Permanentní magnety

 • predikce nových magnetických fází pomocí genetických algoritmů,

 • určení energetické hustoty a koercivity magnetických materiálů,

 • vypočtení teploty (Curie, Neel) přechodu,

 • modelování a design magnetostriktních materiálů pro sensory a aktuátory.


Materiály pro nukleární fúzi a štĚpení (1st wall alloys, paliva)

 • určení teploty přechodu pevné vs. kapalné fáze (eutetika, periktetika),

 • teplotní roztažnost a teplota tání nukleárních paliv,

 • přenos tepla (tepelná a elektronová vodivost),

 • určení oblasti mísitelnosti a nemísitelnosti v slitinách,

 • modelování tzv. 1st wall materiálů pro termonukleární reaktory.


2D materiály

 • kontrola propustnostností / prodyšností pomocí membrán (grafén atd.),

 • mechanické vlastnosti (tvrdost, elasticitita, kujnost vs. křehkost),

 • modifikace povrchů pro zvýšení účinnosti katalýzy,

 • design a optimalizace supertvrdých povlaků.

 Materiály související se skladováním a uchováním energie

 • určení materiálových specifik Li-, Na-baterií (gravimetrická/objemová kapacita, etc.),

 • efektivnost zisku termoelektrických materiálů,

 • optimalizace adiabatické teplotní změny magnetokalorických materiálů.