Partneři: statutární město Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Fakultní nemocnice Ostrava, Moravskoslezský kraj

Odvětví: ZDRAVOTNICTVÍ

IT4Innovations bylo přizváno do projektu vybudování velkokapacitního ostravského očkovacího centra, které bylo zprovozněno v březnu 2021 na ostravské Černé louce.

„Náš tým vytvořil simulaci průchodu očkovacím centrem, díky které je možné odhalit kritická místa. Těmi se v původním návrhu ukázaly být například čekárna po očkování a tisk potvrzení na výstupu,“ uvádí Tomáš Martinovič z IT4Innovations, který se svými kolegy na simulaci pracuje.

Právě díky vyvinuté simulaci je možné určit potřebný počet míst obsluhy a personálu pro jednotlivá stanoviště. Simulace dále přesně určuje, kolik osob může být v jednu chvíli v očkovacím centru, a to v různých fázích jako je registrace, samotné očkování či odpočinek po očkování. Zohledněny byly i takové „maličkosti“ jako jsou přestávky na oběd pro personál. Pro minimalizaci počtu personálu byly připraveny rotace podpůrného personálu o přestávkách, kde se jednotlivci postupně vystřídají na jednotlivých postech.

Simulaci je možno si prohlédnout a vyzkoušet ZDE

Slovo partnera

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje

„Oceňuji úsilí všech partnerů, kteří se na výstavbě očkovacího centra podíleli a nadále podílejí. Je dobré si uvědomit, že významným prvkem při návrhu takového centra byla i podpůrná simulace, kterou zpracovali vědci v IT4Innovations a bez které by testování kapacity centra probíhalo mnohonásobně déle. Nyní víme, že centrum je schopné proočkovat až 2 600 osob denně a nezbývá si jen přát, abychom měli dostatek vakcín a kapacitu mohli naplno ověřit také v praxi.“

Tato success story byla podpořena projektem EuroCC. Tento projekt získal finanční prostředky z Evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku na základě grantové dohody č. 951732. Společný podnik získává podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Německa, Bulharska, Rakouska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska, Švédska, Spojeného království, Francie, Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Slovenska, Norska, Švýcarska, Turecka, Severní Makedonie, Islandu, Černé Hory. Tento projekt získal finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (ID:MC2101).