Partner: Ullmanna s.r.o.

Odvětví: Zemědělství

Kolegové z Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace pod vedením Jana Martinoviče se podíleli na unikátním projektu společnosti Ullmanna. Ta vyvíjí zemědělský plečkovací stroj, který bude umožňovat kontrolu plevele v řádku díky rozpoznání cílové plodiny pomocí strojového učení. To povede k provádění zemědělské činnosti bez použití chemických postřiků.

V rámci tohoto projektu bylo využito strojového učení s cílem automaticky rozpoznávat plodiny, v tomto případě cukrové řepy, od plevele. Pro tento úkol tak byla navržena a trénována neuronová síť.  Rozpoznávání plodin umožní plečkovacímu stroji odstranit plevel a nepoškodit pěstovanou plodinu. Vzhledem k přímému nasazení přímo na plečkovacím stroji, jsou na výslednou technologii kladeny další požadavky, které se týkají použitého HW a rychlosti rozpoznávání.

Projekt byl podpořen v rámci podpůrného nástroje „Digitální inovační hub Ostrava“ spojujícího aktivity IT4Innovations a MSIC Ostrava, který malým a středním firmám umožňuje prověřit a případně i řešit jejich potřeby v oblasti digitalizace.

Slovo partnera

Martin Ullmann, Chief Executive Officer, Co-founder, Ullmanna

„Námi zamýšlený produkt má výrazný pozitivní dopad na životní prostředí i společnost – umožňuje navýšení produkce pěstování potravin bez použití pesticidů, které negativně ovlivňují jak životní prostředí, tak i zdraví osob.“

Tato success story byla podpořena projektem EuroCC. Tento projekt získal finanční prostředky z Evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku na základě grantové dohody č. 951732. Společný podnik získává podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Německa, Bulharska, Rakouska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska, Švédska, Spojeného království, Francie, Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Slovenska, Norska, Švýcarska, Turecka, Severní Makedonie, Islandu, Černé Hory. Tento projekt získal finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (ID:MC2101).