří například generování bezoblačných snímků povrchu Země, které umožňují nezastřený pohled na zastavěné oblasti, sledování vývoje globální urbanizace, dynamiky využití zemského povrchu v jednotlivých oblastech a nasazení funkcí pro zpracování dat zaměřených na vytváření ortosnímků a digitálních modelů terénu z dat pořízených drony. Platformu Urban TEP provozuje mezinárodní konsorcium pěti partnerů, kterými jsou Německé středisko pro letectví a kosmonautiku, jakožto koordinátor projektu, společnost Brockmann Consult GmbH (Německo), Terradue Srl (Itálie), IT4Innovations národní superpočítačové centrum a firma Gisat, s.r.o. (Česká republika). DLR a Brockmann Consult jsou oborovými experty na tematické analýzy a ve spolupráci s IT4Innovations také poskytovateli infrastruktur pro ukládání dat a služeb souvisejících s jejich zpracováním. Úkolem Terradue je vývoj webového portálu a jeho vizualizačních služeb. Gisat vyvíjí pro zpracování dat sadu nástrojů, které slouží pro společnou analýzu a vizualizaci všech datových vrstev dostupných v rámci platformy.

V další fázi projektu Urban TEP jsou činnosti zaměřeny na systematické vylepšování a zefektivňování výkonu platformy, funkcí produktů a služeb za účelem splnění požadavků kladených na plně funkční a udržitelnou platformu.

 

Zájem o využití platformy Urban TEP

Do konce přípravné fáze před spuštěním platformy Urban TEP v červnu 2018 projevilo zájem o produkty, služby a přístup do systému přes 300 institucí z více než 40 zemí, přičemž 40 % uživatelů bylo z vědecké sféry, 30 % uživatelů z veřejných institucí, 20 % uživatelů z neziskových/nevládních organizací a 10 % z komerční sféry.