Partner: Doosan Škoda Power s.r.o. (DŠPW)

Odvětví: strojírenství, energetika

IT4Innovations spolupracuje se společností Doosan Škoda Power s.r.o., která je předním výrobcem a dodavatelem vysoce účinných parních turbín od 10 MW do 1200 MW, technologických zařízení a služeb pro energetiku. Vzájemná spolupráce je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti tlumení kmitání pomocí squeeze filmových tlumičů u rotačních strojů, jakými jsou například parní turbíny.

Nežádoucí projevy v provozních režimech rotačních strojů, přenášené síly a maximální výchylky příčného
kmitání mohou být významně sníženy použitím tlumicích prvků umístěných mezi rotor a jeho stacionární část. Toho lze dosáhnout pomocí squeeze filmového tlumiče. Tento tlumicí prvek vznikne spojením hydrodynamického
a valivého ložiska a jeho tlumicí účinek se dosahuje stlačováním tenké vrstvičky olejového filmu.

V současné době existuje několik konstrukčních variant squeeze filmových tlumičů. Výzkumné práce byly zaměřeny na nejmodernější konstrukční uspořádání tlumiče. Hlavním cílem výzkumně vývojových prací bylo stanovení tuhostních a tlumicích koeficientů olejového filmu tlumiče. Efektivním přístupem pro stanovení těchto koeficientů je využití CFD simulací. Ukázalo se, že na standardní pracovní stanici nelze v rozumném čase požadované CFD simulace provést, protože i při využití
několika stovek výpočetních jader by jedna CFD simulace trvala přibližně 5 dnů. Za využití HPC infrastruktury IT4I
a vzájemné spolupráce mezi odborníky z Doosan Škoda Power s.r.o. a IT4I v oblastech CFD výpočtů, dynamiky rotačních strojů a HPC se úspěšně identifikovaly 
dynamické parametry tlumiče. Získaná data a zkušenosti průmyslovému partneru pomáhají při efektivním návrhu nových konstrukčních uspořádání squeeze filmových tlumičů.

Slovo partnera

Ing. Václav Polreich
vedoucí měření a diagnostiky
Doosan Škoda Power s.r.o.

Vzájemná spolupráce byla zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti tlumení kmitání pomocí squeeze filmových tlumičů, které jsou
v oblasti rotačních strojů využívány pro potlačení nežádoucích amplitud frekvencí subsynchonních složek, a tím přispívají
k flexibilnějšímu a bezproblémovému chodu stroje. Spolupráce s pracovníky IT4I byla velmi přínosná. Disponují velmi hlubokými
znalostmi v oblasti modelování a CFD výpočtů. Dále mají k dispozici velmi dobré výpočetní zařízení, na kterém jsou schopni
v rozumném čase CFD simulace provést. Díky těmto kompetencím bylo možné úspěšně identifikovat dynamické parametry tlumiče.
V budoucnu bychom chtěli využít získaných znalostí k návrhu nového tlumiče radiálního ložiska. Nový návrh bude podpořen CFD
výpočty a simulacemi týmu IT4I. K ověření vypočtených dynamických koeficientů bude využito testovací zařízení DŠPW.