Partner: Blender Institute

Odvětví: informační technologie

Vizualizace počítačem generovaných scén, kde je vyžadováno dosažení reálného vzhledu, je výpočetně velmi náročný proces. Tuto problematiku řeší rendering nebo česky renderování. V současné době se nejčastěji používají renderery, které věrně simulují fyzikální
chování světla. Takto je možné dosáhnout velmi kvalitních výsledků nerozeznatelných nebo téměř nerozeznatelných od reálné fotografie.

IT4Innovations v této oblasti úspěšně spolupracuje s Blender Institute, který stojí za vývojem 3D softwaru Blender. Jedná se o open source software pokrývající
širokou škálu 3D počítačové tvorby od vytvoření modelu přes jeho animaci až po finální renderování. A právě zde se objevila příležitost ke vzájemné spolupráci. Na IT4Innovations byl modifikován a dále rozšířen původní renderer Blenderu, který nabízel možnost renderování pouze na výpočetní stanici vybavené grafickým akcelerátorem (GPU). V případě použití na IT4Innovations vyvíjeném modulu CyclesPhi je možné využít pro renderování výpočetní síly celého superpočítače, včetně jeho akceleračních karet typu Intel Xeon Phi, kterými je vybavena zhruba polovina výpočetních uzlů klastru Salomon.

S využitím superpočítače je možné dosáhnout zkrácení renderovacího procesu na zlomek původního času. Jedná se o úlohu ideálně škálovatelnou – to znamená, že při využití desetinásobného počtu výpočetních prostředků lze výpočetní čas zkrátit na desetinu, při
stonásobném na setinu atd. Při tvorbě obsahu je tak možné výrazně zrychlit celý produkční proces. Během spolupráce s Blender Institute byl využit superpočítač Salomon pro renderování animovaných propagačních snímků Cosmos Laundromat: First Cycle, Agent
327: Operation Barbershop a aktuálně také snímku Spring. Hlavním cílem spolupráce mezi IT4Innovations
a Blender Institute je vývoj nástrojů umožňujících vzdálené renderování 3D scén a příprava služby Rendering as a Service. Ve výsledku tak bude možné z kteréhokoliv počítače provádět renderování náročných scén s využitím výkonu superpočítačového klastru.

Slovo partnera

BA. Francesco Siddi
Blender Institute

IT4I sehrálo zásadní roli ve výzkumném a vývojovém procesu během tvorby několika tzv. open movies filmů od institutu Blender. Díky jeho přístupu k superpočítači Salomon bylo možné zrychlit iterace během ladění scén/výkonu, a prostřednictvím maximálního
využití renderovacích algoritmů také dosáhnout špičkového vzhledu. Tým centra IT4I vždy velmi otevřeně a profesionálně podporoval naše cíle.