Národní  centrum kompetence (NCK) je referenčním a jednotným kontaktním a koordinačním místem v České republice pro vysoce výkonné počítání (HPC) a datové analýzy (HPDA). Jeho posláním je analyzovat, implementovat a koordinovat všechny nezbytné činnosti a nabídnout své služby koncovým uživatelům k pokrytí jejich potřeb: od přístupu k superpočítačům, přes technologické poradenství až po poskytování školení pro průmysl, veřejnou správu a akademickou obec.

Cílem Národního centra kompetence pro HPC, kterým je pro Českou republiku IT4Innovations, je shromažďovat potřebné odborné znalosti k vytvoření transevropské sítě národních koordinačních center v tématech souvisejících s HPC. Centrum vzniklo pod záštitou projektu EuroCC, který schválil Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a je financováno z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Českou republikou. V projektu EuroCC je sdruženo 31 evropských států, jež mají za cíl poskytnout široké portfolio služeb přizpůsobené příslušným národním potřebám akademické obce, veřejné správy a průmyslu. Více informací naleznete zde: EuroCC.

Národní centrum kompetence vám nabízí

Aktuálně

České národní centrum kompetence pro HPC na konferenci SC21

Pandemie Covidu-19 byla primárním důvodem, proč drtivá většina konferencí v tomto roce proběhla virtuálně. Největší letošní akce v oblasti vysoce-výkonného počítání (HPC) – Supercomputing Conference 2021 – však poskytla příležitost k opětovnému setkání vědců, zástupců superpočítačových center, firem a nadšenců HPC.

Kontakt

Kontaktujte nás


Přihlášení k odběru novinek z Národního centra kompetence

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.