Partner: K2 atmitec s.r.o.

Odvětví: informační technologie, logistika

V dnešní době je nezbytné, aby se podniky v rámci plánování zajímaly o efektivní využití skladových prostor. Není v lidských silách sledovat veškeré produkty na skladě v reálném čase, proto do plánování vstupuje výpočetní technika s využitím moderních statistických
metod.

Společnost K2 atmitec s.r.o. je výrobcem a dodavatelem Informačního systému K2, jenž pomáhá řídit a optimalizovat firemní procesy pomocí komplexního pohledu získaného z analýzy firemních dat. Jednou ze zásadních inovací je zde integrace systému pro řízení skladových zásob, který vychází z modulu pro predikci prodejů, vyvíjeném na základě navázané spolupráce s IT4Innovations. Ten je schopen analyzovat pohyb zboží na skladu v předcházejícím období, za pomocí statistických metod pro analýzu časových řad předpovídat budoucí prodeje a eliminovat nadbytečné skladové zásoby. Jelikož se při vývoji modulu analyzovaly veškeré prodeje několika firem, docházelo ke zpracování velkého množství dat, nad kterými bylo navíc sestavováno a porovnáváno mnoho statistických modelů. Pro ověření efektivity vytvořeného modulu bylo potřeba spustit enormní počet náročných simulací vývoje skladů, k jejichž řešení bylo nezbytné využití síly superpočítače. V další spolupráci se superpočítač využíval na hledání nejvhodnějších parametrů pro modely
zaměřené na optimalizaci skladových zásob.

Tým IT4Innovations pracuje, co se modulu pro predikci prodejů týče, s údaji jako bod objednávky, pojistné zásoby a optimální množství objednávky na základě predikcí prodejů z historických dat, kdy je možné uživatelem nastavit service level (úroveň obsluhy). Tyto
predikce jsou založeny na statistickýchmetodách analýzy časových řad. Pracuje se s různými typy dat: surová data,
očištěná data, vyfiltrovaná data; data s denní, týdenní i měsíční agregací. Pro všechny kombinace je sestaveno
několik modelů: lineární, kvadratický, kubický a arima. Pomocí porovnávacího kritéria MASE (mean absolute scaled error) jsou jednotlivé modely automaticky porovnány a následně je vyhodnocen nejlepší z nich, který je doporučen k dalším výpočtům.

Řízení skladových zásob pomocí predikce prodejů umožňuje snížení rozhodovacího času, usnadnění práce na skladě a snížení nákladů díky optimalizaci skladových
zásob.

Slovo partnera

Ing. Petr Schaffartzik
K2 atmitec s.r.o.

S rozvojem informačních technologií očekávají firmy od svých podnikových informačních systémů, že se budou stále více podílet na automatizaci procesů. Jednou z oblastí, kde bývají firmy zcela
odkázány na schopnosti a znalosti člověka, je problematika řízení skladových zásob. Chtěli jsme našim klientům dát k dispozici nástroje, které by pomohly proces nákupu ještě více automatizovat. Zároveň jsme si byli vědomi toho, že nám chybí zkušenosti a znalostní báze proto, abychom problematiku zvládli sami. Proto jsme se rozhodli pro spolupráci s IT4Innovations, kde jsme získali potřebné know-how, podporu při vývoji i testování na vybraných
firmách. Jsme tak schopni našim klientům přímo v Informačním systému K2 nabídnout funkčnost, kterou by jinak museli řešit integrací jiného složitého systému.