Národní  centrum kompetence (NCK) je referenčním a jednotným kontaktním a koordinačním místem v České republice pro vysoce výkonné počítání (HPC) a datové analýzy (HPDA). Jeho posláním je analyzovat, implementovat a koordinovat všechny nezbytné činnosti a nabídnout své služby koncovým uživatelům k pokrytí jejich potřeb: od přístupu k superpočítačům, přes technologické poradenství až po poskytování školení pro průmysl, veřejnou správu a akademickou obec.

Cílem Národního centra kompetence pro HPC, kterým je pro Českou republiku IT4Innovations, je shromažďovat potřebné odborné znalosti k vytvoření transevropské sítě národních koordinačních center v tématech souvisejících s HPC. Centrum vzniklo pod záštitou projektu EuroCC, který schválil Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a je financováno z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Českou republikou. V projektu EuroCC je sdruženo 31 evropských států, jež mají za cíl poskytnout široké portfolio služeb přizpůsobené příslušným národním potřebám akademické obce, veřejné správy a průmyslu. Více informací naleznete zde: EuroCC.

Národní centrum kompetence vám nabízí

Aktuálně

Druhá otevřená výzva projektu FF4EuroHPC

Využijte otevřené výzvy projektu FF4EuroHPC zaměřené na špičkové aplikační projekty, která cílí na malé a střední podniky. Podpořeny budou návrhy projektů, které se zaměřují na řešení obchodních výzev, jimž čelí evropské malé a střední podniky působící v nejrůznějších aplikačních oblastech. Upřednostněny budou oblasti strojírenství a zpracovatelský průmysl a odvětví, jež vykazují rychlý hospodářský růst nebo mají konkrétní hospodářský dopad pro Evropu.

Představení Národního centra kompetence

Národní centrum kompetence (NCK) v rámci projektu EuroHPC JU je referenčním a jednotným kontaktním a koordinačním místem pro vysoce výkonné počítání (HPC) a datové analýzy (HPDA). V České republice je Národním centrem kompetence pro HPC IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Národní centrum kompetence vzniklo pod záštitou projektu EuroCC a je financováno Evropským společným podnikem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

LUMI Roadshow

Online akci LUMI Roadshow, jež proběhla ve středu  17. února, absolvovalo 50 účastníků. Branislav Jansík z oddělení superpočítačových služeb představil superpočítač LUMI a možnosti pilotního využívání jeho výpočetních zdrojů. Tomáš Karásek následně seznámil účastníky s Národním centrem kompetence pro HPC.

IT4Innovations se stává Národním centrem kompetence pro HPC

IT4Innovations se zapojilo do projektu EuroCC, jehož cílem je vytvořit v České republice Národní centrum kompetence pro vysoce-výkonné počítání (HPC) a zavést podpůrné aktivity v této oblasti pro průmysl, veřejnou správu a akademickou obec. Cílem projektu je nejen sdílení znalostí v oblasti HPC v celé Evropě, ale i posílení technologické autonomie a konkurenceschopnosti EU.

Kontakt

Kontaktujte nás


Přihlášení k odběru novinek z Národního centra kompetence

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.