Permanentní magnety

 • predikce nových magnetických fází pomocí genetických algoritmů

 • určení energetické hustoty a koercivity magnetických materiálů

 • vypočtení teploty (Curie, Neel) přechodu

 • modelování a design magnetostriktních materiálů pro sensory a aktuátory


Materiály pro nukleární fúzi a štepení (1st wall alloys, paliva)

 • určení teploty přechodu pevné vs. kapalné fáze (eutetika, periktetika)

 • teplotní roztažnost a teplota tání nukleárních paliv

 • přenos tepla (tepelná a elektronová vodivost)

 • určení oblasti mísitelnosti a nemísitelnosti v slitinách

 • modelování tzv. 1st-wall materiálů pro termonukleární reaktory


2D materiály

 • kontrola propustnostností / prodyšností pomocí membrán (grafén atd.)

 • mechanické vlastnosti (tvrdost, elasticitita, kujnost vs. křehkost)

 • modifikace povrchů pro zvýšení účinnosti katalýzy

 • design a optimalizace supertvrdých povlaků

 Materiály souvisejicí se skladováním a uchováním energie

 • určení materiálových specifik Li-, Na-baterií (gravimetrická/objemová kapacita, etc.)

 • efektivnost zisku termoelektrických materiálů

 • optimalizace adiabatické teplotní změny magnetokalorických materiálů