Národní  centrum kompetence (NCK) je referenčním a jednotným kontaktním a koordinačním místem v České republice pro vysoce výkonné počítání (HPC) a datové analýzy (HPDA). Jeho posláním je analyzovat, implementovat a koordinovat všechny nezbytné činnosti a nabídnout své služby koncovým uživatelům k pokrytí jejich potřeb: od přístupu k superpočítačům, přes technologické poradenství až po poskytování školení pro průmysl, veřejnou správu a akademickou obec.

Cílem Národního centra kompetence pro HPC, kterým je pro Českou republiku IT4Innovations, je shromažďovat potřebné odborné znalosti k vytvoření transevropské sítě národních koordinačních center v tématech souvisejících s HPC. Centrum vzniklo pod záštitou projektu EuroCC, který schválil Evropský společný podnik pro HPC (EuroHPC JU) a bylo financováno z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Českou republikou.

Od ledna 2023 projekt pokračuje jako EuroCC 2 a je financován z programu Digitální Evropa. Jeho cílem je i nadále vytvářet sítě národních center kompetence a zároveň i podporovat efektivní způsob rozšíření vysoce výkonného počítání (HPC) v Evropě. Úkolem je využít zkušenosti a odborné znalosti z oboru HPC, což představuje odrazový můstek pro hlavní cíl: podporu národních center při vytváření jejich individuálních operačních rámců, rozvíjení další spolupráce, resp. výměnu zkušeností a urychlení procesu zvyšování kompetencí na národní a celoevropské úrovni.

 

Více informací naleznete zde: EuroCC.

Národní centrum kompetence vám nabízí

Aktuálně

Budoucností Národních center kompetence je intenzivní spolupráce s průmyslem

Přednášky, panelové diskuse, prezentace projektů. EuroHPC Summitu ve švédském Göteborgu (20.-23.3.) se zúčastnilo přes pět stovek zástupců z oblasti HPC. Poslední den akce proběhl workshop Center Excelence a Národních center kompetence (NCK), kde nechyběl ani koordinátor českého NCK Tomáš Karásek z IT4Innovations národního superpočítačového centra.

Průmyslové firmy a veřejná správa mají další příležitost naplno využívat oblast HPC

Národní centrum kompetence pro HPC, jímž je IT4Innovations, slaví v České republice již dva roky své existence. Během dvou let své existence zprostředkovalo mnoha firmám a veřejným institucím přístup k superpočítačům, poskytlo technologická poradenství a organizovalo bezplatné vzdělávací aktivity. Na předešlé úspěchy hodlá navazovat i v dalším, tentokrát tříletém období svého fungování.

Kontakt

Kontaktujte nás


Přihlášení k odběru novinek z Národního centra kompetence

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.