V oblasti náročných datových analýz se IT4Innovations věnuje zpracování a analýze rozsáhlých dat a simulacím pro různá využití v reálném životě. Jedná se například o podporu řízení a rozhodování v mimořádných situacích, inteligentní navigace, predikce zatížení provozu, modelování šíření záplav, inteligentní města, bioinformatiku a analýzy spolehlivosti. Dále se zabýváme oblastí programových modelů pro distribuované aplikace a jejich efektivní realizací.

 


Smart City a dopravní modelování

 • implementace a modifikace algoritmů pro dopravní modelování
 • globální pohled na dopravní infrastrukturu
 • inteligentní navigace
 • řízení dopravního proudu ve městech
 • problematika optimalizačních úloh: optimalizace rozvozu/svozu zboží k zákazníkům
 • interakce dopravního modelování s dalšími tematickými oblastmi (povodně, znečištění)

Řízení výroby a skladových zásob

 • efektivní řízení materiálových toků
 • predikce prodejů na základě historických dat
 • optimalizace skladových zásob
 • statistické metody analýzy časových řad

Podpora krizového řízení: Floreon+

 • hydrologické monitorování a modelování
 • sledování aktuální dopravní situace
 • modelování úniku nebezpečných látek
 • monitorování mobility obyvatelstva
 • detekce půdních pohybů
 • modelování interakce krizových jevůBioinformatika

 • genomika a molekulární diagnostika ve spolupráci s pracovišti z lékařské a akademické sféry
 • vývoj a testování bioinformatických nástrojů
 • rozhraní pro přístup k výpočetní infrastruktuře

Radarové pozorování planety Země

 • identifikace aktivity sesuvů
 • sledování vertikálních pohybů staveb
 • mapování zaplaveného území skrz oblačnost
 • vyhodnocení změn ve vegetaci, například odlesňování

Analýza biologických obrazů

 • zpracovávání rozsáhlých obrazových biologických dat
 • paralelizace zpracování dat z light sheet mikroskopie
 • rozšíření FIJI platformy pro analýzu obrazových dat o modul umožňující zpracování dat na HPC