Partner:
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Odvětví: automobilový průmysl

Společně s pracovníky výzkumu a vývoje firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o. byl vytvořen nástroj pro urychlení návrhu teplotních senzorů a jejich optimalizaci. Při návrhu teplotních senzorů je nutné zajistit jejich rychlou odezvu v co možná největším rozsahu provozních parametrů, jako je například proměnná okolní teplota daná změnou klimatických podmínek či rychlá změna teplot měřených provozních tekutin. Na rychlost odezvy senzoru mají vliv jak materiálové vlastnosti jednotlivých komponent, tak samotný tvar geometrie. Pro stanovení optimálních parametrů jednotlivých komponent a posouzení jejich vlivu na čas odezvy senzoru byl vytvořen automatizovaný nástroj založený na open source knihovně ESPRESO (Highly Parallel Solvers for Engineering Applications) vyvíjené zaměstnanci IT4Innovations.

Pro výpočet odezvové křivky nutné k posouzení optimální funkcionality teplotního senzoru je zapotřebí provedení desítek až stovek nezávislých výpočetně náročných simulací časové odezvy. Využití knihovny ESPRESO, založené na metodě konečných prvků v kombinaci s optimálními paralelními algoritmy a umožňující využití HPC infrastruktury v širokém rozsahu, zkracuje čas potřebný pro dosažení optimálních parametrů na minimum. Použití open source řešení také minimalizuje ekonomické náklady spojené s využitím komerčních softwarových řešení a umožňuje snadné rozšíření funkcionality na další produkty z širokého portfolia společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Slovo partnera

Ing. Pavel Žáček
Mechanical Engineer Leader
BU Sensors & Actuators
Continental Automotive Czech Republic s.r.o

Velice oceňujeme již víceletou spolupráci s národním superpočítačovým centrem IT4Innovations. Konzultace při řešení komplexních úloh jsou vedeny profesionálně a vstřícně. Reflektují specifické vlivy produktu, potřeby a možnosti naší společnosti. Dosažené výsledky prezentované v přehledných zprávách korelují s reálnými testovacími vzorky. Součástí výstupu je i výpočtový model, který může být využitý pro budoucí optimalizace. Spolupráce s IT4I je tedy velkým přínosem a těšíme se na další společné projekty.

Paralelní škálovatelnost knihovny ESPRESO pro plně nelineární časově závislou úlohu stanovení času odezvy teplotního čidla hladinového senzoru.