Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „Nařízení“), a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (dále také jako „osobní údaje“) jsou zpracovávány ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení, tj. z důvodu oprávněného zájmu správce, spočívajícího ve zjištění identifikace uživatelů, dále v poskytování služeb a zajištění komerční činnosti a realizace informační a propagační činnosti IT4I.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím stranám, s výjimkou těch případů, kdy mohou být na základě platných právních předpisů např. orgánům státní správy apod. Doba uchování osobních údajů je 12 měsíců od jejich posledního použití.

Další informace viz: https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

Odvolat souhlas s cookies je možno zde: